intTypePromotion=4
ADSENSE

Giai đoạn 1930 đến năm 1945

Xem 1-18 trên 18 kết quả Giai đoạn 1930 đến năm 1945
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Phản ánh chân thực, khách quan phong trào đấu tranh cách mạng của nông dân Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó rút ra những đặc điểm và vai trò của phong trào đấu tranh cách mạng của nông dân ở Bắc Kỳ từ năm 1930 đến năm 1945.

  pdf27p change00 05-05-2016 62 7   Download

 • Mục tiêu của luận án: Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng trong vận động trí thức thời kỳ 1930 - 1945, từ đó, đúc kết một số kinh nghiệm về CTVĐTT; làm sáng tỏ công tác trí vận của Đảng thời kỳ 1930 - 1945, những quan điểm của Đảng, của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về công tác trí vận; đánh giá vai trò của công tác trí vận và những đóng góp của trí thức đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ 1930 - 1945.

  pdf191p change03 06-05-2016 79 20   Download

 • Bài viết Những thành tựu trong nghiên cứu văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1945 trình bày: Nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học khác, các công trình nghiên cứu của các tác giả tiêu biểu trong lĩnh vực văn học dân gian (Kinh Thi Việt Nam - Nguyễn Bách Khoa) và văn học trung đại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lamducduy 27-04-2018 58 2   Download

 • Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, từ năm 1930 đến năm 1945, được sự tuyên truyền, vận động của Đảng, một bộ phận đông đảo trí thức yêu nước và tiến bộ đã hòa mình vào phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh chống chế độ thuộc địa, khôi phục và phát triển phong trào cách mạng, bảo vệ Đảng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, góp phần tạo nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 24 0   Download

 • Bài viết khẳng định nguyên tắc tính Đảng đối với báo chí giai đoạn 1925-1954, bắt đầu từ sự ra đời của báo Thanh Niên với những quan điểm về báo chí cách mạng và xuyên suốt qua từng giai đoạn 1930-1936, 1936-1945, 1945-1954 với những sách lược mềm dẻo trong từng thời kỳ

  pdf13p anthachluu 20-07-2019 5 1   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - Đường lối đấu tranh giành chính quyền  (1930 – 1945) bao gồm những nội dung về chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1939 và giai đoạn từ 1939 đến 1945. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

  ppt24p thuytrang_9 04-09-2015 198 68   Download

 • Nếu giai đoạn 1930-1945 là thời kỳ tiểu thuyết lãng mạn Việt Nam đạt đến đỉnh cao thì không có nghĩa là trước và sau đó dòng văn học này bị đứt đoạn mà có thể nói xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử, văn xuôi Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt những thành tựu nhất định. Mời các bạn tham khảo một số truyện ngắn quan phần 1 tài liệu.

  pdf366p tramnamcodon_09 18-05-2016 70 19   Download

 • Bài báo "Phê bình phân tâm học ở Việt Nam - Nhìn từ phương diện thực hành" khảo sát và đánh giá một cách tổng quan về tình hình nghiên cứu, phê bình văn học từ góc độ phân tâm học ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay từ phương diện thực hành; trong đó, người viết chú trọng các giai đoạn 1930-1945, 1945-1975, 1986 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p sutihana 12-12-2016 69 8   Download

 • Việc phân loại văn xuôi Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX thành các nhóm truyện từ trước đến nay đã được các nhà lý thuyết thử nghiệm khá nhiều và hướng tới mục đích có thể chấp nhận được. Trong đó, đương nhiên tiêu chí phân loại là yếu tố căn cốt nhất. Một số tiêu chí đã được vận dụng khá phổ biến như: thi pháp thể loại, phương pháp sáng tác, phạm vi hiện thực được phản ánh trong tác phẩm (đề tài), sự kết hợp giữa thể loại văn học với các loại hình nghệ thuật khác (âm nhạc, hội họa, kiến trúc...). Chúng tôi thử nghiệm phân loại văn xuôi theo nhóm truyện kể dựa trên nguyên tắc tổ chức sự kiện.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 31 3   Download

 • Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đã trở thành lực lượng chính trị độc lập lãnh đạo đất nước về mọi mặt. Tuy nhiên, từ sau năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực sự trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước. Từ năm 1945 đến năm 1975 là chặng đường lịch sử đầy thách thức, khó khăn cho toàn Đảng và toàn dân tộc.

  pdf10p vinaruto2711 06-04-2019 28 0   Download

 • Tâm lí con người là hệ quả của sự biến đổi xã hội đô thị, đồng thời là sự thể hiện sâu sắc nhất bản chất của xã hội ấy. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã tác động đến hầu hết các cá nhân trong xã hội theo ba hướng: Tâm lí hăm hở, nhập cuộc; tâm lí cô đơn, lạc lõng và tâm lí bất an, mất niềm tin, chối bỏ đô thị.

  pdf5p visasuke2711 26-04-2019 10 0   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) giúp các bạn biết được chủ trương đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn từ 1930 đến 1939 và từ 1939 đến 1945.

  ppt34p thuytrang_9 04-09-2015 241 43   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 do ThS. Bùi Thị Huyền biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1945.

  ppt29p thuytrang_9 04-09-2015 84 30   Download

 • Đề tài nghiên cứu bối cảnh lịch sử, yêu cầu cánh mạng thời kỳ 1930 – 1945, tác động chi phối đến công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ; những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và đồng chí Nguyễn Ái Quốc về công tác xây dựng tổ chức Đảng ở Bắc kỳ qua các giai đoạn 1930-1935, 1935-939, 1939-1945; sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng ở Bắc kỳ qua các giai đoạn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf338p tsmttc_009 12-08-2015 89 14   Download

 • "Báo chí Việt Nam thời thuộc địa" tổng kết lại những tờ báo đầu tiên được phát hành và sự phát triển của báo chí Việt Nam thời thuộc địa, trong đó trải qua các giai đoạn: báo chí tiếng Việt những năm đầu thế kỷ XX; từ sau chiến tranh thế giới I đến 1930; từ năm 1930 đến 1945. Cuối tài liệu có trích nguyên văn một bài báo được đăng trên báo "Đàn Bà mới" năm 1935. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p vetnangcuoitroi123 12-11-2013 122 13   Download

 • Đề I A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) Câu 1 (4,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Câu 2 (3,0 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) Khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX....

  pdf1p tuyet_tim901902 15-01-2013 73 4   Download

 • Chính xác thì neutrino là gì? Notrino là gì? Không mang điện tích và khối lượng gần như bằng không, neutrino (phiên âm notrino, nơ tri nô) là những hạt cơ bản mờ ám nhất, hiếm khi tương tác với vật chất thông thường và lướt êm qua cơ thể, nhà cửa của chúng ta và Trái đất với số lượng hàng nghìn tỉ hạt đi qua mỗi giây. Lần đầu tiên được dự đoán vào năm 1930 bởi Wolfgang Pauli, người giành giải thưởng Nobel cho công trình này vào năm 1945, neutrino được sinh ra trong những phản...

  pdf3p nkt_bibo43 07-02-2012 56 7   Download

 • Nguyễn Minh Châu (20 tháng 10 năm 1930 - 23 tháng 1 năm 1989) là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và thời kỳ đầu của đổi mới. Tiểu sử Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế với bằng Thành chung. Tháng 1 năm 1950, ông học chuyên khoa và sau đó gia nhập quân đội, học ở trường sỹ quan lục quân Trần Quoc Tuan. Từ năm 1952 đến 1956, ông công tác tại Ban tham mưu các tiểu đoàn 722,...

  pdf23p ordering1122 24-05-2013 70 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giai đoạn 1930 đến năm 1945
p_strCode=giaidoan1930dennam1945

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2