intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ toạ độ chính tắc

Xem 1-20 trên 70 kết quả Hệ toạ độ chính tắc
 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ cho quản lý tài chính tại các đơn vị này.

  pdf99p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành - Bình Định" nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, nhằm hướng đến đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công CP công nghệ gỗ Đại Thành thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ thống kế toán đang được vận hành tại công ty. Trên cơ sở đó, tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hướng đến mục tiêu chung của công ty.

  pdf118p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "An toàn và bảo mật thông tin" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin theo tiếp cận quản trị rủi ro cho thông tin trong hệ thống thông tin. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan an toàn và bảo mật thông tin; quy trình đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin; các kiểu tấn công và các mối đe dọa đối với an toàn và bảo mật thông tin;...

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 24 9   Download

 • Giáo trình Tự học AutoCAD 3D: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số thao tác cơ bản trong AutoCAD 3D; Hệ tọa độ và các phương pháp nhập điểm chính xác; Mô hình 3D dạng khung dây; 3Dface và các mặt 3D chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf30p vichristinelagarde 04-07-2022 8 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dưới góc độ Luật Hiến pháp và luật Hành chính nhằm làm sáng tỏ lý luận về tổ chức và hoạt động của TAND từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND từ thực tiễn Tòa cấp cao tại Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác tổ chức và chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung và TAND cấp cao trong hệ thống Tòa án nhân dân ở Việt nam hiện nay...

  pdf104p hoababytrang2510 04-06-2022 19 5   Download

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng máy kinh vĩ con quay GYRO X II trong công tác đo liên hệ mặt bằng qua giếng đứng xuống hầm lò tại mức -140 m và -350 m ở mỏ than Núi Béo nhằm nâng cao độ chính xác đo chuyền phương vị cạnh đầu tiên của mạng lưới khống chế cơ sở dưới hầm lò, giảm thời gian, công sức và nâng cao mức độ an toàn lao động.

  pdf8p vinikolatesla 31-03-2022 13 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về quan hệ cấp dưỡng, từ đó đi sâu vào phân tích các trường hợp cần cấp dưỡng khi ly hôn; đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp dưỡng trong quá trình giải quyết ly hôn; trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng chỉ ra được những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét xử của tòa án để đề xuất những kiến nghị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của vợ chồng, các con khi ly hôn.

  pdf89p badbuddy08 16-03-2022 14 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng hệ thống lưới khống chế tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (số lượng, phân bố, tình hình) và nghiên cứu giải pháp phát triển lưới khống chế tọa độ của địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH gắn với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ.

  pdf81p guitaracoustic07 01-01-2022 5 0   Download

 • Trước tình hình nợ công tăng cao, nguồn thu từ thuế nhập khẩu sụt giảm do thực hiện các cam kết thương mại trong tiến trình hội nhập, Bộ Tài chính đề xuất phương án tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Việc tăng thuế suất thuế GTGT có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều hoạt động khác nhau trong nền kinh tế. Ảnh hưởng đa chiều của tăng thuế suất thuế GTGT cần được tính toán thận trọng và xem xét trên mối quan hệ liên kết tổng thể của cả nền kinh tế.

  pdf6p vivacation2711 23-10-2021 19 0   Download

 • Đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính xã Tân Khánh, huyện Phú Bình được thực hiện nhằm hoàn chỉnh bộ bản đồ địa chính số khép kín theo đường địa giới hành chính của xã đang quản lý trên hệ tọa độ Quốc gia VN2000 phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính huyện Phú bình được phê duyệt theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

  pdf10p vivelvet2711 06-09-2021 28 1   Download

 • Cách viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ câu hỏi truyền thống - Chủ đề: Phương trình đường thẳng trong không gian nhằm giúp học sinh hệ thống kiến thức cơ bản về hình học không gian tọa độ và hiển thị đầy đủ về bài toán một cách trực tiếp bằng hình vẽ giúp học sinh từ đó có thể suy nghĩ ra hướng đi của bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p matianyu 25-06-2021 23 1   Download

 • Dựa trên nguyên lý biến đổi năng lượng, ma trận độ cứng, ma trận khối lượng và ma trận ngoại lực của các phần tử đã được xây dựng. Quá trình tính toán mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab. Dưới tác dụng của ngoại lực lên hệ thống đường ống - phao nổi như chuyển động của tàu, sóng biển đã được thực hiện bằng phương pháp ANCF. Độ chính xác và đáng tin cậy của phương pháp ANCF cho thấy rằng nó hoàn toàn có thể mô phỏng kết cấu biển có biến dạng lớn với số lượng phần tử ít hơn so với các phương pháp tính toán khác.

  pdf9p parasite 02-06-2021 20 0   Download

 • Nghiên cứu trả lời các câu hỏi: (1) Công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp – trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh; (2) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác kế toán tại các đơn vị này. Tác giả tổng hợp các lí luận, thừa kế kết quả các nghiên cứu có liên quan trực tiếp và gián tiếp để xây dựng thang đo lựa chọn các nhân tố tác động đến công tác kế toán.

  pdf13p vimaryland2711 02-04-2021 24 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sở phân tích hệ thống pháp luật hiện hành về hoạt động tố tụng hành chính, luận văn đi sâu nghiên cứu, đánh giá hoạt động xét xử án hành chính tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm hoàn hiện hệ thống pháp luật nói chung và công tác xét xử tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội nói riêng.

  pdf85p tuhai999 07-03-2021 29 1   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam – Số 51 năm 2020 trình bày về Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bảo vệ quyền con người; tọa đàm trực tuyến về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính; Ấn Độ - thị trường tiềm năng cho nông sản Việt; dấu hiệu vi phạm tố tụng; hiệu quả từ phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và nước ngoài.

  pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 23 0   Download

 • Học phần giới thiệu các phương pháp quản lý, khai thác và sử dụng bản đồ địa chính, vai trò của bản đồ địa chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. qua học phần này, sinh viên biết cách khai thác và sử dung bản đồ địa chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf6p koxih_kothogmih1 03-08-2020 38 1   Download

 • Gần đây, phương pháp toán tử FK đã được áp dụng thành công cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường đều với cường độ bất kì. Trong công trình này, các kết quả đó được phát triển cho trường hợp tổng quát hơn khi có tính đến thế màn chắn. Trong các đo đạc vật lí thiên văn, nguyên tử hydro có thể tồn tại một thời gian ngắn trong môi trường plasma khi mà thế màn chắn có vai trò quan trọng. Phương pháp toán tử FK được sử dụng cùng với phép biến đổi tọa độ Kustaanheimo-Stiefel và hàm sóng được khai triển theo bộ hàm cơ sở của dao động tử điều hòa bốn chiều.

  pdf11p caygaocaolon6 22-07-2020 44 0   Download

 • Công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Đây là công nghệ đo đạc tiên tiến, rất thuận lợi trong công tác xây dựng các mạng lưới khống chế trắc địa.

  pdf10p viino2711 05-05-2020 54 5   Download

 • Để dự báo tuổi thọ đến khi xuất hiện vết nứt mỏi cho trục bánh xe của toa xe hàng MC, phân tích động lực học kết cấu được thực hiện với mô hình phần tử hữu hạn của bộ trục bánh xe dưới tác dụng của tải trọng trên miền thời gian có kể đến ảnh hưởng của hệ số tải trọng động thẳng đứng và ứng suất mối lắp ghép có độ dôi giữa trục và bánh xe. Số liệu ứng suất trên miền thời gian, có được từ kết quả phân tích động lực học kết cấu, được dùng để tính toán tuổi thọ mỏi cho trục bánh xe trên cơ sở phương pháp ứng suất danh nghĩa.

  pdf10p angicungduoc3 17-03-2020 30 1   Download

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Thước đo để đánh giá kiểm toán BCTC là hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán. Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

  doc6p lanwangji 14-02-2020 62 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ toạ độ chính tắc
p_strCode=hetoadochinhtac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2