intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 11 unit 3

Xem 1-20 trên 46 kết quả Giáo án Tiếng Anh 11 unit 3
 • Bộ sưu tập bao gồm những giáo án của unit 2 A party giúp bạn giúp bạn tổng hợp các kiến thức để cung cấp cho học sinh và đạt mục tiêu chương trình dạy đề ra. Các giáo án trong bộ sưu tập này được một số giáo viên biên soạn một cách kỹ lưỡng nhất, giúp học sinh nắm được nội dung chính của bài. Đồng thời giáo viên còn giúp học sinh có ý thức học tập tốt nhất, tạo cho học sinh có sự yêu thích môn học và rèn một số kĩ năng Tiếng Anh cần thiết để sau này có thể vận dụng.

  doc47p 789_thuychi 28-03-2014 349 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 912 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1560 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1036 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 1246 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 18-09-2011 701 49   Download

 • Tổng hợp những những bài giảng của chương trình Tiếng Anh lớp 11 unit 3 A party có nội dung hay và đẹp mắt về hình thức, mời các bạn đọc cùng tham khảo. Với những bài giảng đã được chúng tôi tuyển chọn, các giáo viên có thể an tâm về mặt chất lượng để có nhiều thời gian giúp học sinh hiểu vai trò và cách sử dụng các Infinitive, Gerund, Passive infinitive, qua đó có thể sử dụng chúng trong câu một cách chính xác nhất. Hy vọng rằng với những bài giảng này, thầy và trò sẽ cùng nhau xây dựng những tiết học tốt nhất.

  ppt33p 909_tranhao 27-03-2014 255 39   Download

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 11 PLACES OF INTEREST Section B (1-3) Period 57 I. AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: - “or” question A: Are we going to the zoo or the swimming pool? B: We’re going to the zoo. A: Is Peter going to the museum or the zoo? B: He’s going to the zoo. b. Vocabulary: national park, sounds, zoo, museum, swimming pool, amusement park II. TEACHING AIDS: 1. Teacher’s: A cassette, puppets 2 Students’: book, notebook III. ACTIVITIES...

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 752 137   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 243 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 183 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 11 traveling around viet nam lesson 3 : listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 445 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 3 - period 23', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 118 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 3 - period 18', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 143 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 3 - period 19', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 113 7   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. fat 2) A. glad 3) A. hour B. any C. gas C. glass C. husband D. hat D. give D. hold B. geography B. happy II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. candle anniversary 5) A. relation celebrate 6) A. golden B. adult C. perhaps D. future B. together C. successful D. B. finish C. family D. B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) A date...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 462 82   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll be able to talk about the jobs 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: What subject do you like? B: I like Music. I want to be a singer. b. Vocabulary: singer, footballer, musician, dancer, taxi driver II.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 174 30   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: - “or” question A: Are we going to the zoo or the swimming pool? B: We’re going to the zoo. A: Is Peter going to the museum or the zoo? B: He’s going to the zoo.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 135 25   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: -wh-questions: A: Where are we going tomorrow? B:

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 116 24   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: -wh-questions: A: Where are we going tomorrow? B: We’re going to Cuc Phuong National Park. We are = We’re b.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 86 22   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II.

  pdf7p phalinh14 06-08-2011 151 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 11 unit 3
p_strCode=giaoantienganh11unit3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2