intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạ tầng cơ sở kinh tế

Xem 1-20 trên 1237 kết quả Hạ tầng cơ sở kinh tế
 • Chương 2 của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về cơ sở hạ tầng cho phát triển thương mại điện tử. Chương này gồm có một số nội dung như: Hạ tầng cơ sở kinh tế-chính trị-xã hội, cơ sở pháp lý về thương mại điện tử, hạ tầng công nghệ, hạ tầng cơ sở nhân lực,... Mời bạn tham khảo.

  pdf29p nganga_00 28-08-2015 331 34   Download

 • Tài liệu Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 trình bày về những cơ sở của việc xem xét, đánh giá sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội với tính cách là yếu tố phát triển, một lĩnh vực đầu tư trong nông nghiệp nông thôn; tình hình quản lý sử dụng đất 5% theo quy định Luật Đất đai; tình hình huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

  pdf273p thuytrang_3 30-01-2015 130 39   Download

 • Tài liệu Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển hạ tầng ở nông thôn - bài học Thái Bình; phương thức và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf183p thuytrang_3 30-01-2015 127 27   Download

 • Năm 2017, Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi cả nước nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Nhận thức về Chương trình từ các cấp ủy, chính quyền đến người dân được nâng cao; công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt.

  pdf18p angicungduoc2 03-01-2020 38 0   Download

 • CÁC BƯỚC XÁC LẬP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Bước 1: Nhận diện lĩnh vực của chuyên ngành mà nhóm quan tâm: cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế. Bước 2: Phân chia lĩnh vực này thành những lĩnh vực nhỏ hơn  Sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế  Các yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển  Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ta hiện nay Bước 3: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu: sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế...

  doc5p reihayami 05-05-2010 2627 352   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'ngành công nghiệp không khói hiện đại và đầu tư cho hạ tầng cơ sở với công tác hạch toán', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p ttcao9 30-08-2011 64 3   Download

 • Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tếđa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành kinh tế khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

  pdf22p nhattruong 13-07-2009 11884 2636   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p tieutaydoc 05-08-2010 174 58   Download

 • TMĐT phải được xây dựng trên một nền tảng cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng về kinh tế, công nghệ, pháp lý và nguồn nhân lực) Cơ sở hạ tầng công nghệ của TMĐT là công nghệ thông tin và truyền thông. TMĐT là một ứng dụng công nghệ web trong các chu trình và các hoạt động kinh doanh trực tuyến. TMĐT là một bộ phận của hệ thống thông tin doanh nghiệp

  pdf32p augi15 07-02-2012 147 22   Download

 • Bài viết Một số nhân tố cơ bản tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hiện nay đề cập đến một số nhân tố bao gồm: Mô hình tăng trưởng và phát triển, sự phát triển của thị trường và cơ chế thị trường, sự hình thành và phát triển hệ thống nông nghiệp và một số nhân tố khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 63 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là Nghiên cứu cơ sở lý luâṇ về FDI, tăng trưởng kinh tế và vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế. Đề xuất một số hàm ý chính sách thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

  pdf24p fennik 14-11-2019 30 9   Download

 • Hà Giang - vùng đất địa đầu tổ quốc có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển du lịch. Hiện nay, du lịch đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế dịch vụ tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, du lịch Hà Giang phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu và công tác quảng bá, giới thiệu du lịch còn hạn chế.

  pdf7p cumeo2005 02-07-2018 92 10   Download

 • Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf6p vioishi2711 01-07-2019 21 4   Download

 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của mạng lưới đô thị tỉnh Bắc Ninh. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đã hình thành nhiều điểm dân cư mang dáng dấp đô thị (thị tứ), nâng bậc đô thị, biến đổi chức năng của một số đô thị, tác động đến kinh tế - xã hội đô thị, thúc đẩy cơ sở hạ tầng đô thị phát triển, làm thay đổi công tác quy hoạch và quản lí đô thị.

  pdf10p viuzumaki2711 09-05-2019 41 0   Download

 • Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành kinh tế khác nhau. Tính chất đan xen - quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sôi động, phong phú, vừa mang tình phức...

  pdf20p thainhatquynh 10-07-2009 5837 1352   Download

 • Trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản, giap thông, thủy lợi, thủy điện... máy xây dựng và xếp dỡ là các thiết bị không thể thiếu, do vật các ngành và các đơn vị thi công đã có những quan tâm đáng kể đến việc đầu tư khai thác máy xây dựng.

  pdf181p vannghiamt07 11-07-2010 647 329   Download

 • Bước sang thiên niên kỷ thứ 3 của loài người, cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật và những thành tựu rực rỡ về kinh tế -văn hoá-giáo dục, thì vẫn còn có tới 2/3 dân số thế giới sống trong cảnh nghèo đói, thiếu nước sạch, thiếu sự chăm sóc y tế, giáo dục, thiếu những điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Trong một nỗ lực chung, xoá bỏ nghèo đói, và giảm dần quãng cách về trình độ phát triển giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới, hỗ trợ phát...

  pdf99p trungtri 27-07-2009 839 298   Download

 • Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. Có vốn đầu tư để phát triển Việt Nam sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai với khu vực và trên thế giới. Như vậy vốn có thể coi như một yếu tố không thể thiếu được đối với sự phát triển của một đất nước....

  pdf49p truongbao 29-07-2009 711 234   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " cơ sở hạ tầng và kiến chúc thượng tầng xã hội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p kungfu_gautruc 20-07-2010 173 73   Download

 • PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ. 8.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: 1. Khái niệm về đầu tư xây dựng đô thị: Đầu tư xây dựng đô thị là việc sử dụng nguồn vốn vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu vực đô thị nhằm đạt được mục đích phục vụ sinh hoạt vật chất và tinh thần của...

  pdf22p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 165 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạ tầng cơ sở kinh tế
p_strCode=hatangcosokinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2