intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện tượng thủy lực

Xem 1-20 trên 301 kết quả Hiện tượng thủy lực
 • Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thưc cở sở về thủy lực: thủy tĩnh lực, động học, động lực học. Hiểu rõ các quy luật cân bằng, chuyển động và mối liệ hệ giữa lực và chuyển động và mối liên hệ giữa lực vf chuyển động của môi trường lỏng Phương pháp phân tích và tính toán các thông số cơ bản trong mạch điều khiển thủy lực; Mô hình nghiên cứu độ đàn hồi của dầu, độ cứng thủy lực, tần số giao động riêng của Xilanh và động cơ dầu; Động lực học của...

  ppt44p lee_nudeboy 08-02-2012 934 426   Download

 • Định nghĩa khoa học thủy lực - Phạm vi ứng dụng và lĩnh vực nghiên cứu của khoa học thủy lực Thủy lực là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu những qui luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng và những biện pháp áp dụng những qui luật này. Ph ơng pháp nghiên cứu của môn thủy lực hiện đại là kết hợp chặt chẽ sự phân tích lý luận với sự phân tích tài liệu thí nghiệm, thực đo, nhằm đạt tới những kết quả cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tế trong kỹ thuật; những kết quả nghiên cứu...

  pdf23p xuongrong_battien 25-10-2011 222 86   Download

 • Thủy tĩnh học Chương thủy tĩnh nghiên cứu những vấn đề về chất lỏng ở trạng thái cân bằng tức là trạng thái không có chuyển động tương đối giữa các phần tử chất lỏng. Vì không có chuyển động tương đối nên không có tác dụng của tính nhớt, do đó những kết luận về thủy tĩnh đều đúng cho chất lỏng lý tưởng cũng như cho chất lỏng thực. Yếu tố thủy lực cơ bản của trạng thái cân bằng của chất lỏng là áp suất thủy tĩnh. ...

  pdf36p xuongrong_battien 25-10-2011 160 68   Download

 • Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi - dòng tia A - dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi Đ5-1. Khái niệm chung Trên thành bình chứa chất lỏng có khoét một lỗ, dòng chất lỏng chảy qua lỗ gọi là dòng chảy ra khỏi lỗ; vòi là một ống ngắn dính liền với thành bình chứa, dòng chất lỏng chảy qua vòi là dòng chảy ra khỏi vòi. Lý thuyết về dòng chảy qua lỗ, qua vòi là cơ sở cho sự tính toán thủy lực về cống lấy nước, cống tháo nước, âu thuyền, máy phun đào đất, vòi chữa...

  pdf29p xuongrong_battien 25-10-2011 156 56   Download

 • Dòng chảy ổn định trong sông thiên nhiên Đ10-1. Đặc điểm chung và cách chia đoạn So với dòng chảy trong kênh máng hở, dòng chảy trong sông phức tạp hơn nhiều, vì các yếu tố thủy lực thay đổi rất phức tạp dọc theo dòng chảy. Ngoài các yếu tố thủy lực ra, độ nhám của lòng sông cũng khác nhau rất nhiều, Ngay tại một mặt cắt, độ nhám ở hai bên bờ và ở giữa lòng sông cũng không giống nhau. Nếu xét một cách thật chặt chẽ, dòng chảy trong sông không phải là một dòng ổn định vì lu lợng trong sông luôn luôn...

  pdf33p xuongrong_battien 25-10-2011 114 43   Download

 • Chương VII Chuyển động không ổn định trong ống có áp Hiện tượng nước va và sự Dao động của khối nước trong tháp điều áp Ta biết rằng chuyển động không ổn định là một chuyển động mà các yếu tố thủy lực như lưu tốc, áp suất... tại một điểm nhất định nào đó của không gian hoặc lưu tốc trung bình, lưu lượng, diện tích mặt cắt ướt tại một vị trí nhất định nào đó đều thay đổi theo thời gian, tức là: ...

  pdf29p xuongrong_battien 25-10-2011 97 27   Download

 • Chuyển động của bùn cát trong dòng chảy hở Đ12-1. Những khái niệm cơ bản Bùn cát là những phần tử chất rắn mà dòng chảy rối có thể mang theo được dưới hai hình thức: lơ lửng và di chuyển theo đáy của lòng dẫn. Tương ứng với hai hình thức chuyển động trên, người ta chia bùn cát thành bùn cát đáy và bùn cát lơ lửng. Cách phân loại như vậy không có ý nghĩa tuyệt đối bởi vì một khi các yếu tố thủy lực của dòng chảy thay đổi thì bùn cát đáy có thể chuyển...

  pdf18p xuongrong_battien 25-10-2011 81 25   Download

 • Nước nhảy Đ13-1. Khái niệm chung Nghiên cứu phương trình vi phân và các dạng đường mặt nước của dòng chảy ổn định dh đ Ơ. Độ sâu dòng chảy h đ hk theo không đều trong kênh hở, ta thấy khi h đ hk thì dt hai cách: 1. Độ sâu h từ h hk nhỏ dần dọc theo dòng chảy và chuyển sang h h k; tức dòng chảy từ trạng thái chảy xiết chuyển sang trạng thái chảy êm. Xét về hiện tượng vật lý, trong trường hợp thứ nhất, khi mặt cắt ướt thu hẹp...

  pdf31p xuongrong_battien 25-10-2011 71 17   Download

 • Nói tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Chuyển động của nước ngầm, chuyển động không ổn định trong ống, chuyển động không ổn định trong lòng dẫn hở, mô hình hóa các hiện tượng thủy động lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p thangnamvoiva1 09-06-2016 65 16   Download

 • Phần 2 giáo trình Thủy lực cung cấp cho người học các kiến thức: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình, chảy qua cửa cống, công trình nối tiếp, lý thuyết cơ bản về thấm, cơ sở lý luận về mô hình cách hiện tượng thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf216p dien_vi09 27-10-2018 47 12   Download

 • Cơ sở động lực học chất lỏng Đ3-1. Những khái niệm chung Động lực học chất lỏng nghiên cứu những qui luật chung về chuyển động của chất lỏng. Như đã biết, khi chất lỏng thực (nhớt) chuyển động, xuất hiện sức masát trong, nên những kết luận về động lực học của chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực (nhớt) là khác nhau. Động học chất lỏng nghiên cứu chuyển động của chất lỏng mà không xét những lực tác dụng. Vì vậy, phương trình động học là chung cho cả trường họp chất lỏng lý tưởng và chất...

  pdf72p xuongrong_battien 25-10-2011 201 76   Download

 • Chuyển động không ổn định Trong lòng dẫn hở Đ11-1. Khái niệm chung về chuyển động không ổn định trong lòng dẫn hở Trong thực tiễn tính toán thủy lợi, thủy điện, ta thường gặp vấn đề chuyển động không ổn định trong sông thiên nhiên và kênh nhân tạo. Ví dụ: lúc dòng chảy mặt chảy vào sông thay đổi, đặc biệt vào mùa lũ, thì dòng chảy trong sông sẽ trở thành dòng chảy không ổn định. Lúc các cống lấy nước, âu thuyền dẫn nước vào hay tháo nước ra, lúc đê đập bị vỡ thì dòng chảy...

  pdf28p xuongrong_battien 25-10-2011 94 30   Download

 • Dòng chảy ổn định không đều trong kênh hở Đ9-1. Những khái niệm mở đầu Về mặt động lực học thì dòng chảy không đều trong kênh hở sẽ xuất hiện khi lực cản và trọng lực không cân bằng nhau. Trong các kênh có độ dốc đáy bằng không (i = 0) hoặc dốc nghịch (i 0) trở thành dòng chảy không đều (xem chương III), nhưng

  pdf58p xuongrong_battien 25-10-2011 84 25   Download

 • Lý thuyết cơ bản về thấm A - Khái luận Đ18-1. Những khái niệm cơ bản 1. Tầm quan trọng của lý thuyết n-ớc thấm Chuyển động của nước trong môi trường có lỗ hổng dưới đất gọi là chuyển động của nước thấm. Nghiên cứu chuyển động của nước thấm có một ý nghĩa quan trọng trong thực tế sản xuất. Trong thủy nông cải tạo đất, ta cần xác định tổn thất của nước do thấm ở kênh, vị trí mực nước ngầm lúc có các kênh tiêu nước; ảnh hưởng của mực nước ngầm đối với việc tưới nước,...

  pdf72p xuongrong_battien 25-10-2011 77 23   Download

 • Giáo trình "Động lực học biển - Phần 3: Thủy triều" cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về một hiện tượng động lực quan trọng diễn ra trong đại dương và biển là hiện tượng thủy triều. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong phần 1 này trình bày các mô tả định tính về hiện tượng thủy triều trong đại dương và biển, những đặc điểm biến thiên về cường độ và tính chất của dao động thủy triều của mực nước trong không gian và thời gian; những phương pháp số trị tính thủy triều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nganga_03 21-09-2015 129 22   Download

 • Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình A- Nối tiếp dòng chảy ở hạ lưu công trình Dòng chảy từ thượng lưu đập tràn hay qua cửa van nối tiếp với dòng chảy của kênh dẫn sau công trình bằng hai hình thức chủ yếu: 1. Hình thức nối tiếp ở trạng thái chảy đáy (hình 15-1). Trạng thái chảy đáy là trạng thái mà lưu tốc lớn nhất của dòng chảy xuất hiện ở gần đáy kênh dẫn. 2. Hình thức nối tiếp ở trạng thái chảy mặt (hình 15-2). Trạng thái chảy mặt là trạng thái...

  pdf46p xuongrong_battien 25-10-2011 46 14   Download

 • Tài liệu Hệ thống điều khiển bằng thủy lực là phần bổ sung tiếp theo cho cuốn "Hệ thống điều khiển bằng khí nén đã được xuất bản. Tài liệu là một tác phẩm chuẩn, được soạn thảo cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, đại học kỹ thuật, các trường cao đẳng kỹ thuật, các kỹ sư và giáo viên dạy nghề. Tài liệu chia làm 2 phần, phần 1: Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, phần 2: Hệ thống điều khiển bằng điện - thủy lực. Trong đó có gồm 10 chương và phần phụ lục.

  pdf276p minhminhminh32 08-03-2014 597 291   Download

 • Truyền động được công suất cao và lực lớn, (nhờ các cơ cấu tương đối đơn giản, hoạt động với độ tin cậy cao nh−ng đòi hỏi ít về chăm sóc, bảo d−ỡng). +/ Điều chỉnh được vận tốc làm việc tinh và vô cấp, (dễ thực hiện tự động hoá theo điều kiện làm việc hay theo chương trình có sẵn). +/ Kết cấu gọn nhẹ, vị trí của các phần tử dẫn vμ bị dẫn không lệ thuộc nhau. +/ Có khả năng giảm khối lượng và kích thước nhờ chọn áp suất thủy lực cao....

  pdf12p zues07 04-07-2011 735 272   Download

 • Trong lịch sử phát triển của máy thủy lực thì máy thủy lực cánh dẫn ra đời tương đối muộn, nhưng hiện nay nó được dùng phổ biến nhất và phạm vi sử dụng ngày càng được mở rộng. Trong máy thủy lực cánh dẫn việc trao đổi năng lượng giữa máy với chất lỏng được thực hiện bằng năng lượng thủy động của dòng chất lỏng qua máy. Máy thủy lực cánh dẫn bao gồm các loại bơm và động cơ cánh dẫn như bơm li tâm, bơm hướng trục, các loại tua bin nước, …...

  doc29p anhmanh21 29-11-2010 788 264   Download

 • Ngoài chương Mở đầu, Giáo trình Thủy lực (Tập 1) do GS.TS. Vũ Văn Tảo chủ biên biên soạn cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về thủy tĩnh học; cơ sở động lực học chất lỏng; tổn thất cột nước trong dòng chảy; dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi - dòng tia; dòng chảy ổn định trong ống có áp; chuyển động không ổn định trong ống có áp, hiện tượng nước va và sự giao động của khối nước trong tháp điều áp; dòng chảy đều không áp trong kênh; dòng chảy không đều trong kênh hở qua 9 chương của giáo trình.

  pdf462p bahaubkdn 13-04-2015 634 217   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hiện tượng thủy lực
p_strCode=hientuongthuyluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2