intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục đại học tại Việt Nam

Xem 1-20 trên 998 kết quả Giáo dục đại học tại Việt Nam
 • Thuyết trình giáo dục đại học: Tình hình chung của giáo dục đại học tại Việt Nam và giáo dục đại học ngoài công lập đề cập đến giảng viên và sinh viên nhằm trình bày về tình hình giảng viên và sinh viên trong giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay, tình hình giảng viên và sinh viên trong giáo dục đại học ngoài công lập, các giải pháp.

  pdf21p good_12 02-07-2014 71 18   Download

 • Bài viết này đề cập tới hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam. Cụ thể, tác giả giới thiệu về chỉ tiêu hiệu quả trong, các chỉ số có liên quan, cách thức tính toán cũng như ý nghĩa của các chỉ số này.

  pdf13p trieuroger 09-09-2018 22 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu gồm có 3 phần chính: Chƣơng I: Khái quát chung Chƣơng II: Tình hình xây dựng thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Nam Chƣơng III: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu giáo dục đại học ở Việt Nam Trong chƣơng I, nhóm đi sâu nghiên cứu các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhƣ khái niệm về thƣơng hiệu, thƣơng hiệu dịch vụ, thƣơng hiệu giáo dục và yếu tố cấu thành đồng thời liên kết các khái niệm với nhau để thấy đƣợc mối liên hệ giữa...

  pdf97p bluesky_12 19-12-2012 253 102   Download

 • Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập của GDĐH trên thế giới Về các xu thế hội nhập GDĐH trên thế giới - Không qua thương mại; - Qua thương mại. Những đổi mới GDĐH Việt Nam cho đến nay và các yêu cầu mới Quá trình xây dựng Đề cương Đề án Đổi GDĐH Việt Nam Nghị quyết của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH Việt Nam (số 14/2005/NQ-CP)

  ppt436p online_12 07-11-2013 65 12   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm đề uất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển, nâng cao cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 41 5   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày những quan sát về giáo dục đại học trong các ngành khoa học nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, điện điện tử viễn thông, khoa học môi trường, vật lý và giao thông vận tải tại một số trường đại học tại Việt Nam.

  pdf72p roongkloi11 13-09-2017 52 1   Download

 • Giáo dục đại học Việt Nam sau nhiều lần cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển lực lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, giáo dục đại học Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, mất cân đối về cơ cấu đào tạo và chất lượng còn bất cập. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế trên là từ khía cạnh tài chính. Bài viết nêu lên một số hạn chế, bất cập của tài chính giáo dục đại học của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện vấn đề này.

  pdf11p nutifooddau 18-01-2019 38 1   Download

 • Tài sản do Nhà nước giao cho các cơ sở giáo dục đại học quản lý, sử dụng là cơ sở vật chất quan trọng để các cơ sở giáo dục này thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn lực quan trọng cần được khai thác để mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị. Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực này có vị trí quan trọng đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 29 1   Download

 • Tiểu luận: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam nhằm trình bày tình hình chung của nền giáo dục Việt Nam, đánh giá tổng quát về tình hình chung nền giáo dục Việt Nam, mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới, xu hướng về tài chính giáo dục và các vấn đề được đặt ra, thực trạng về tài chình giáo dục đại học ở Việt Nam, kết luận và một số đề xuất về chính sách.

  pdf38p good_12 02-07-2014 1385 356   Download

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Tài chính giáo dục nhằm trình bày về các nội dung chính: vấn đề tài chính giáo dục đại học, các mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới, tài chính giáo dục của Việt Nam và một số nước, thực trạng tài chính đại học ngoài công lập ở Việt Nam, đề xuất giải pháp và kiến nghị.

  pdf17p good_12 02-07-2014 98 13   Download

 • Bài viết này chỉ ra một số những vấn đề của hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học VN, qua đó đưa ra một số khuyến nghị đối với việc phát triển hệ thống này. Một vài trong số những khuyến nghị này đã từng được các chuyên gia nghiên cứu giáo dục đại học trong nước đề cập, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những khuyến nghị này vẫn có giá trị nên vẫn được đưa vào bài viết này.

