intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống hưu trí Việt Nam

Xem 1-20 trên 151 kết quả Hệ thống hưu trí Việt Nam
 • HỆ THỐNG HƯU TRÍ VIỆT NAM: Hiện trạng và những thách thức trong điều kiện dân số già hoá GIANG THANH LONG. Bài viết này đề cập đến hệ thống hưu trí PAYG với mức hưởng được xác định trước (PAYG defined-benefit) của Việt nam và xem xét sự bền vững về mặt tài chính của nó trong điều kiện dân số già hoá và nền kinh tế hiệu quả động. Bằng việc sử dụng các mô hình thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), bài viết chỉ ra rằng mức nợ lương hưu tiềm ẩn (implicit pension...

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 179 37   Download

 • Bài viết này đề cập đến hệ thống hưu trí PAYG với mức hưởng được xác định trước của Việt Nam và xem xét sự bền vững về mặt tài chính của nó trong điều kiện dân số già hóa và nền kinh tế hiện quá động. Bằng việc sử dụng các mô hình thống kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), bài viết chỉ ra rằng mức nợ lương hưu tiềm ẩn...

  pdf0p pt1506 17-03-2009 296 66   Download

 • Nợ lương hưu là một chỉ số tài chính không thể không quan tâm, kể cả ở những nước đang phát triển có mức thu nhập thấp. Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, việc duy trì hệ thống hưu trí thực thanh thực chi với mức hưởng được xác định trước trở nên tốn kém,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p dienham63 09-12-2015 24 1   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu tập trung hệ thống hóa lý luận chung về quỹ hưu trí tự nguyện, vị trí của quỹ hưu trí tự nguyện trong hệ thống hưu trí đa trụ cột, tiêu chí đánh giá cũng như các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện tư nhân trên TTCK từ lý thuyết đến thực nghiệm nhằm bổ sung, đóng góp vào hệ thống kiến thức về phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK và góp phần phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK Việt Nam.

  pdf224p hanh_tv27 16-04-2019 26 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt51p hpnguyen8 23-04-2018 88 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện. Khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, 2 phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf26p quaymax3 15-09-2018 19 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân: Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu" dưới đây để nắm bắt được những yếu tố ổn định và phát triển, những khác biệt trong nhận thức và đánh giá của người dân, phẩm chất của người cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 38 0   Download

 • Hưu trí là chế độ cơ bản nhất trong 5 chế độ của hệ thống BHXH, được quy định tại Mục 4 chương III Luật BHXH từ Điều 49 đến Điều 62, bao gồm các quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu; về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần; về bảo lưu thời gian đóng BHXH; và mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần; về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng...

  doc22p phuongbangh 22-03-2010 503 151   Download

 • Quyền con người là một giá trị hội tụ trong đó nhiều giá trị khác về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý… 1. Tổng quan về quyền con người trong hệ thống pháp luật Việt Nam Quyền con người là một giá trị hội tụ trong đó nhiều giá trị khác về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý… Nó là thành quả của quá trình phát triển về nhận thức và tri thức của con người, thuộc sở hữu của chung nhân loại. ...

  pdf18p dontetvui 20-01-2013 67 10   Download

 • Luận văn trình bày khái quát sự hình thành và phát triển các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng đối với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nghiên cứu các quy định của luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Phân tích và làm rõ thực trạng tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

  pdf7p truongtien_07 03-04-2018 46 7   Download

 • Bài viết cũng đưa ra các chính sách và biện pháp đối phó từ bốn khía cạnh quan trọng: (1) Chính sách dân số và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực người cao tuổi; (2) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; (3) Cải cách hệ thống hưu trí; và (4) Tăng tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia nhằm phản ứng kịp thời với sự già hóa dân số cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf2p dannisa 23-02-2019 44 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu tập trung hệ thống hóa lý luận chung về quỹ hưu trí tự nguyện, vị trí của quỹ hưu trí tự nguyện trong hệ thống hưu trí đa trụ cột, tiêu chí đánh giá cũng như các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện tư nhân trên TTCK từ lý thuyết đến thực nghiệm nhằm bổ sung, đóng góp vào hệ thống kiến thức về phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK và góp phần phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK Việt Nam.

  pdf31p hanh_tv27 16-04-2019 6 1   Download

 • Quyết định số: 919/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p huyen06281982 21-10-2015 43 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa lý luận chung về quỹ hưu trí tự nguyện, vị trí của quỹ hưu trí tự nguyện trong hệ thống hưu trí đa trụ cột, tiêu chí đánh giá cũng như các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện tư nhân trên TTCK từ lý thuyết đến thực nghiệm nhằm bổ sung, đóng góp vào hệ thống kiến thức về phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK và góp phần phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK Việt Nam.

  pdf31p sohucninh321 09-07-2019 13 0   Download

 • Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”...

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 846 287   Download

 • Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xa xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sang và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống, do chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxôn Phômvihản, đồng chí...

  doc25p giangftb 08-05-2013 335 158   Download

 • Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Để hiểu hơn về văn hóa học cũng như văn hóa Việt Nam mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

  ppt17p teddynguyentan 28-02-2011 59 143   Download

 • Là một chuyên gia cao cấp thuộc Uỷ ban giám sát hoạt động ngân hàng của một nước phát triển có hệ thống tài chính dựa vào các ngân hàng rất mạnh1, ông Cải Cách - người có rất nhiều kinh nghiệm trong cải cách hệ thống tài chính của các nền kinh tế chuyển đổi (transition economies), từng đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu giúp một số nước Đông Âu cải cách hệ thống ngân hàng thành công, được chính phủ nước này chỉ định dẫn đầu một nhóm chuyên gia sang giúp Việt Nam tìm các giải...

  pdf25p 216837 03-02-2012 207 80   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Ảnh hưởng của sở hữu bởi nhà quản trị lên cấu trúc vốn và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ 2007-2011" giúp tìm hiểu về tầm quan trọng và sự ảnh hướng của các nhà quản trọ lên cấu trúc vốn và hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf94p khongxinhkhngodep 03-07-2014 665 76   Download

 • Trong nền văn hoá Việt Nam như nghị quyết Trung Ương 5 (khoá VIII) khẳng định, mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, kế thừa và phát triển, dân tộc và quốc tế là thống nhất hữu cơ. Vì vậy, phát triển tất yếu đặt ra yêu cầu phải kế thừa. Kế thừa là mối liên hệ giữa những giai đoạn của quá trình phát triển...

  pdf17p paradise_12 04-01-2013 190 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống hưu trí Việt Nam
p_strCode=hethonghuutrivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2