intTypePromotion=1
ADSENSE

Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu, các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu, khái niệm về hệ thống cơ sở dữ liệu, mục tiêu chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf54p slow_12 26-06-2014 98 10   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 2 của bài giảng trình bày về các nội dung: các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể - kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p quangdaithuan78 14-01-2017 22 2   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CSDL và Hệ quản trị CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Cơ sở dữ liệu (DB) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), các mô hình dữ liệu, các giai đoạn thiết kế Cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tamynhan3 05-08-2020 35 3   Download

 • Chương 5 Qui hoạch, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng hệ cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các giai đoạn phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, tổng quan về thiết kế cơ sở dữ liệu, quản trị dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf31p conchimnhai 28-06-2014 83 9   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu; dạng chuẩn và chuẩn hóa; vấn đề hiệu năng; các giải pháp, kỹ thuật (Thiết kế bảng); phân đoạn dọc (vertical partitioning); chuẩn hóa vs. phi chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thiendiadaodien_1 10-12-2018 37 1   Download

 • Nội dung cuốn sách Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập. Chương 1 khái quát đại cương về các hệ thống thông tin quản lý. Chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự: Giới thiệu các bước và phương pháp thực hiện trong giai đoạn khảo sát hệ thống. Chương 3 phân tích và thiết kế chức năng nghiệp vụ. Chương 4 phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Chương 5 hướng dẫn thiết kế giao diện giữa người và máy tính. Chương 6 cung cấp kỹ năng thiết kế kiểm soát và chương. Chương 7 là về Lập trình - chạy thử và bảo dưỡng.

  pdf123p 951864273 15-05-2012 238 76   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình ER" trình bày các nội dung: Các giai đoạn thiết kế CSDL, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thuongdanguyetan11 16-09-2019 7 0   Download

 • Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao (Advanced Database Systems)".

  pdf12p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 9 0   Download

 • SỰ CHUẨN HÓA (NORMALISATION) GIỚI THIỆU Một csdl còn dư thừa dữ liệu sẽ gây trở ngại cho việc cập nhật dữ liệu. Chuẩn hóa csdl là hoạt động tạo ra một csdl không còn dư thừa dữ liệu, một csdl đạt tối thiểu dạng chuẩn 3. Trong các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống, hoạt động chuẩn hóa nằm trong giai đoạn thiết kế csdl (xem hình) II PHỤ THUỘC HÀM (FUNCTIONAL DEPENDENCY) 1 Phụ thuộc hàm Thuộc tính Y trong quan hệ phụ thuộc hàm vào thuộc tính X (hay X1, X2,..) của cùng quan hệ, nếu ứng với giá...

  pdf8p thachthaoxanh 28-08-2011 101 25   Download

 • Chương 4 Phân tích và thiết kế hệ thống thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: khái niệm hệ thống, hệ thông tin quản lý, các giai đoạn phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin quản lý.

  pdf19p khongxinhkhngodep 03-07-2014 43 4   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thi lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTCSDL-LT12 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về đặc điểm của các loại đối tượng chính của Access, hệ quản trị cơ sở dữ liệu chức năng nào là quan trong nhất, các giai đoạn của quá trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo phương pháp SADT,...

  pdf5p canyoulove 20-09-2017 35 2   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thi lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTCSDL-LT39 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về trình bày các đối tượng chính trong Access, chức năng của mỗi đối tượng đó, các bước tiến hành trong giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin,...

  pdf4p canyoulove 20-09-2017 29 1   Download

 • Tài liệu đề cập đến những vấn đề cơ bản của tin học tư liệu, các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin - thư viện tự động hóa, cấu trúc sữ liệu, lý thuyết về cơ sở dữ liệu (CSDL), các mô hình dữ liệu và vấn đề thiết kế CSDL, cấu trúc của hệ quản trị CSDL với tệp đảo, phân tích và thiết kế một hệ tin học ứng dụng trong công tác thư viện ở giai đoạn đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf298p 326159487 18-05-2012 388 106   Download

 • CÁC SUY XÉT TRONG THIẾT KẾ VẬT LÝ (PHYSICAL DESIGN CONSIDERATIONS) I GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các giai đoạn phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ rồi chuẩn hóa các quan hệ. Trong chương này chúng ta sẽ bước sang giai đoạn sử dụng một hệ QTCSDL cụ thể như SQL Sever hay Oracle hay MS Access … để xây dựng các bảng, các mối kết hợp và các ràng buộc. Hình 11.1 cho ta thấy vị trí của hoạt động thiết kế csdl vật lý trong...

  pdf4p thachthaoxanh 28-08-2011 141 27   Download

 • Chương 2 Phân tích yêu cầu của hệ thống thuộc bài giảng phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các hướng tiếp cận phân tích hệ thống thông tin, các giai đoạn phân tích hệ thống thông tin, xác định yêu cầu của hệ thống thông tin.

  pdf49p conchimnhai 28-06-2014 67 6   Download

 • Mục tiêu chương 2: Hiểu được cách mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm. Nội dung: Các giai đoạn thiết kế CSDL, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể - kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ.

  pdf12p tonlongthinh 17-11-2010 877 197   Download

 • Nội dung giáo trình Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin được chia làm 6 chương. Chương 1 đại cương về hệ thống thông tin (HTTT) giới thiệu các khái niệm cơ bản về HTTT, HTTT, các thành phần cơ bản của HTTT, các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. Chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án giới thiệu các bước và phương pháp thực hiện trong giai đoạn khảo sát hệ thống. Chương 3 phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu giới thiệu các bước phân tích hệ thống về chức năng, xây dựng mô hình phân rã chức năng.

  doc150p caothao1309 21-09-2011 244 102   Download

 • Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analysis – OOA): Giai đoạn xây dựng một cách rõ ràng, chính xác mô hình cho vấn đề theo ý nghĩa của thế giới thực sao cho NSD có thể hiểu được. Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design – OOD). Giai đoạn tổ chức chương trình thành một tập các lớp. Các lớp có thể nằm trong một cây kế thừa.

  ppt75p congtroirongmo 12-03-2011 137 56   Download

 • Khu nhà chung cư phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội được xây dựng trên diện tích mặt bằng khoảng 29000m2. Quy mô nhà khác nhau, nhà thấp nhất có quy mô 2 tầng, nhà cao nhất có quy mô 15 tầng. Trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế cơ sở, đã thu thập đầy đủ tài liệu thông tin từ nguồn tài liệu đã công bố, giai đoạn này công tác khảo sát ĐCCT sơ lược và khảo sát ĐCCT sơ bộ đã được tiến hành. Từ đó đã lập được sơ bộ tài liệu thực tế của khu vực gồm: Sơ đồ bố trí...

  doc46p doantoan22 03-05-2013 134 30   Download

 • Cách chỉ định tên cơ sở dữ liệu trong giai đoạn thiết kế (at design time) ta đã dùng trước đây tuy tiện lợi nhưng hơi nguy hiểm, vì khi ta cài chương trình nầy lên máy tính khác, chưa chắc tập tin cơ sở dữ liệu ấy nằm trong một thư mục có cùng tên. Ví dụ trên máy tính này thì cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục E:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98, nhưng trên máy tính khác thì cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục D:\Basic\Bt4-1 chẳng hạn. Do đó, khi chương trình khởi động ta...

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 65 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu
p_strCode=giaidoanthietkecosodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2