  pdf7p hanh_tv23 27-03-2019 48 5   Download

 • Bài viết nghiên việc thực hiện đánh giá sát thực hiệu quả đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua việc lượng hóa bằng tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được từ giáo dục đại học với tổng chi phí phát sinh của nền giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị chính sách về học phí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc gia và sự phát triển của thị trường giáo dục Việt Nam.

  pdf7p vimessi2711 02-04-2019 19 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đạo Khổng tới việc dạy-học ở các trường Đại học Việt Nam. Bản chất của đạo Khổng và sự ảnh hưởng tại Việt Nam nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng đã được khái quát. Ngoài ra, bài viết tập trung sâu vào việc phân tích những ảnh hưởng của đạo Khổng tới hoạt động dạy-học tại các trường Đại học tại Việt Nam đặc biệt là những ảnh hưởng đã ít nhiều kìm hãm sự sáng tạo và hiệu quả của hoạt động dạy-học.

  pdf9p quaymax3 05-09-2018 29 1   Download

 • Bài viết sự chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học tại trường Đại học Y Thái Bình trong quá trình hoạt động. Nhằm phát triển hệ thống giáo dục của Đại học Y Thái Bình nói riêng và góp phần đóng góp một số kinh nghiệm giải pháp cho hệ thống giáo dục Đại học ở Việt Nam nói chung. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  10p lequangvinh1608 13-08-2019 19 0   Download

 • Giáo dục, một trong những đề tài làm tốn nhiều giấy mực của các báo, tạp chí và cũng được toàn xã hội Việt Nam quan tâm với nhiều hội thảo, từ cấp cơ sở đến trung ương. Trong đó giáo dục đại học và vấn đề việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên đã và đang là mối quan tâm của không chỉ sinh viên và gia đình họ và của cả các cấp quản lỳ và toàn xã hội nói chung.

  pdf8p ngoclanh 10-06-2009 959 390   Download

 • Từ khi ra đời, giáo dục đại học giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục vì nó trực tiếp tác động đến trình độ phát triển của khoa học và công nghệ. Đã có thời giáo dục phổ thông ở Mỹ bị chê là thua kém nhiều nước phương Tây, nhưng chưa bao giờ nền đại học Mỹ bị đánh giá thấp. Chỉ cần nhìn quỹ riêng của 5 đại học nổi tiếng của Mỹ (theo số liệu 2006, đơn vị tỉ USD): Havard 17.2; Yale 10.5, Princeton 8.3; Stanford 7.6; MIT 5.3 – đủ...

  pdf16p thiepmoi123 20-06-2013 583 87   Download

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Thực trạng tổ chức, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam nhằm trình bày về tình hình chung về việc tổ chức, quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam, đánh giá công tác tổ chức, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam, phân tích mô hình tổ chức, quản lý trường Đại học tài chính UEF.

  pdf17p good_12 02-07-2014 118 34   Download

 • “Toàn cầu hoá ngày nay là một sự kiện không thể. tránh khỏi của cuộc sống”. “Đó là một quá trình bất đối xứng, với một số ít. người thực hiện toàn cầu hóa (globalizers) còn đa số. bị toàn cầu hóa (globalized)”. (F. Mayor). Do đó phải tiên lượng được những cơ hội cũng như. những thách thức để chủ động và tỉnh táo đón lấy nó...

  ppt35p online_12 07-11-2013 76 11   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của thư viện đại học. Nêu các yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam ở các khía cạnh: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; nâng cao trình độ của người làm công tác thư viện; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phong phú; đổi mới công tác phục vụ bạn đọc và phương thức cung cấp thông tin; chú trọng công tác đào tạo người dùng tin.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 72 7   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển nâng cao cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf175p phongphong999 04-02-2020 30 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Giáo dục đại học tại Việt Nam
p_strCode=giaoducdaihoctaivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2