Hành vi cá nhân

Xem 1-20 trên 2102 kết quả Hành vi cá nhân
 • Mục tiêu của Bài giảng Cơ sở Hành vi cá nhân trong tổ chức nhằm trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. Ứng dụng hiểu biết về cơ sở hành vi cá nhân trong quản lý con người trong tổ chức.

  pdf21p red_12 17-05-2014 394 117   Download

 • Sau khi học bài Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức học viên cần: Xác định những cơ sở của hành vi cá nhân, các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của các nhân trong tổ chức. Giải thích được các hành vi và thái độ của các cá nhân trong tổ chức.

  pdf20p five_12 19-03-2014 205 43   Download

 • Bài giảng Chương 2: Cơ sở hành vi cá nhân được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các biến hình thành hành vi vủa cá nhân; những đặc tính của hành vi cá nhân; những thái độ và hành vi của cá nhân; mối quan hệ giữa các biến của hành vi với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

  ppt38p thuytrang_8 19-09-2015 101 21   Download

 •  Bài giảng "Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số cặp tính cách, quá trình học hỏi, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p doinhugiobay_07 16-12-2015 49 12   Download

 •  Bài giảng "Bài 1: Cơ sở của hành vi cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cần nắm vững, những cơ sở của hành vi cá nhân, những đặc tính tiểu sử, tính cách, đánh giá tính cách, cơ sở hình thành tính cách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_07 16-12-2015 46 8   Download

 • Ý nghĩa: Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩ và hành động như thế khác? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng các nào?

  ppt43p bttanh4084857 05-12-2010 866 284   Download

 • Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các hành vi của mình trong tổ chức.

  ppt50p mrbinhson89 20-10-2010 372 137   Download

 • "Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những sự điều khiển thống nhất của cá nhân đối với môi trường của anh ta". Tính cách là sự kết hợp độc đáo các đặc điểm tâm lý ổn định của con người, những đặc điểm này quy định phương thức hành vi điển hình của người đó

  pdf60p phongksc 09-12-2010 413 127   Download

 • Những đặc tính tiểu sử: Những đặc tính cá nhân như tuổi tác, giới tính, và tình trạng hôn nhân - những đặc tính này là khách quan và dễ dàng có được từ hồ sơ của cá nhân.

  pdf0p phongdat_91 15-10-2010 279 105   Download

 • Bài giảng này trình bày 2 nội dung như sau: Những sai lệch trong sự phát triển nhân cách; phân loại các sai lệch hành vi và cách khắc phục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt12p insert_12 17-08-2013 343 72   Download

 • Mục tiêu chương 2 Cơ sở hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm xác định những đặc tính tiểu sử quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tổ chức, giới thiệu hai dạng khả năng của con người: nghiên cứu sự phù hợp giữa công việc và khả năng để đạt được những hành vi như mong muốn, giải thích những yếu tố xác định tính cách của cá nhân, mô tả sự tác động giữa công việc với tính cách, tóm tắt các học thuyết học tập giúp chúng ta hiểu rõ h...

  pdf48p wide_12 29-07-2014 163 65   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân nhằm trình bày về phát biểu định nghĩa đặc tính tiểu sử, xác định hai loại khả năng, định hình các hành vi của nhân viên,phân biệt bốn chương trình tăng cường. Phân loại vai trò bị kỷ luật trong việc học tập, thực hành việc tự quản trị, trình bày các kỹ năng trong nguyên tắc ứng xử hiệu quả.

  pdf20p expensive_12 07-07-2014 111 33   Download

 • Mục tiêu của chương là: Nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, xác định hai dạng khả năng của cá nhân, ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

  ppt50p depthat 12-03-2014 246 28   Download

 •  Cuốn sách "Hành vi tổ chức" do ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn hành vi tổ chức, cơ sở hành vi cá nhân; nhận thức, giá trị, thái độ và sự hài lòng trong công việc; động viên người lao động; cơ sở hành vi nhóm, truyền thông trong nhóm và trong tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf180p doinhugiobay_07 16-12-2015 87 28   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p namthangtinhlang_00 28-10-2015 77 25   Download

 • Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.

  pdf22p wide_12 29-07-2014 113 20   Download

 • Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết được sự ảnh hưởng của giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc đến hành vi cá nhân trong tổ chức, nhận biết được tầm quan trọng của giá trị trong hiểu biết và dự đoán hành vi của người lao động, phân biệt ba thành tố của một thái độ Phân biệt các loại thái độ chủ yếu của người lao động tại nơi làm việc.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 202 19   Download

 • Chương 2 Cơ sở hành vi cá nhân thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày mục tiêu sau: Nhận biết được cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, biết cách ứng dụng các phương pháp định dạng hành vi, nhận dạng các lỗi nhận thức trong việc quy kết đánh giá cũng như ra quyết định và các biện pháp khắc phục.

  pdf8p thanhthienhoang23 14-05-2014 54 14   Download

 • Mục tiêu môn học hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết sự ảnh hưởng của các yếu tố đặc tính cá nhân đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm.

  pdf7p expensive_12 07-07-2014 48 10   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2 trình bày những cơ sở của hành vi cá nhân. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, biết xác định hai dạng khả năng của cá nhân, nắm bắt được những ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức.

  pdf50p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 32 7   Download

Đồng bộ tài khoản