intTypePromotion=1
ADSENSE

Góc độ kinh tế

Xem 1-20 trên 1226 kết quả Góc độ kinh tế
 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm đề uất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển, nâng cao cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 33 5   Download

 • Bài viết Chính sách quản lý thị trường vàng nhìn từ góc độ kinh tế học giới thiệu tới các bạn những nội dung về thị trường vàng cạnh tranh trước khi có Nghị định 24/CP; thị trường vàng độc quyền sau Nghị định 24/CP, liệu bàn tay hữu hình có phát huy tín dụng?.

  pdf3p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 31 8   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển nâng cao cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf175p phongphong999 04-02-2020 23 4   Download

 • Tài liệu "Cơ sở kinh tế, những mặt tích cực và hạn chế trong cơ chế giá trần và giá sàn đối với nền kinh tế và xã hội" đề cập đến những mặt tích cực và hạn chế khi chính phủ sử dụng các biện pháp kiểm soát giá cả dưới góc độ kinh tế.

  pdf6p chuotchuot09 08-12-2015 37 2   Download

 • Trên hành trình Đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước với “Dân giàu, nước mạnh, Dân chủ, công bằng, văn minh”, cùng với các chính sách phát triển kinh tế, Việt Nam đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích và phát triển toàn diện con người, trong đó có các chính sách lao động- việc làm và thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, chính sách dân tộc và tôn giáo, chính sách đối với người có công với đất nước...

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 28 2   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển nâng cao cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf175p sohucninh321 09-07-2019 29 2   Download

 • Trong bài viết này, tác giả muốn bàn luận và phân tích một cách có hệ thống chính sách TLP ở việt nam dưới góc độ của kinh tế học, nghĩa là tập trung vào phân tích hành vi của người nông dân và IMC trong bối cảnh về chính sách thu, miễn giảm và cấp bù TLP. Phương pháp nghiên cứu ở đây gồm: nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, những văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách liên quan với thủy lợi phí, nghiên cứu ở bảy tỉnh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 (vốn của ngân hàng thế giới) bằng nhiều phương pháp khảo sát thực địa.

  pdf8p thuynguyen2994 16-08-2018 16 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế.

  pdf18p viwashington2711 02-12-2019 27 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển, nâng cao cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 11 0   Download

 • Tính hiệu quả của Luật chứng khoán - sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật Về mặt lí luận, mục đích của việc xây dựng BLHS không phải để thay thế và loại trừ tất cả các luật và nếu mục đích đó có được đặt ra thì BLHS cũng không thể thực hiện được mục đích đã được đặt ra đó.

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 74 19   Download

 • Nghiên cứu đặc điểm lối sống quần cư và tương trợ lẫn nhau của cộng đồng người Hoa ở Bình Dương nhìn từ góc độ kinh tế và văn hóa sẽ góp phần thể hiện vai trò của cộng đồng người Hoa đối với sự hình thành và phát triển đô thị ở Bình Dương trong quá khứ và cả hiện tại. Đây là cơ sở để khơi dậy tiềm năng kinh tế, văn hóa của cộng đồng dân cư này cho sự nghiệp hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương nói riêng và Nam Bộ Việt Nam nói chung.

  pdf14p chauchaungayxua6 29-06-2020 16 1   Download

 • Công bằng xã hội là một phạm trù có tính lịch sử, được tiếp cận dưới rất nhiều góc độ khác nhau: 1- Từ góc độ đạo đức, pháp lý (tương ứng giữa giá trị cá nhân và chuẩn mực xã hội); 2- Từ góc độ kinh tế (sự tương xứng giữa lao động và thu nhập, giữa cống hiến và hưởng thụ); 3- Từ góc độ chính trị, xã hội (bình đẳng đối với các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ hội).

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 28 0   Download

 • Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) hướng tới là thu nhập của các chủ thể kinh tế, của quốc gia không ngừng tăng lên. Xét về góc độ kinh tế, giải pháp chủ yếu để tăng thu nhập là kích thích lao động, đầu tư và tiết kiệm, tạo được năng suất lao động cao cho xã hội. Muốn vậy, Nhà nước phải có nhiều đòn bẩy có hiệu lực về kinh tế, trong đó sử dụng công cụ thuế có vai trò quan trọng trong mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng...

  pdf9p bingo_do 25-05-2010 899 266   Download

 • Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. Đây là môn học bắt buộc thuộc nhóm các môn học cơ sở cho tất cả các ngành học ở Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước tới nay. Để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, từ đó có một cách ứng xử hợp lý cho các nhà kinh tế và quản trị kinh doanh...

  pdf13p xuongrong_battien 25-10-2011 665 245   Download

 • Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý học môi trường xem xét trên góc độ kinh tế.

  pdf307p 951864273 15-05-2012 811 207   Download

 • Luận văn tiếp cận khái niệm Logistics ở góc độ kinh tế vĩ mô, phân tích thực trạng của ngành Logistics qua ma trận SWOT, tập trung phân tích các điểm yếu và sự manh mún, thiếu liên kết, dẫn đến chi phí cao và kém hiệu quả trong ngành Logistics. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp tổng hợp thống kê, so sánh, phân tích định tính, áp dụng các thành quả nghiên cứu của các đề tài khoa học trong nước và trên thế giới chứng minh cho lập luận và đề xuất hệ thống Logistics thích hợp....

  pdf119p bidao13 19-07-2012 459 189   Download

 • Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: Phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm ba chương đầu, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô. Chương II tập trung nghiên cứu ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế và các hướng tiếp cận. Chương III trình bày hướng sử dụng tài nguyên tối ưu theo quan điểm kinh tế môi trường. Phần kinh tế môi trường ứng dụng gồm bốn chương cuối, trình bày rõ hơn về khả năng áp dụng các công cụ kinh tế để giải quyết một số vấn đề về môi trường.

  pdf248p peheo_3 21-08-2012 256 96   Download

 • 1. Khái niệm giá theo góc độ kinh tế Lý thuyết cổ điển - D.Ricardo: giá dựa trên số lượng lao động cần thiết để tạo ra hàng hoá bao gồm cả các khoản chi phí bổ sung như chi phí phân phối - Malthus: giá dựa trên giá trị của lao động biểu hiện bằng tiền mà người mua sẵn sàng bỏ ra để có được hàng hoá - Bentham: đối với người tiêu dùng, giá được xác định bởi mong muốn sở hữu hàng hoá; đối với người bán là khoản chi phí mà họ phải bỏ ra để sản xuất ra hàng hoá dó...

  doc5p yennhi040610 25-09-2009 290 91   Download

 • Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh chủ biên biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý học môi trường xem xét trên góc độ kinh tế.

  pdf308p coc_xanh 17-01-2013 179 76   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm giới thiệu về cơ sở hệ thống và khái quát lại những lý luận chung, các khái niệm du lịch, KTDL và phát triển KTDL, đồng thời tiếp cận dưới góc độ kinh tế chính trị theo quan điểm, tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tác giả nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển KTDL tỉnh Lào Cai, đề xuất một số quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch ở Lào Cai, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch Lào Cai phát triển trong những năm tới.

  pdf30p bevi123 06-11-2015 200 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Góc độ kinh tế
p_strCode=gocdokinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2