Giáo trình xác xuất thống kê

Xem 1-20 trên 141 kết quả Giáo trình xác xuất thống kê
 • Phần 1 cuốn giáo trình "Xác suất - Thống kê và ứng dụng (dùng cho bậc đại học và cao đẳng)" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Lý thuyết xác suất" bao gồm: Biến ngẫu nhiên, các định lý giới hạn, vectơ ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf197p doinhugiobay_02 12-11-2015 257 124   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Xác suất thống kê dành cho sinh viên đại học. Trong giáo trình hầu hết các quy định đều được chứng minh một cách chi tiết, thậm chí có nhiều chứng minh muốn hiểu, đòi hỏi người đọc phải có trình độ toán tính nhất định, nhất là chương véctơ ngẫu nhiên,

  pdf13p gragol 17-10-2010 2458 1506   Download

 • Những kiến thức về giải tích tổ hợp sinh viên đã được học trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên để giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của những chương kế tiếp chúng giới thiệu lại một cách có hệ thống những kiến thức này

  pdf156p nguyentrung456789 28-03-2012 218 106   Download

 • tài liệu này sẽ cung cấp một số bài toán kiểm định thường gặp: trong toán xác xuất thống kê đó là kiểm định khi kiểm định giả thiết về số trung bình.

  pdf10p kupload1 10-01-2011 197 82   Download

 • tài liệu này sẽ cung cấp một số bài toán kiểm định thường gặp: trong toán xác xuất thống kê đó là kiểm định khi kiểm định giả thiết so sánh 2 giá trị trung bình

  pdf9p kupload1 10-01-2011 189 71   Download

 • Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng một giá trị để thay thế cho tham số  chưa biết của tổng thể. Thông thường giá trị được chọn là một thống kê nào đó của mẫu ngẫu nhiên. Khoảng tin cậy và độ tin cậy Khoảng tin cậy đối với số trung bình µ trong trường hợp đã biết phương sai của tập hợp chính Khoảng tin cậy đối với số trung bình µ khi chưa biết phương sai

  ppt5p trinh02 28-01-2013 71 17   Download

 • Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn ôn tập. Bởi vì một số kiến thức trước đây của xác suất và thống kê cơ bản được giả sử trong sách này, việc ôn lại này được thiết kế để phục vụ chỉ như là một sự hướng dẫn lại các...

  doc5p cuongaof 07-04-2010 4098 1812   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: xác suất thống kê - biến cố và xác suất của biến cố', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt42p huuthanh_cnk7 22-10-2010 637 221   Download

 • Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu.Phương pháp học tập: Học các nội dung lý thuyết.Trả lời các câu hỏi thảo luận theo nội dung bài học.Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập tại lớp.Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan. Giải bài tập về nhà....

  pdf0p ntgioi120405 19-11-2009 390 215   Download

 • Các câu hỏi xác xuất thống kê về kiểm định chất lượng

  pdf13p khuongduy 04-10-2009 433 216   Download

 • Ước lượng là dự đoán giá trị chưa biết dựa vào quan sát. - Có hai loại ước lượng: + ước lượng khoảng: giá trị ước lượng cho bởi một số cụ thể. VD: người đó cao khoảng 165 cm.

  ppt17p vodanh2011 23-06-2011 98 33   Download

 • Ví dụ mở đầu: ta muốn nghiên cứu chiều cao trung bình của người VN ở độ tuổi nào đó, cách tốt nhất là đo chiều cao của tất cả công dân VN ở độ tuổi đó (đám đông). Tuy nhiên cách này không thể thực hiện được vì:

  ppt11p vodanh2011 23-06-2011 90 22   Download

 • Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hoá học, sinh vật học, nông, lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học,...người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học.

  pdf253p huynhthanhphat_kg 29-12-2009 1476 813   Download

 • Tần suất bạch tạng là 0,6 % với nam và 0,36% với nữ. Tìm xác suẩt để trong một làng có số nam = ½ số nữ ta gặp được. 1. Trong làng 1 người bị bệnh bạch tạng. 2. Trong nhóm bạch tạng một người là nam. b. Sinh đôi đòng trứng thì cùng giới, khác trứng thì sác xuẩt cùng giới bằng xác suẩt khác giới. Xác suất sinh dôi đồng trứng là . Tìm xác suất để một cặp trẻ sinh đôi cùng giới là đồng trứng. ...

  pdf59p chieu_mua 23-08-2012 277 150   Download

 • Câu 1. Một máy sản xuất sản phẩm X với tỉ lệ loại tốt là 60%. Một lô hàng chứa 20 sản phẩm X với tỉ lệ loại tốt là 60%. Cho máy sản xuất 3 sản phẩm rồi bỏ vào lô hàng, sau đó từ lô hàng chọn ra 4 sản phẩm thì được 2 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Tính xác suất để 2 sản phẩm tốt thu được là các sản phẩm có trong lô hàng từ trước. Câu 2. Một xưởng có 15 máy gồm 9 máy loại I và 6 máy loại...

  pdf4p leethanhbinhf 20-04-2011 224 98   Download

 • Câu 1. Có hai lô hàng: Lô I chứa rất nhiều sản phẩm với tỉ lệ loại tốt là 70%; Lô II chứa 20 sản phẩm với tỉ lệ loại tốt là 60%. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ lô I bỏ sang lô II, sau đó từ lô II chọn ra 4 sản phẩm. Tính xác suất để trong 4 sản phẩm chọn ra, số tốt nhiều hơn số xấu. Câu 2. Một máy sản xuất sản phẩm với tỉ lệ loại tốt là 60%. Sản phẩm được đóng thành hai loại kiện gồm 30% kiện loại I...

  pdf3p leethanhbinhf 20-04-2011 221 91   Download

 • PHÂN Tổ THốNG KÊ I. KHáI NIệM, ý NGHĩA, NHIệM Vụ PHÂN Tổ THốNG KÊ 1-1. Khái niệm Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hoặc một số tiêu thức nào đó để phân chia các đơn vị của hiện t-ợng nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ có tính chất khác nhau. Ví dụ: khi nghiên cứu tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, có thể chia các doanh nghiệp thành các tổ theo các tiêu thức nh-: “thành phần kinh tế”, “ số l-ợng lao động”, “giá trị sản xuất ”, “thu...

  pdf10p vitconmengu 14-08-2011 185 59   Download

 • Giáo trình Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường, xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm sản xuất trong nông lâm kết hợp. Qua đó xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân người học đối với việc học nghề để tự tạo việc làm và phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

  pdf31p minhminh_3 02-12-2014 75 29   Download

 • Tham khảo Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Đại học ngành giáo dục tiểu học phần toán cao cấp" để nắm các kiến thức về: vành trường, biến ngẫu nhiên và phân phối xác xuất, thống kê toán học với nội dung được trình bày thành 2 phần (lý thuyết và bài tập lời giải) giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách khái quát nhất.

  pdf103p couple 04-06-2014 121 24   Download

 • Giả thuyết Giả thuyết không H0 Giả thuyết ngược lại (đối thuyết) H1 Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết Sai lầm loại 1 Sai lầm loại 2 Miền bác bỏ và miền chấp nhận Phân loại kiểm định Kiểm định một bên vs Kiểm định hai bên Kiểm định tham số vs Kiểm định phi tham số

  ppt4p trinh02 28-01-2013 55 8   Download

Đồng bộ tài khoản