intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệu lực của giao dịch dân sự

Xem 1-20 trên 68 kết quả Hiệu lực của giao dịch dân sự
 • Bài viết nghiên cứu một số quy định mới về phương diện hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về các nội dung: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự, về hậu quả của giao dịch dân sự, về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, về điều kiện hiệu lực của điều kiện giao dịch chung, và về giao dịch dân sự không thể thực hiện được.

  pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 43 3   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm mang lại sự ổn định và tạo đà phát triển cho nền kinh tế.

  pdf4p quenchua9 19-11-2020 6 0   Download

 • Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản chung của vợ chồng nhưng làm thay đổi nguyên tắc xác định tài sản chung, tài sản riêng. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng khi tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp việc chia tài sản chung bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.

  pdf8p viriyadh2711 19-12-2019 29 1   Download

 • 1. Xác định điều kiện có hiệu lực đối với giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương; 2. Xác định các trường hợp giao dịch vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch nhưng giao dịch vẫn có hiệu lực;

  doc5p hoanghue22 08-04-2011 424 85   Download

 • Thông qua "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu" người học nắm được khái niệm giao dịch dân sự; các kiến thức về phân loại giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; nội dung, kiến thức liên quan đến đại diện; thời hạn và thời hiệu, phân loại thời hạn, thời hiệu, cách tính thời hạn, thời hiệu và một số vấn đề khác về thời hiệu.

  pdf36p angicungduoc9 04-01-2021 10 1   Download

 • Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm có vai trò pháp lý rất quan trọng trong các giao dịch bảo đảm. Vì vậy, pháp luật dân sự cần phải có những quy định hợp lý, kịp thời nhằm tạo điều kiện để thúc đấy các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch bảo đảm nói riêng, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài "Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong Bộ Luật Dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa" dưới đây.

  doc9p haohiep11 13-04-2016 237 52   Download

 • Bài viết trình bày sự cần thiết phân biệt hiệu lực của giao dịch bảo đảm giữa các bên và hiệu lực đối kháng với bên thứ ba trong pháp luật Việt Nam; công khai hóa vật quyền bảo đảm để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.

  pdf9p quenchua9 19-11-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Luật Nghĩa vụ: Chương 6 do TS. Ngô Huy Cương biên soạn trình bày về giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005 (tự do ý chí, hành vi pháp lý, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, xử lý hợp đồng vô hiệu,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt171p cocacola_07 10-11-2015 105 13   Download

 • Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: Về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng. Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này.

  pdf10p vimariecurie2711 01-08-2019 85 7   Download

 • - Các biện pháp bảo đảm sẽ chỉ giới hạn trong các biện pháp bảo đảm được quy định tại khoản 1 Điều 318, kể cả thế chấp quyền sử dụng đất quy định tại Chương XXX của Bộ Luật dân sự; bao gồm : cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp (được gọi chung là giao dịch bảo đảm – GDBĐ);

  pdf37p nguyenthao1669 24-10-2011 227 69   Download

 • Bài viết này đề cập đến hai biện pháp bảo đảm mới được bổ sung trong danh mục các biện pháp bảo đảm được quy định trong BLDS 2015 với những thay đổi mạnh mẽ trong việc xác lập giao dịch cũng như đối với hiệu lực bảo đảm của giao dịch được xác lập.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 41 12   Download

 • Bài viết tiến hành phạm vi của chế định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; xác lập hiệu lực đối kháng của giao dịch bảo đảm với bên thứ ba. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf11p nguaconbaynhay9 04-12-2020 14 3   Download

 • Sau khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được ban hành và có hiệu lực, các tổ chức tôn giáo chờ đợi ở Luật những quy định về pháp nhân cho tổ chức tôn giáo để họ được đại diện pháp nhân của mình tham gia vào các giao dịch dân sự, hoạt động xã hội khác ngoài hoạt động tôn giáo. Bài viết sẽ giải quyết mấy vấn đề sau: Pháp nhân và pháp nhân tôn giáo là gì? Pháp nhân tôn giáo trong các hoạt động xã hội ở Việt Nam so sánh thế giới.

  pdf12p viphilippine2711 29-12-2020 12 0   Download

 • Bản tin chứng khoán MB – Chiến lược giao dịch ngày 29/08/2014 với các nội dung: thị trường hôm nay tiếp tục bật tăng nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Lực bán liên tục ép VN-Index về sát tham chiếu trong suốt buổi sáng và nửa đầu giờ giao dịch chiều, tuy nhiên sau đó lực cầu tăng mạnh đã giúp thị trường đi lên rất nhanh và kết thúc tại vùng điểm cao. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận rất lớn ở mã VIC, thanh khoảng giao dịch khớp lệnh tăng nhẹ, cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư nhưng vẫn chưa có dấu hiệu quá nóng...

  pdf3p nguaconbaynhay2 10-01-2020 5 0   Download

 • Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhằm mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội, phấn đấu năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp, đó là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng ta đã khẳng định: “ Muốn tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy...

  pdf112p carol123 29-07-2012 265 108   Download

 • Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005)

  doc168p ngoctuan4ever 08-05-2011 73 14   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu này nhằm đưa ra những giải pháp, biện pháp phù hợp giúp cho việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm của học sinh đạt hiệu quả với mục đích hướng tới là tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp tất cả các kiến thức các em đã được học trong các môn học và đã được giáo dục trong các hoạt động để trải nghiệm thực tế nhằm giúp các em phát huy hết khả năng, sự tự tin, sáng tạo, tích cực, chủ động trong mọi tình huống nhằm phát triển một cách đúng đắn và toàn diện về năng lực, phẩm chất cho học sinh.

  doc24p dunghoang77 05-03-2021 2 1   Download

 • Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) ... Tự tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của giáo viên những khái niệm cơ bản, các loại hình, quy trình và các yêu cầu cơ bản của mua sắm trong dự án ODA

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 405 168   Download

 • Ngoài Lời tựa của dịch giả Nguyễn Hiến Lê, Niên biểu lịch sử Ấn Độ và phần Phụ lục, thì Tài liệu Lịch sử văn minh Ấn Độ của tác giả Will Durant gồm có 9 chương: Chương 1 Tổng quan về Ấn Độ, Chương 2 Phật thích ca, Chương 3 Từ Alexandre tới Aureng - Zeb, Chương 4 Đời sống dân chúng, Chương 5 Thiên đường của thần linh, Chương 6 Đời sống tinh thần, Chương 7 Văn học Ấn Độ, Chương 8 Nghệ thuật Ấn Độ, Chương 9 Ấn Độ và ki tô giáo. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về một trong những nền văn minh lớn của nhân loại - nền văn minh Ấn Độ.

  pdf455p badao259 11-04-2015 314 138   Download

 • Trong đời sống xã hội của chúng ta nhu cầu giao lưu trao đổi buôn bán… gọi chung là giao dịch dân sự là một nhu cầu tất yếu khách quan. Để điều chỉnh và đảm bảo tính hiệu lực của các giao dịch đó pháp luật về hợp đồng đã ra đời và ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng đặc biệt của mình. Hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ nào đó. Pháp luật về hợp đồng hiện nay đã cơ bản hoàn thiện với...

  doc79p nhaquantritaiba 14-06-2011 123 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệu lực của giao dịch dân sự
p_strCode=hieuluccuagiaodichdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2