intTypePromotion=3

Giáo án hướng nghiệp nghề 11

Xem 1-10 trên 10 kết quả Giáo án hướng nghiệp nghề 11
 •  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp các em học sinh biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất; trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề; tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuợc 2 ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong giai đoạn hiện nay; có ý thức liên hệ với...

  doc20p tranthanhphai2034 28-05-2015 95 12   Download

 • I. MỤC TIÊU: - Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất. Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề. - Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuộc 2 ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong giai đoạn hiện nay.

  doc12p hiuehb727 06-12-2012 333 28   Download

 • Với mục tiêu giúp giáo viên hướng dẫn thành công cho học sinh bài Thực hành - Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, chúng tôi đã tuyển tập những giáo án này. Thông qua đây, giáo viên rất thuận tiện trong việc hướng dẫn cho học sinh thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản.

  doc4p tranminhchaucn 11-03-2014 893 28   Download

 • Mời bạn đọc tham khảo bộ sưu tập về những giáo án bài Thực hành - Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong học tập. Với những bài soạn giáo án đạt chất lượng nhất từ các giáo viên có chuyên môn từ các trường, giúp các bạn học sinh có hứng thú, yêu thích môn học, khám phá được sở trường của bản thân, định hường nghề nghiệp trong tương lai.

  doc4p cndinhtinhoang 26-03-2014 182 18   Download

 • MỤC TIÊU - Biết được vị trí, vai trò quan trọng của nghề làm vườn và phương hướng phát triển nghề làm vườn ở nước ta. - Xác định thái độ học tập đúng đắn, góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai.

  pdf14p phalinh12 03-08-2011 517 51   Download

 • I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế.... - Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố các nhóm nước/ tg....

  doc0p tutvvms 29-12-2010 70 12   Download

 •  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành chế biến món ăn - English for chefs dành cho học sinh, sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, chuyên ngành chế biến món ăn. Giáo trình gồm 15 bài học và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây với nội dung 11 bài học đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

  pdf132p uocvongxua03 18-06-2015 979 344   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÍ ĐIỂM THẺ HỌC NGHỀ NÔNG NGHIỆP TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; Liê...

  pdf15p vienthieu 31-12-2010 116 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf12p luatsuminhtri 19-06-2013 36 4   Download

 • Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện đề án “truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề”. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

  doc5p nghqcp 09-11-2017 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Giáo án hướng nghiệp nghề 11
p_strCode=giaoanhuongnghiepnghe11

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản