Dự trữ ngoại hối

Xem 1-20 trên 204 kết quả Dự trữ ngoại hối
 • Dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu có liên quan đến dự trữ ngoại hối, nhóm nghiên cứu đã trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận của dự trữ ngoại hối gồm 5 phần: định nghĩa, mục đích, hình thức dự trữ, các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại hối và các nhân tố tác động đến dự trữ ngoại hối. Nhóm đã đi sâu vào việc nghiên cứu các tiêu chí đánh giá tính thích hợp của dự trữ ngoại hối.

  pdf148p nhanma1311 08-12-2012 216 112   Download

 • Dự trữ ngoại hối (DTNH) ra đời cùng với chế độ đồng bản vị vào cuối thế kỷ XVIII, nhưng để có thể hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của dự trữ ngoại hối, chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ trước đó, thời kỳ gắn liền với chế độ bản vị hàng hoá.

  doc70p phungthanhloan 07-05-2012 187 79   Download

 • Tiểu luận quản trị ngân hàng: Thâm hụt cán cân vãng lai và dự trữ ngoại hối của Việt Nam trình bày về cơ sở lý luận về cán cân vãng lai và dự trữ ngoại hối, mối quan hệ giữa cán cân vãng lai và dự trữ ngoại hối, thực trạng thâm hụt cán cân vãng lai và dự trữ ngoại hối của Việt Nam, nguyên nhân và các giải pháp đối với thâm hụt cán cân vãng lai.

  pdf35p big_12 09-06-2014 137 36   Download

 • Tiểu luận: Xác định mức dự trữ ngoại hối tối ưu trình bày lý thuyết về dự trữ ngoại hối, một số chỉ số cơ bản đo lường mức dự trữ ngoại hối, các mô hình và các nghiên cứu thực nghiệm xác định mức dự trữ ngoại hối tối ưu.

  pdf14p green_12 14-05-2014 50 14   Download

 • Tài liệu "Quản lý dự trữ ngoại hối của Trung Quốc" trình bày khái quát sự hình thành hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc, những hình thức, nguyên tắc quản lý và tình hình dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 08-12-2015 35 6   Download

 • Bài viết Tác động của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát: Tiếp cận bằng mô hình VAR sử dụng mô hình VAR để đo lường tác động của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại Việt Nam giai đoạn quý I/2000 - Quý II/2014.

  pdf23p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 24 6   Download

 • Bài viết Dự trữ ngoại hối của Việt Nam: Thực trạng và một số gợi ý chính sách khái quát về dự trữ ngoại hối, tình hình dự trữ ngoại hối của Việt Nam và một số nước trên thế giới, gợi ý chính sách về dự trữ ngoại hối cho Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 17 4   Download

 • Bài viết Quy mô và cơ cấu dự trữ ngoại hối của Việt Nam thời kỳ hậu WTO nêu lên quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam, cơ cấu dự trữ ngoại hối của VN. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 12 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về việc Chính phủ vay dự trữ ngoại hối để tài trợ ngân sách tập trung làm rõ mục đích sử dụng của Quỹ dự trữ ngoại hối, tình hình dự trữ ngoại hối của Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế về Chính phủ vay dự trữ ngoại hối.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 14 1   Download

 • • Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của NHNN Việt Nam (theo điều 4 Pháp lệnh ngoại hối) • Thành phần dự trữ ngoại hối nhà nước: ( điều 32- pháp lệnh ngoại hối) - ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài. - chứng khoán và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do chính phủ tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành.

  doc13p khabin 04-09-2011 215 75   Download

 • Bài viết Những điểm nhấn trong quản lý ngoại hối năm 2014 và một số khuyến nghị tập trung làm rõ những điểm nhấn trong quản lý ngoại hối năm 2014 (tỷ giá và giá vàng ổn định, dự trữ ngoại hối tăng,...); một số khuyến nghị cho năm 2015.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 9 2   Download

 • Về nguồn gốc sâu xa, dự trữ ngoiaj hối chính là kết quả, là biểu hiện của sức mạnh của tiềm lực kinh tế quốc gia. Dự trữ ngoại hối để đảm bảo sự cân bằng khả năng thanh toán quốc tế, thỏa mãn nhu cầu nhập khẩu phục vụ phát triển kinh tế và đời sống trong nước, mở rộng hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế với các nước khác phục vụ mục tiêu chính sách kinh tế mở....

  pdf27p emilynguyen 08-07-2009 2185 917   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở việt nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tieutaydoc 06-08-2010 307 117   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/nhnn_ dự trữ ngoại hối nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p pretty2 23-07-2010 43 4   Download

 • Đề tài Sự ổn định của bộ ba bất khả thi và các mẫu hình kinh tế võ mô quốc tế nhằm kiểm tra tính ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế. Chính sách kinh tế võ mô quốc tế nào ổn định nhất và kém ổn định nhất? Dữ trữ ngoại hối có liên quan đến sự ổn định chính sách?

  pdf14p xuanlan_12 28-04-2014 33 3   Download

 • Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  doc9p cancer_em 20-11-2014 28 0   Download

 • Xây dựng và điều hành CSTT là một phần quan trọng trong hoạt động của NHNN Việt Nam. CSTT cũng liên quan mật thiết đến chính sách quản lý ngoại hối, mà một bộ phận chính của nó là là quản lý quĩ dự trữ ngoại hối quốc gia . Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 xác định rõ "Tạo lập các điều kiện cần thiết để sau năm 2010 NHNN chuyển sang điều hành CSTT theo cơ chế lạm phát mục tiêu".

  doc3p mille 07-03-2009 878 303   Download

 • Quản lý ngoại hối là nhiệm vụ quan trọng mà bất kỳ một chính phủ nào cũng phải thực hiện vì sự vận động của ngoại hối (ra-vào) làm ảnh hưởng đến dự trữ quốc tế của quốc gia đó. Do đó, quản lý ngoại hối là yêu cầu bắt buộc khi điều hành hoạt động kinh tế -xã hội của một chính phủ.

  ppt27p lamkjn 31-10-2010 464 229   Download

 • Diễn biến ngoại thương 2001-2003 Thay đổi dự trữ ngoại hối 1996-2003 Triển vọng 2004: Dự báo/chính sách tỷ giá hối đoái Tác động tới tính cạnh tranh của Việt Nam 1. Những biến đổi tỷ giá hối đoái, 2001-2003 Tỷ giá hối đoái then chốt là VND/USD. Sự suy yếu của đồng USD đã giúp ngăn sự mất giá quá lớn của VND. Sự lên giá của đồng Euro so với USD không suy giảm, đang gây ảnh hưởng xấu cho xuất khẩu của châu Âu.

  pdf13p muaythai7 26-10-2011 207 11   Download

 • Đề tài Quy định pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối nhằm trình bày các nội dung chính: lý do về quy định dự trữ bắt buộc, tác động của dự trữ bắt buộc, quy định pháp luật về quản lý tiền tệ.

  pdf27p canon_12 31-03-2014 50 8   Download

Đồng bộ tài khoản