intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiđrocacbon mạch hở

Xem 1-20 trên 52 kết quả Hiđrocacbon mạch hở
 • Mời bạn đọc cùng tham khao phần tài liệu bài giảng, bài tập tự luyện và hướng dẫn giải cùng đáp án của tài liệu Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Hóa để nắm được các kiến thức về Hidrocacbon mạch hở. Chúc bạn học tốt.

  pdf0p tranphuongpro 14-07-2014 356 29   Download

 • Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hidrocacbon. Hidrocacbon no là Hidrocacbon trong phân tử chỉ chứa liên kết xích ma. Ankan là Hidrocacbon mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết xích ma. Hoặc Hidrocacbon no mạch hở.

  pdf6p thuynguyen_2009 28-09-2010 423 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập hidrocacbon mạch hở', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p ducthien2010 01-09-2011 385 94   Download

 • Tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9 năm 2012-2013 của sở GD&ĐT Bắc Ninh dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 9 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi học sinh giỏi môn Hóa chủ đề: Công thức phân tử của một chất, Hiđrocacbon mạch hở.

  pdf10p blue_24 21-03-2014 372 56   Download

 • HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n³ 1). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở. HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n³ 2). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng.

  doc3p yasukuni 17-10-2009 1011 290   Download

 • Tài liệu tham khảo về môn hóa học

  doc4p thanh_nhan93 31-10-2009 940 179   Download

 • Câu 1: Hai hiđrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì A tạo ra một dẫn xuất duy nhất còn B thì cho 4 dẫn xuất. Tên gọi của A và B lần lượt là A.

  pdf3p ducthien2010 01-09-2011 163 36   Download

 • Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H). I.2. Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung) CxHy x : số nguyên, dương, khác 0. x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;... y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0. y = 2; 4; 6; 8; 10; 12;.... y ≤ 2x + 2 (ymax = 2x + 2) y ≥ 2 (ymin = 2) nếu x chẵn. y ≥ 4 (ymin = 4) nếu x lẻ, mạch hở. x ≤ 4 : Hiđrocacbon dạng...

  pdf25p qdung92ct 16-06-2013 87 11   Download

 • VI.1. Định nghĩa Aren hay hiđrocacbon thơm là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa ít nhất một nhân thơm (nhân benzen) VI.2. Công thức tổng quát (CnH2n + 2 - 8 - m) CnH2n - 6 - m CnH2n - 6 - 2k n≥6 m: nguyên dương chẵn, có thể bằng 0 m = 0; 2; 4; 6; 8; 10; ... (n ≥ 6; k = 0; 1; 2; 3; 4; ...) Hiđrocacbon thơm chứa một nhân thơm, ngoài nhân thơm là các gốc no mạch hở (Đồng đẳng benzen): CnH2n - 6 (n ≥ 6)

  pdf19p qdung92ct 16-06-2013 554 9   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 182 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối..

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 525 153   Download

 • Aren hay hiđrocacbon thơm là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa ít nhất một nhân thơm (nhân benzen) VI.2. Công thức tổng quát (CnH2n + 2 - 8 - m) CnH2n - 6 - m CnH2n - 6 - 2k n≥6 m: nguyên dương chẵn, có thể bằng 0 m = 0; 2; 4; 6; 8; 10; ... (n ≥ 6; k = 0; 1; 2; 3; 4; ...) Hiđrocacbon thơm chứa một nhân thơm, ngoài nhân thơm là các gốc no mạch hở (Đồng đẳng benzen): CnH2n - 6 (n ≥ 6)

  pdf19p nhantaivn 18-06-2010 772 152   Download

 • Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H). Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung) CxHy x : số nguyên, dương, khác 0. x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;... y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0. y = 2; 4; 6; 8; 10; 12;.... y ≤ 2x + 2 (ymax = 2x + 2) y ≥ 2 (ymin = 2) nếu x chẵn. y ≥ 4 (ymin = 4) nếu x lẻ, mạch hở. x ≤ 4 : Hiđrocacbon dạng...

  pdf25p nhantaivn 18-06-2010 221 117   Download

 • Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H). I.2. Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung) x : số nguyên, dương, khác 0. x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;… y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0. y = 2; 4; 6; 8; 10; 12;…. y £ 2x + 2 CxHy (ymax = 2x + 2) y ³ 2 (ymin = 2) nếu x chẵn. y ³ 4 (ymin = 4) nếu x lẻ, mạch hở. x £ 4 : Hiđrocacbon dạng khí ở điều...

  pdf14p daohuongthon 22-01-2010 206 114   Download

 • Để có một bài giảng hay và thu hút, quý thầy cô giáo có thể tham khảo thêm bộ sưu tập 8 bài giảng Ankađien đã được biên soạn chi tiết với nội dung bài học. Học sinh nắm vững kiến thức về Ankađien qua bài học. Ankađien là hiđrocacbon mạch hở, chứa 2 liên kết đôi trong phân tử, còn gọi là điôlêphin. Hai nối đôi trong ankađien có thể liền nhau (thí dụ anlen CH2 = C = CH2), xa nhau (thí dụ pentađien -1, 4 CH2=CH - CH2 - CH=CH2) hoặc liên hợp (thí dụ butađien -1, 3 CH2=CH - CH=CH2).

  ppt29p minhhoang_80 13-11-2013 280 67   Download

 • Các hiđrocacbon thơm quen thuộc như benzen (C6H6), toluen (C6H5 - CH3), etylbenzen (C6H5 - C2H5) và các đồng đẳng của nó có công thức chung CnH2n-6 với n ³ 6. Ngoài ra, có các aren mạch nhánh không no như stiren C6H5 - CH = CH2, phenylaxetilen C6H5 - C º CH,…hoặc có nhiều nhân benzen như naphtalen, antraxen. - Hiđrocacbon thơm điển hình là benzen.

  pdf7p chocopielaorion 03-04-2011 994 62   Download

 • Bài 1. Hãy ghi chữ Đ ( đúng) hoặc S ( sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a)Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi b)Anken là hidrocacbon có công thức phân tử CnH2n c)Anken là hidrocacbon k no có công thức phân tử CnH2n d)Anken là hidrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi

  doc10p kimoanh118k 14-03-2013 602 60   Download

 • 1. Điều kiện để chất hữu cơ tham gia phản ứng trùng hợp là: A. hiđrocacbon không no. B. có liên kết kép trong phtử. C. hiđrocacbon không no, mạch hở. D. hiđrocacbon. 2. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mà khi đốt cháy thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Hỗn hợp đó gồm các hiđrocacbon nào sau đây? A. Hai ankan. B. Hai xicloankan. C. Hai anken. D. B, C đúng.

  pdf6p paradise3 13-12-2011 193 57   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 863 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 196 33   Download

 • Công thức - Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với rượu. Ví dụ: - Có thể phân este thành các loại Loại 1: Este của axit đơn chức và rượu đơn chức có công thức cấu tạo chung Gốc R và R' có thể giống nhau,hoặc khác nhau, có thể là gốc hiđrocacbon no hoặc không no Nếu R và R' đều là gốc no mạch hở thì CTPT chung của este là: CnH2nO2 (n ³ 2)

  pdf5p chocopielaorion 03-04-2011 479 31   Download

 • Anka đ ien là m ộ t lo ạ i hi đ rocacbon mà trong phân t ử có ch ứ a hai liên k ế t đ ôi C=C m ạ chh ở . ( di = hai, en = n ố i đ ôi, Ankadien, Dien hay Diolefin là tên gọi của các Hiđrôcacbon không no, mạch hở có 2 nối đôi trong liên kết phân tử. Công thức chung của dãy đồng đẳng Ankadien là...

  ppt0p donna_vit 05-01-2012 130 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hiđrocacbon mạch hở
p_strCode=hidrocacbonmachho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2