intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 11 unit 5

Xem 1-20 trên 50 kết quả Giáo án Tiếng Anh 11 unit 5
 • Bộ sưu tập giáo án unit 5 Illiteracy được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết được sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh. Đây là tài liệu hay, hứa hẹn mang đến cho quý thầy cô và các em học sinh những tiết học tốt với hiệu quả bất ngờ. Tại đây, các giáo viên dễ dàng tổng hợp các kiến thức trọng tâm của bài để cung cấp cho học sinh, giúp học sinh thảo luận về vấn đề mù chữ, nêu ra những ý kiến của mình trong việc xoá mù chữ, thực hành phát âm và phân biệt các âm /pl/, /pr/, /b/, và /br/.

  doc37p 789_thuychi 28-03-2014 180 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 5: illteracy-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 266 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 5: illteracy-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 395 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 5: illteracy-laguage focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 159 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 5: illteracy-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 217 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 5: illteracy-listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 130 16   Download

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 11 PLACES OF INTEREST Section B (1-3) Period 57 I. AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: - “or” question A: Are we going to the zoo or the swimming pool? B: We’re going to the zoo. A: Is Peter going to the museum or the zoo? B: He’s going to the zoo. b. Vocabulary: national park, sounds, zoo, museum, swimming pool, amusement park II. TEACHING AIDS: 1. Teacher’s: A cassette, puppets 2 Students’: book, notebook III. ACTIVITIES...

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 751 137   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 243 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 183 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 5- period 37', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 92 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 5- period 36', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 70 8   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. pretty B. pretend C. pretext C. textbooks C. can D. prepare D. combs D. city 2) A. teachers B. arrives 3) A. corn B. cup II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. illiteracy 5) A. eradicate 6) A. highland effective B.

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 266 75   Download

 • A. READING (pages 64-66) competition (n) = contest = pageant: cuộc thi đấu entirely (adv) hoàn toàn appearance (n) vẻ bề ngoài separate (adj) tách rời controversial (adj) gây tranh cãi swimsuit (n) đồ tắm purity (n) sự trong trắng contestant (n) thí sinh celibate (adj) sống độc thân reign (n) thời hoa hậu refrain (v) kiềm chế degradation (n) sự giảm giá trị title (n) danh hiệu feminist (n) người đấu tranh cho quyền phụ nữ degrade (v) xúc phạm object (v) phản đối, chỉ trích parade (v) diễu hành qua high-heeled shoes: giầy cao gót decline (v)...

  pdf6p mobell1209 19-10-2010 383 58   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II.

  pdf7p phalinh14 06-08-2011 151 20   Download

 • IMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II. TEACHING AIDS: 1.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 221 18   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. who 2) A. summer B. wheel B. educate C. whether D. whale C. club C. decided D. public D. wanted 3) A. handicapped B. visited II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. volunteer 5) A. orphanage 6) A. comfort B. nation B. participate B. area C. college C. vacation C. happiness D. hospital D. remote D. believe B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) To...

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 706 105   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. earning clearing 2) A. candy 3) A. given B. sandy B. risen C. many C. ridden D. handy D. whiten B. learning C. searching D. II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. competition B. annual stimulate 5) A. performance B. celebration announce 6) A. apologize remember B. VOCABULARY AND GRAMMAR B. difficulty C. enjoyment D. C. remember D. C. final D. I. Choose the best answer to complete each sentence. 7)...

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 635 90   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. fat 2) A. glad 3) A. hour B. any C. gas C. glass C. husband D. hat D. give D. hold B. geography B. happy II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. candle anniversary 5) A. relation celebrate 6) A. golden B. adult C. perhaps D. future B. together C. successful D. B. finish C. family D. B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) A date...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 462 82   Download

 • Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài giảng Unit 2 lớp 6 của môn Tiếng Anh 6. Thông qua bài giảng này, quý thầy cô có điều kiện học hỏi những kinh nghiệm soạn giáo án để có thể chuẩn bị tốt nhất cho tiết học. Đồng thời, giúp học sinh có thêm những tài liệu hay để tìm hiểu nội dung của bài At school, qua đó biết cách sử dụng một số thì quá khứ và học thêm một số từ vựng.

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 585 81   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. probably hospital 2) A. smallest B. best 3) A. mountain B. ground C. longest C. blouse D. biggest D. soup B. population C. gold D. II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. instead resources 5) A. figure 6) A. research government B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. B. double B. decrease C. different C. available D. support D. B. interesting C. expected D. 7)...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 457 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 11 unit 5
p_strCode=giaoantienganh11unit5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2