Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Xem 1-20 trên 24 kết quả Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mattroi_thuytinh 28-07-2010 191 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p mattroi_thuytinh 28-07-2010 74 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mattroi_thuytinh 28-07-2010 81 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 69 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm thú y huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 1.

  pdf3p yy_caily 27-12-2010 75 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

  pdf8p hoamai_do 01-02-2013 43 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu; mã số hồ sơ 020608', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p tieulaubau 13-06-2011 59 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận về công tác thú y thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT TÊN LỆ PHÍ ĐƠN VỊ MỨC THU (đồng) 1 2 3 4 1 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường đ/lần 40.

  pdf4p mattroi_thuytinh 29-07-2010 160 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01-02 ngày làm ...

  pdf6p uu_xichdu 30-11-2010 64 3   Download

 • Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Hà Nội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đội kiểm dịch động vật Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại các đội kiểm dịch Thời hạn giải quyết: 02 ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 1.

  pdf4p phale_xanh 17-03-2011 47 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ..............., ngày…tháng…năm.......... GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU Số: ........ Cấp cho: ....................................................................................................

  pdf4p longxanh39 28-06-2011 175 26   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; M ẫu giấy chứng nhận nguồn gốc giống cây con trồng rừng

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 71 8   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 82 5   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y cấp huyện Cách thức thực hiện: tại Trạm thú y cấp huyện Thời hạn giải quyết: 1 ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf3p phale_xanh 17-03-2011 41 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y huyện, thị xã Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.

  pdf4p yy_caily 27-12-2010 45 4   Download

 • "Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT - Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật" quy định chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p tsmttc_009 29-07-2015 15 0   Download

 • Thủ tục nhập khẩu thịt gà đông lạnh phải qua một số qui định về kiểm dịch, bản kê khai hàng hóa,... Tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ về qui định nhập khẩu, tái xuất nhập khẩu đối với sản phẩm hàng hóa thực phẩm là động vật.

  pdf10p tuyetroimuahe123 27-02-2014 50 8   Download

 • Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Hà Nội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kiểm dịch động vật Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trạm thú y hoặc phòng kiểm dịch quận/huyện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.

  pdf4p phale_xanh 17-03-2011 44 4   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 71 3   Download

 • Quyết định số 106/1999/QĐ-BNN-BVTV về việc sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ban hành theo Quyết định số 91/1998/QĐ-BNN-BVTV

  pdf3p lawttyt10 30-11-2009 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản