Hiệp định về thương mại hàng dệt

Xem 1-19 trên 19 kết quả Hiệp định về thương mại hàng dệt
 • Hiệp định về Thương mại hàng dệt và các sản phẩm hàng dệt từ bông, len, sợi nhân tạo, sợi thực vật ngoài bông và tơ tằm giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

  pdf18p lawtm5 29-10-2009 126 25   Download

 • Quyết định 81/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

  doc1p minetuyen 15-08-2009 61 2   Download

 • Nhắc lại thoả thuận của các Bộ Trưởng tại Punta del Este là " các cuộc đàm phán trong lĩnh vực hàng dệt, may nhằm tạo ra phương thức cho phép lĩnh vực này được điều chỉnh hoàn toàn theo GATT trên cơ sở các nguyên tắc và quy định của GATT đã được chỉnh hoàn toàn theo GATT trên cơ sở các nguyên tắc và qui định của GATT đã được tăng cường, đồng thời qua đó góp phần vào mục tiêu tự do hoá thương mại hơn nữa"...

  doc121p minhkien21 29-12-2009 225 80   Download

 • Hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc

  pdf16p lawtm10 22-11-2009 121 72   Download

 • Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p duongyenngoc 23-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 13/2005/QĐ-BTC về việc hướng dẫn thực hiện cam kết tại Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu âu về tiếp cận thị trường và Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p ngotiendoan 23-10-2009 66 2   Download

 • Hiệp định số 210/WTO/VB về thương mại hàng dệt và may mặc

  pdf14p lawtm10 22-11-2009 70 18   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho giai đoạn 2003-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf71p lawtm5 29-10-2009 59 3   Download

 • Hải quan Mỹ kiểm soát việc nhập khẩu bông, len, sợi dết, tơ lẫn loai, và các mặt hàng làm từ các sợi lấy từ cây hoặc được sản xuất từ mốt số nước. Việc kiểm soát quota hàng dệt may dựa trên những văn bản hướng dẫn của Chủ tịch ủy ban Hải quan trong quá trình thực hiện các Hiệp định hàng dệt (Textile Agreements). Các thông tin về hạn ngạch dệt may hỏi Commissioner of Customs, hoặc Committee for Implementation of Textile agreements, thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.......

  doc9p moser 04-03-2009 310 97   Download

 • Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Thế giới nói chung và thị trường Hoa Kỳ nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai.

  pdf95p tuyetmuadong2013 26-04-2013 75 42   Download

 • Những thách thức Mặc dù Hiệp định về hàng dệt may ATC là một hiệp định là có lợi nhất đối với các nớc đang phát triển, tuy vậy nền công nghiệp dệt may của các nớc này cũng phải đứng trớc những thách thức không nhỏ ,khi phải tuân thủ các yêu cầu của Hiệp định và dới sự chèp ép liên tục của các nớc phát triển.

  pdf11p kimku9 31-08-2011 52 15   Download

 • Hệ thống các hiệp định của WTO Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Hiệp định Marrakesh) Các hiệp định Thương mại đa phương Phụ lục 1A. Các hiệp định đa phương về thương mại hàng hóa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

  pdf26p cnkbmt10 27-10-2011 69 13   Download

 • Thông tư 03/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

  doc18p giangdien 18-08-2009 69 4   Download

 • Quyết định số 86/2002/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf26p lawtm6 29-10-2009 43 4   Download

 • Quyết định số 160/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt - may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng châu âu (EU) cho giai đoạn 2000-2005 do Bộ tài chính ban hành

  pdf21p lawtm8 29-10-2009 55 4   Download

 • Thông tư 03/2003/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf21p lawtm6 29-10-2009 67 2   Download

 • Thông tư số 03/2003/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp visa hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf13p lawtm6 29-10-2009 50 2   Download

 • hai bảng hỏi được xây dựng để thu thập các dữ liệu định lượng từ người di cư và không di cư. hai nhóm đều được hỏi các câu hỏi tương tự về các đặc điểm nhân khẩu và xã hội của họ, nghề nghiệp, điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi lao động, cũng như đào tạo nghề nghiệp và thăng chức.

  pdf0p capdoihoancanh 11-05-2013 23 6   Download

 • Thông tư 03/2003/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf20p lawgtvt6 26-11-2009 48 1   Download

Đồng bộ tài khoản