Hiệp định khung asean

Xem 1-20 trên 23 kết quả Hiệp định khung asean
 • Hiệp định khung e-ASEAN

  pdf7p lawtm8 29-10-2009 107 44   Download

 • Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành

  doc1p giangdien 18-08-2009 74 5   Download

 • Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 20 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 62/1999/qđ-ctn về việc phê chuẩn hiệp định khung asean về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p lawxnk6 11-11-2009 38 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 6 VỀ GA TRUNG CHUYỂN VÀ GA BIÊN GIỚI ĐƯỜNG SẮT THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HÀNG HÓA QUÁ CẢNH CHÍNH PHỦ

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 34 2   Download

 • Hiệp định khung về chương trình hợp tác công nghiệp Asean

  pdf6p lawtm10 22-11-2009 79 11   Download

 • Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg về việc thành lập nhóm Công tác triển khai thực hiện Hiệp định VN-Lào-Thái Lan về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành

  pdf13p ngankhanh 10-10-2009 55 1   Download

 • Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 41 1   Download

 • Nghị định 99/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam cho các năm 2004-2008 để thực hiện chương trình thu hoạch sớm của của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

  doc24p trucmoc 16-08-2009 81 22   Download

 • Hiệp định số 58/2005/LPQT của Bộ Ngoại giao về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  pdf13p ngotiendoan 23-10-2009 56 17   Download

 • Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 53 8   Download

 • Nghị định số 99/2004/NĐ-CP về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam cho các năm 2004-2008 để thực hiện chương trình thu hoạch sớm của của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc do Chính phủ ban hành

  pdf34p lawxnk3 10-11-2009 58 4   Download

 • Quyết định số 53/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN do Chủ tịch nước ban hành

  pdf13p lawdt11 02-12-2009 45 3   Download

 • Quyết định số 53/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN do Chủ tịch nước ban hành

  pdf14p lawtm9 29-10-2009 29 2   Download

 • Ngày 4-11-2002 tại Hội nghị th-ợng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 6, hai bên đã chính thức ký kết “Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện”, trong đó đề cập tới việc thành lập khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc- ASEAN (CAFTA) vào năm 2010.

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 89 46   Download

 • Ch-ơng trình Thu hoạch sớm (Early Harvest Program - EHP) là bộ phận quan trọng của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc, đã đ-ợc nêu trong Điều VI của Hiệp định. Đây là Ch-ơng trình nhằm đẩy nhanh hơn tiến trình hợp tác và thúc đẩy quá trình tự do hóa th-ơng mại giữa các bên đối tác. Ch-ơng trình Thu hoạch sớm thực chất là cơ chế -u đãi về thuế quan đ-ợc định ra nhằm đạt đ-ợc sớm những lợi ích từ thuế quan -u đãi thông qua việc...

  pdf4p gaunau123 27-11-2011 39 6   Download

 • Rà soát Môi trường Pháp lý và Chính sách Ngành Ngân hàng 18 Khung Pháp lý Trong nước 18 Điều hành chính sách tiền tệ 19 Hoạt động thanh tra - giám sát ngân hàng và các TCTD 20 Phát triển thị trường tiền tệ 21 Những Nghĩa vụ và Cam kết Quốc tế về Tự do hóa Dịch vụ Ngân hàng 21 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) 21 Hiệp định Thương mại tự do các nước ASEAN (AFTA) 23 Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) và Tổ chức thương mại thế...

  pdf0p manutd1907 09-04-2013 47 11   Download

 • Ngày 4 tháng 11 năm 2002, Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là Hiệp định khung) đã được lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết tại Phnom Penh, Campuchia tạo nền tảng pháp lý quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế nhiều mặt giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó quan trọng nhất là việc thiết lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) trong vòng 10 n...

  pdf35p esc_12 30-07-2013 68 8   Download

 • Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

  doc5p trucmoc 16-08-2009 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản