intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo doanh số

Xem 1-20 trên 2599 kết quả Dự báo doanh số
 • Bài nghiên cứu tập trung phân tích khả năng dự báo dòng tiền trong tương lai của dòng tiền và thu nhập trong quá khứ, cũng như tìm ra yếu tố nào có khả năng dự báo tốt hơn dòng tiền tương lai của doanh nghiệp. Dựa vào dữ liệu từ năm 2013 - 2017 của 181 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), mô hình hồi quy OLS được ước lượng.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Vấn đề phát triển bền vững ngày càng được quan tâm trong xu hướng khởi nghiệp. Để giải quyết vấn đề vừa phải đảm bảo cân bằng môi trường nhưng kinh tế vẫn phát triển ổn định, một số học giả trên thế giới đã quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp xanh. Nghiên cứu này nhằm dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp xanh.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Con người hay nguồn nhân lực luôn được xem là nhân tố then chốt, có tính quyết định đến mọi quá trình đổi mới và phát triển. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hết sức cần thiết cho đất nước và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bài viết phân tích tổng quan thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành kinh doanh nông nghiệp.

  pdf8p viellenkullman 17-05-2022 2 0   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 25 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên rất nhiều các cuộc khảo sát và dự án phát triển vùng cao tiêu biểu là ở các nước như Thái Lan, Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Những địa phương này đã trải qua các chương trình thí điểm như việc chuyển đổi hoàn toàn từ thực phẩm sang sản xuất với mục đích kinh doanh, thâm canh việc sản xuất lương thực thực phẩm ở các vùng có điều kiện thuận lợi (như các vùng thung lũng hay ruộng bậc thang) bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật mới để hỗ trợ phát triển sản xuất ở các vùng không có điều kiện thuận lợi.

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Quản lý ngân sách trình bày nội dung còn lại như sau: soạn thảo ngân sách, thu thập thông tin, dự báo doanh thu, ước tính chỉ tiêu, tìm hiểu chi phí, tạo ra số liệu, giám sát ngân sách, phân tích các chênh lệch, phân tích lỗi ngân sách,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p gaogao2708 25-04-2022 19 8   Download

 • Giáo trình Tin học ứng dụng kinh doanh (Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có các bài học sau: Bài 4: Cơ sở dữ liệu; Bài 5: Biểu đồ, bảo vệ và in ấn; Bài 6: Xử lý các bài toán chuyên ngành bằng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p cucngoainhan9 08-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết trình bày những đánh giá khái quát thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, tình hình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tính kết nối giữa đơn vị sử dụng lao động và các đơn vị giáo dục nghề nghiệp..., trên cơ sở đó chỉ ra những dự báo trong tương lai liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 12 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015-2019. Bằng việc áp dụng mô hình chỉ số năng suất Malmquist (MPI) trên bộ dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê.

  pdf5p viedison 13-04-2022 4 1   Download

 • Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 gồm 5 phần, mở đầu, điểm lại pháp luật, gia nhập thị trường những vấn đề còn vướng mắc, khung khổ pháp lý chhho kinh tế số, đánh giá phản hồi của cơ quan soạn thảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p huyenhuyen0827 06-04-2022 1 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu.

  pdf9p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhận diện, phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí cho sản phẩm lốp ô tô Bias, mã số: 5.00-12 12PR CA402F ĐN, được sản xuất tại xí nghiệp Đồng Nai; đánh giá những hạn chế, khó khăn trong quá trình phân loại chi phí, lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí; đưa ra giải pháp ứng dụng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí vào công tác quản trị tại đơn vị.

  pdf82p badbuddy10 02-04-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Công thức môn Tài chính doanh nghiệp" thông tin đến bạn các công thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định - vốn lưu động của doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ số đặc trưng; phân tích phương trình Dupont; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; phân tích dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p flynn_beret 04-04-2022 16 1   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng bao gồm công nhân và kỹ sư đến từ các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư của các loại hình dự án khác nhau. Dữ liệu thu về 72 bảng khảo sát hợp lệ, các nhân tố được xếp hạng theo từng mức độ ảnh hưởng (RII) và sau đó tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA).

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 11 0   Download

 • Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật số hay còn gọi là thương mại số dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ lệ cao, cụ thể đến năm 2025, giá trị thương mại số dự kiến chiếm 50% tổng giá trị thương mại điện tử toàn cầu. Bài viết nghiên cứu thực trạng mở rộng cơ sở thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kỹ thuật số ở một số nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 5 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 (bằng phương pháp bao dữ liệu - DEA và hồi quy Tobit). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến độc lập quy mô tài sản ngân hàng, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, số lượng chi nhánh có tác động đến hiệu quả kỹ thuật; riêng biến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam có hiệu quả hoạt động vẫn còn phụ thuộc nhiều vào quy mô cho vay.

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 6 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế Quảng Ngãi. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp, được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau: Sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo, phương tiện hữu hình và sự đồng cảm; tất cả 05 nhân tố này giải thích được 83,0% sự biến thiên của chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế Quảng Ngãi.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 7 0   Download

 • Trong bài nghiên cứu này, mô hình Z-score của giáo sư Edward Altman được chọn làm cơ sở lý luận. Đồng thời, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là sự kết hợp giữa phương pháp phân tích tỷ số truyền thống và phương pháp phân tích tuyến tính đa biệt thức (MDA).

  pdf4p vikissinger 03-03-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đề xuất một giải pháp ứng dụng mạng học sâu LSTM (long short-term memory) để dự báo sản lượng và doanh thu điện thương phẩm của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2050. Mô hình dự báo này được so sánh với hàm dự báo toán học tuyến tính thường dùng và giá trị dự báo về sản lượng điện trong Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

  pdf9p vikissinger 03-03-2022 5 0   Download

 • Dựa trên những thông tin, số liệu thu thập được từ PGD Nguyễn Trãi, báo cáo sẽ tiến hành phân tích chi tiết, cụ thể tình hình tín dụng của các DNVVN có quan hệ tín dụng với PGD Nguyễn Trãi thông qua các chỉ tiêu như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tín dụng, nợ quá hạn.... Qua đó đánh giá về thực trạng tín dụng của DNVVN có quan hệ tín dụng với PGD Nguyễn Trãi cũng như những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại.

  pdf90p badbuddy07 26-02-2022 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo doanh số
p_strCode=dubaodoanhso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2