intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoá hữu cơ khối b

Xem 1-20 trên 93 kết quả Hoá hữu cơ khối b
 • CÂU 1. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 CÂU 2. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5 CÂU 3. Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X...

  doc66p tranuyen221 20-08-2013 250 49   Download

 • 1. Dựa trên công thưć tổng quat́ cuả hiđrocacbon Thí dụ: Công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbonA có daṇ g (CnH2n+1)m. A thuôc̣ dãy đồng đẳng nào? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luâṇ : CnH2n+1 là gôć hidrocacbon hoá trị I. Vâỵ phân tư ̉ chi ̉ co ́ thê ̉ do 2 gôć hydrocacbon hoá trị I liên kêt́ vơí nhau, vâỵ m = 2 va ̀ A thuôc̣ daỹ ankan: C2nH2n+4. 2. Khi đôt́ chaý hidrocacbon thì cacbon taọ ra CO2 vâ ̀ hidro taọ ra H2O. Tôn̉ g khôí lươṇ g C va ̀ H trong CO2 và H2O phaỉ...

  doc13p pnqh67 20-11-2012 709 229   Download

 • - Phương pháp tìm CTPT khi biết % theo khối lượng của các nguyên tố Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố, theo công thức với hợp chất AxBy có: X:Y = %A/MA : %B/MA Bước 3: Lập công thức nguyên (CTNG) Bước 4: Tìm chỉ số CTNG = CTPT

  pdf15p tieungot 24-01-2013 78 15   Download

 • Tìm chỉ số công thức nguyên NGuyên tắc: Khối lượng phân tử (M ) tìm Chỉ số CTNG từ: Gợi ý của đề bài Điều kiện hoá trò Một hướng ... OH Trong gốc H–C:SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C(COOH)2 (OH)2C2H2 Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG Áp dụng 5:(Trích đề ĐHDL VL – 1997 ) Tìm CTPT của các chấtCó CTNG:a. (C2H5O)n: (A)là rượu no đa chứcb. ... 2⇒(A):C2H4(OH)2 Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5:(Trích đề ĐHDL VL – 1997)b. (C4H9ClO)n:(B)⇔C4nH9n ClnOn...

  pdf21p tieungot 24-01-2013 82 15   Download

 • Tài liệu tham khảo về Hướng Dẫn Giải Đề Thi Đại Học Hoá Khối B Năm 2009 gồm các bài toán hữu cơ và vô cơ, tổng cộng 36 câu trắc nghiệm. Tài liệu dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc23p 123bac 11-08-2010 2130 680   Download

 • Tham khảo đề thi thử đại học môn Hóa khối B của sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, giúp bạn có nguồn tài liệu tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao

  pdf8p hohanhnhi34578 11-03-2014 282 42   Download

 • Một hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và MgO có khối lượng là 4,24 g trong đó có 1,2 g MgO. Khi cho X phản ứng với CO dư (phản ứng hoàn toàn), ta được chất rắn A và hỗn hợp CO và CO2. Hỗn hợp này khi qua nước vôi trong cho ra 5 g kết tủa. Xác định khối lượng Fe2O3, FeO trong hỗn hợp X. Giải: m 2 oxit sắt là: 4,24 –1,2 =3,04 gam--- 160 a +72 b =3,04 n CO2 = n O(trong 2 oxit sắt) = 0,05 ---- 3a +b = 0,05...

  pdf12p camdodoisinhvien 27-06-2013 111 37   Download

 • Làm tốt các câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi với tài liệu tham khảo: Đề thi Đại học khối B năm 2013 môn Hóa. Đến với tài liệu này các bạn có thể có được những kinh nghiệm hữu ích để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học.

  pdf6p banhbeonhantom 10-07-2013 185 37   Download

 • Hỗn hợp Y gồm 2 kim loại A (hóa trị II) và B (hóa trị III). Cho 6,3 gam Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch Z và 6,72 lít H2 (đktc). Nếu lấy 1,26 gam Y tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu được dung dịch T và V (lít) khí NO (đktc) duy nhất. a. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Z và tính V. b. Xác định mỗi kim loại trong Y, biết nB = 2nA; MB = 1,125MA. c. Tính thể tích dung dịch NaOH 1,5M để...

  doc14p hoangtuech_1105 10-11-2012 96 12   Download

 • Câu 1: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng: A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời. C. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa. B. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại. D. tia tử ngoại và năng lượng sinh học. Câu 2: Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là A. axit nuclêic và lipit. C. prôtêin và axit nuclêic. B. saccarit và phôtpholipit. D. prôtêin và lipit....

  pdf11p satthu37195 28-02-2013 80 8   Download

 • TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn đề thi tuyển sinh đại học năm 2013 môn "Hoá học, khối B - Mã đề thi 537" để các bạn tham khảo. Chúng tôi đã sưu tầm nhiều cách giải khác nhau giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này có thêm tài liệu ôn tập hữu ích.

  doc16p trinhhoan95 11-01-2016 32 4   Download

 • Câu 1: Thủy phân este Z có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y và ngược lại. Tên gọi của Z là: a. Axit metyl metaacrylic b. Etyl axetat c. Propyl fomiat d. Acol amylic Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở; sản phẩm cháy thu được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra là: a....

  doc3p doanphuong_93 07-11-2010 751 299   Download

 • Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau ( ghi điều kiện phản ứng nếu có ) a. KClO3 O2 P2O5 H3PO4 b. CaCO3 CaO Ca(OH)2 Bài 2: (3,5 điểm) Nung nóng để phân hủy hoàn toàn 632g Kali pemanganat KMnO4 . a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng ? c. Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (ở đktc) ?

  doc4p hongngocpro_1102 27-10-2012 657 82   Download

 • Câu 1: Hỗn hợp X gồm (andehit no đơn chức, mạch hở và H2) tỉ khối hơi so với He bằng 3,5. Dẫn X qua bột Ni,to tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm Y có tỉ khối so với H2 bằng 9,8. Công thức của Andehit là: A. CH3CHO B. HCHO C. C2H5CHO D. C3H7CHO Câu 2: Este A được điều chế từ aminoaxit B và CH3OH, dA/H2= 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam A thu được 13,2gam CO2; 6,3gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). CTCT của A là...

  doc6p nguyenyen9409 25-12-2012 196 61   Download

 • Dạng 1: Nguyên tử - Phân tử 1. Tính khối lượng phân tử của chất khí, biết rằng 800ml khí đo ở 170 và 780mmHg có khối lượng 2 g. 2. Hãy xác định: a/ Trong 280 gam sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt ? Khối lượng của một nguyên tử sắt là bao nhiêu gam? b/ Có bao nhiêu mol phân tử nitơ trong 280g nitơ? Ở đktc, lượng nitơ trên chiếm thể tích là bao nhiêu lít? 3. Trong 1 lit nước có bao nhiêu mol nước ? Bao nhiêu phân tử nước? Bao nhiêu nguyên tử...

  pdf23p ktct_1669 03-05-2012 319 59   Download

 • Cho 11,36gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với HNO3 loãng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38,72 gam muối khan. Giá trị V là A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,344 lit 02. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1,3 - đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien :...

  doc103p thuhoaia1k2chc 11-08-2012 177 49   Download

 • Ph ương pháp bảo toàn khối lượng Nội dung phương pháp: • Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm” Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng. • Xét phản ứng: A + B ® C + D Luôn có: mA + mB = mC + mD (1) • Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này đó là việc phải xác định đúng lượng chất (khối lượng) tham gia phản ứng và tạo thành (có chú ý đến các chất...

  ppt37p nhoklokbok101 27-11-2012 132 40   Download

 • Tham khảo đề thi thử đại học môn Hóa của sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, giúp bạn có nguồn tài liệu tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi tốt.

  pdf9p hohanhnhi34578 11-03-2014 241 26   Download

 • Tham khảo đề thi thử đại học môn Hóa của trường THPT Minh Khai giúp bạn có nguồn tài liệu tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài, củng cố kiến thức Hóa học.

  pdf12p hohanhnhi34578 11-03-2014 211 23   Download

 • Câu 1: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất có thể là A. C4H10O. B. C3H6O2. C2H2O3. D. C5H6O2. C. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O với tỷ lệ khối lượng tương ứng là 44 : 27. Công thức phân tử của X là A. C2H6. C2H6O2. B. C2H6O. D. C2H4O. C. Câu 3 (B-2007): Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng...

  pdf4p nkt_bibo42 03-02-2012 266 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hoá hữu cơ khối b
p_strCode=hoahuucokhoib

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2