intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định đầu tư quốc tế

Xem 1-20 trên 97 kết quả Hiệp định đầu tư quốc tế
 • Chương 5 Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA International Investment Agreements) thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục chính sau: Mục 1 Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 2 Phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 3 Xu hướng ký Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 5 Nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế.

  pdf41p luongmylm 25-03-2014 98 12   Download

 • Hiệp định công nhận một số biện pháp đầu tư gây cản trở và bóp méo thương mại. Hiệp định qui định rằng không một bên tham gia kí kết nào có thể áp dụng biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIM) trái với điều III (nguyên tắc đối xử quốc gia) và điều XI (cấm các biện pháp hạn chế số lượng) của Hiệp định GATT.

  pdf41p dahoaquan2509 31-07-2013 130 16   Download

 • Đầu tư quốc tế trên thế giới (xem sách). Nguyên nhân hình thành và phát triển đầu tư quốc tế trên thế giới. Các hình thức đầu tư quốc tế trên thế giới và xu hướng phát triển: Hình thức đầu tư trực tiếp - FDI, Hình thức đầu tư gián tiếp, Hình thức tính dụng quốc tế - ODA.

  ppt14p nam10489 17-09-2010 916 245   Download

 • Đánh trùng thuế trong đầu tư quốc tế là hiện tượng hai hay nhiều quốc gia (Vùng lãnh thổ) cùng áp dụng các loại thuế tương tự trên cùng một khoảng thu nhập chịu thuế

  doc22p toankbc 20-04-2011 274 117   Download

 • Khái niệm Việc phân định các hiệp định đầu tư không chỉ liên quan đến bản thân hiệp định mà còn liên quan đến hợp đồng giữa nhà đầu tư và nước nhận đầu tư. Giới hạn quyền chủ thể không được quy định giống nhau trong các hiệp định đầu tư song phương (BIT) một số hiệp định chỉ bao gồm các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ qui định trong hợp đồng, một số khác qui định thẩm quyền cho bất cứ tranh chấp nào liên quan đến đầu tư, một số khác qui định nghĩa...

  pdf20p nuber_12 26-08-2013 225 44   Download

 • Phần 2: Thương mại quốc tế và Đầu tư quốc tế nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng/mô thức trao đổi thương mại giữa các nước; nắm vững các rào cản thương mại quốc tế và sự phát triển của các thể chế nhằm xoá bỏ các rào cản đó.

  ppt29p talata_1 30-10-2014 141 13   Download

 • Các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Ký các hiệp định về đầu tư; Chính phủ bảo hiểm cho hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Ưu đãi thuế và tài chính; Khuyến khích chuyển giao công nghệ; Trợ giúp tiếp cận thị trường; Hỗ trợ thông tin và trợ giúp kỹ thuật. Các biện pháp hạn chế, cản trở đầu tư Hạn chế chuyển vốn ra nước ngoài; Hạn chế bằng thuế; Hạn chế tiếp cận thị trường; Cấm đầu tư vào một số nước. ...

  ppt44p page_12 15-08-2013 88 15   Download

 • Ở Việt Nam, kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các văn bản qui phạm pháp luật về đấu thầu nói chung và đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hoá nói riêng mới bắt đầu ban hành. Mục tiêu lúc đó là là sử dụng nguồn vốn thuộc sở hữu toàn dân hay có nguồn gốc từ các hiệp định vay vốn của nước ngoài có hiệu quả nhất. Trong đó mục tiêu minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất, tránh các vi phạm của chủ đầu tư - là...

  pdf153p vascaravietnam 21-08-2012 347 104   Download

 • Sự hình thành và phát triển Giới thiệu về GATT: GATT là tiền thân của WTO, thành lập 1947, các hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ 11/1948 đến năm 1994. GATT đã trải qua 8 vòng đàm phán và mỗi vòng đàm phán được lấy tên của địa điểm đó. Nguyên lý họat động của GATT: không phân biệt đối xử và có đi có lại.

  ppt107p nam10489 17-09-2010 309 93   Download

 • Đề tài "Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS" trình bày nội dung: tổng quan về hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS, thực trạng của việc áp dụng hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS vào Việt Nam, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho quá trình thực hiện GATS tại Việt Nam.

  doc20p lethuy013323003 14-12-2014 160 33   Download

 • Các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Ký các hiệp định về đầu tư; Chính phủ bảo hiểm cho hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Ưu đãi thuế và tài chính; Khuyến khích chuyển giao công nghệ; Trợ giúp tiếp cận thị trường; Hỗ trợ thông tin và trợ giúp kỹ thuật. Các biện pháp hạn chế, cản trở đầu tư

  ppt34p page_12 15-08-2013 69 12   Download

 • Bài giảng Chương 2 (tt) Lý thuyết thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tế trình bày các nội dung về hợp nhất kinh tế và các thể chế thương mại khác, các mức độ hợp nhất kinh tế và các nội dung khác.

  ppt20p talata_1 30-10-2014 72 8   Download

 • Việt Nam và Hoa Kỳ mong muốn thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau. Nhận thức rằng, việc cáv bên chấp nhận và tuânm thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thương mại quốc tế sẽ giúp phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại cùng có lợi, và làm nền tảng cho các mối quan hệ đó

  pdf0p thanhphuong 07-07-2009 344 96   Download

 • Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 28/11/1990. Năm 2010 đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU và 15 năm Hiệp định khung về hợp tác giữa hai bên được ký kết. Năm 2010 - năm có nhiều sự kiện có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - EU. Sau 20 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã có những bước phát triển nhanh chóng và vững...

  doc12p huyen2210 20-09-2012 126 53   Download

 • Sự khác nhau về chính sách giữa các nước, đặc biệt là về pháp luật thuế, cùng với việc các quốc gia đồng thời triển khai đặc quyền thu thuế trên cơ sở các nguyên tắc đã dẫn đến việc thu trùng thuế

  ppt28p toankbc 20-04-2011 105 11   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO đang phải dẫn dỡ bỏ các rào cản thuế quan và thuế hoá các rào cản phi thuế quan thì các biện pháp tự vệ, thuế chống phá giá và thuế đối kháng vẫn ngày càng được nhiều quốc gia phát triển áp dụng một...

  pdf23p nhattruong 16-07-2009 1499 533   Download

 • Do dịch vụ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước và thương mại quốc tế, vòng đàm phán Uruguay đã đưa vấn đề dịch vụ vào đàm phán. Hiệp định GATS là tập hợp đầu tiên các quy định đa phương có hiệu lực thi hành bắt buộc điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế. Hiệp định bao gồm 29 điều và nhiều phụ lục với các quy định riêng cho từng lĩnh vực. Thừa nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại dịch vụ đối với sự tăng trưởng và phát triển của...

  doc37p huyennguyenthanh 19-12-2009 525 163   Download

 • Một nhà sử học người Anh đã từng nói “Lịch sử là một chuỗi những thách thức và đáp lại thách thức”. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, chấp nhận và giải quyết một cách tốt nhất để tồn tại đó là mở cửa ngành dịch vụ tài chính, một ngành cơ sở hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, mặc dù bối cảnh tài chính- kinh tế thế giới nói chung và khu vực...

  pdf98p ngochanh 29-07-2009 431 153   Download

 • Toàn cầu hoá đã và đang thay đổi cơ bản những gì đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới, nó được bắt đầu từ những năm 40 với sự ra đời của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) nhằm tiến tới một nền thương mại thế giới công bằng dựa trên các nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc minh bạch hoá, công khai chính sách, tất cả mọi bảo hộ phải ở dạng thuế quan v.v. và vòng đàm phán thứ 8 của GATT tại Uruguay dẫn đến sự ra đời...

  doc104p tiennuhoiai 18-07-2010 260 148   Download

 • Dưới cả hai quan điểm kinh doanh và chính trị, bất kỳ chiến lược xúc tiến đầu tư nào cũng phải được thiết lập để thích ứng với những xu hướng kinh tế và thương mại hiện tại trong khu vực và trên toàn thế giới. Và bất cứ nỗ lực nào thúc đẩy tính cạnh tranh nào cũng phải liên quan đến việc tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh. Đánh giá sau đây về các xu hướng kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong khu vực toàn cầu sẽ đưa ra bối cảnh trong đó sẽ thực...

  pdf10p anhtuyet 10-06-2009 335 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệp định đầu tư quốc tế
p_strCode=hiepdinhdautuquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản