intTypePromotion=1
ADSENSE

Hòa mình nơi công sở

Xem 1-20 trên 1271 kết quả Hòa mình nơi công sở
 • Luận văn "Chính sách marketing đối với tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Đà Nẵng" hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng; nghiên cứu bản chất của marketing trong hoạt động ngân hàng bán lẻ và phương thức lựa chọn công cụ marketing phù hợp nhằm đề xuất cho đơn vị mình những giải pháp phù hợp trong công tác thực hiện marketing... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p starandsky03 28-01-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 8 - Lý thuyết đồng dạng và phương pháp phân tích thứ nguyên" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về đồng dạng; Những điều kiện đồng dạng; Định số đồng dạng và chuẩn số đồng dạng; Các chuẩn số đồng dạng;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf35p kimphuong59 01-02-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 9 - Vận chuyển chất lỏng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương pháp vận chuyển chất lỏng; Bơm thể tích; Bơm ly tâm; Bơm đặc biệt; Thông số đặc trưng của bơm; Hiệu suất của bơm;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf60p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vidumbledore 24-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Dân tộc học được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dân tộc học – khoa học về các dân tộc; tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người; các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người; các thiết chế xã hội; tín ngưỡng tôn giáo; các tộc người ở VN và cộng đồng dân tộc VN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p tranghong0906 04-01-2023 11 0   Download

 • Tài liệu "Phương pháp gia công kim loại (2016)" gồm các nội dung: Các bước tiến bộ mới trong công nghệ mảnh chắp carbide; Số hóa 3D thông minh; Đổi mới cắt gọt; Kiểm tra sớm giảm phế thải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viwmotors 13-12-2022 5 3   Download

 • Bài viết "Ứng dụng mô hình VESTED trong giảng dạy lý thuyết và thực hành môn học Khai thác đội tàu" đề xuất áp dụng mô hình VESTED vào công tác giảng dạy môn học Khai thác đội tàu thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải biển với ví dụ minh họa ở một số nội dung trong học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng hệ thống mô phỏng số nhà máy thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu" trình bày thiết kế và xây dựng một hệ thống mô phỏng số DT (Digital Twin) song song với hệ thiết bị Vật lý mô hình thu nhỏ dây chuyền sản xuất thông minh (Smart Factory) phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách" Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0" trình bày những nội dung về: sản xuất thông minh, tương lai của sản xuất tự động hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0; một số vấn đề nghiên cứu hiện tại và tương lai về sản xuất thông minh; tiêu chuẩn với vai trò là nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p langmongnhu 14-12-2022 10 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” qua việc đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch hiện nay;...

  pdf152p langmongnhu 14-12-2022 25 4   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0" tiếp tục trình bày những nội dung về: tăng cường mức độ tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp; nhà máy thông minh - phương thức sản xuất mới của doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p langmongnhu 14-12-2022 8 2   Download

 • Nội dung "Một số giống cây trồng nông nghiệp mới năm 2006" giới thiệu các giống lúa, ngô, rau hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp được công nhận giống mới từ năm 2003 trở lại đây; hy vọng giúp cho bà con nông dân trong việc lựa chọn giống cây trồng thích hợp trên đồng đất của địa phương mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p trangcam0906 15-12-2022 36 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong khi đó cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế, xã hội có mối quan hệ tỉ lệ thuận với giá đất. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại quận Bắc Từ Liêm năm 2020-2022 có ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý đất đai và làm cơ sở minh bạch hóa thị trường bất động sản.

  pdf15p viwmotors 02-12-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Phát triển kinh tế huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi" thực hiện hệ thống lý luận về phát triển kinh tế, trên cơ sở đó đánh giá quá trình phát triển kinh tế của huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua với những nội dung cơ bản, đưa ra một số phương hướng, giải pháp nhằm phát triển kinh tế của huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf114p bigdargon05 02-12-2022 16 0   Download

 • Cuốn sách được thiết kế thành ba phần: Phần 1: Công phá các đề thi THPT Quốc gia. Phần 2 bao gồm 31 đề thi minh họa được xây dựng theo đúng cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia năm 2017 và cập nhật những yêu cầu theo đề thi minh họa môn Ngữ văn năm 2018. Phần 3 là sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học. Hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11 và Ngữ văn 12 được trình bày một cách khoa học, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 17 đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf210p runthenight02 08-11-2022 5 0   Download

 • Tài liệu này gồm có một số bài viết về quy hoạch phát triển TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Quy hoạch tổng thể của Thành Phố Hồ Chí Minh, Giới thiệu đồ án tổng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh viên ngọc sáng ở thế kỷ thứ 21, Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế khu vực hoá, Tiến tới lập tổng sơ đồ môi trường sinh thái ở Thành phố Hồ Chí Minh, Các khu công nghiệp tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf101p runthenight02 08-11-2022 10 0   Download

 • Bài giảng “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle" là tài liệu hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên ngành Khoa học máy tính, Sư phạm Tin học ở bậc đại học của Trường Đại học Đồng Tháp. Bài giảng này trình bày hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng Oracle và trọng tâm là thiết kế cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, và kết nối dữ liệu Oracle với công cụ lập trình cơ sở dữ liệu mà cụ thể là NetBeans IDE. Các nội dung được giới thiệu một cách súc tích, có nhiều ví dụ minh họa. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi hoặc bài tập ôn luyện để người học củng cố những vấn đề đã tìm hiểu.

  pdf119p runthenight02 08-11-2022 13 2   Download

 • Nội dung chính và cũng là đóng góp của sáng kiến là sự tổng hợp, hệ thống hóa những cách làm cụ thể, lộ trình chi tiết từ hình thành nhận thức đến công tác tạo nguồn, lộ trình bồi dưỡng cho đến các thủ tục, các quy định trong tiến trình kết nạp Đảng cho học sinh để mỗi Chi ủy, Chi bộ khi đọc được có thể làm theo, thực hiện được ở cơ sở Đảng của mình.

  pdf32p matroicon0804 21-11-2022 4 3   Download

 • Luận văn "Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với người khuyết tật từ thực tiễn Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa một số lý luận về dịch vụ xã hội, dịch vụ công tác xã hội, dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với NKT, đánh giá thực trạng dịch vụ công tác xã hộiH trong hỗ trợ việc làm đối với NKT tại quận Thủ Đức, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với NKT trên địa bàn quận Thủ Đức nói riêng và TPHCM cũng nhƣ các...

  pdf106p matroinho2510 08-11-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Hóa polyme” được biên soạn theo chương trình môn học “Hóa Polyme”, Ngành Công nghệ sợi dệt, Khoa Công nghệ dệt may – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh. Giáo trình phục vụ cho học tập của sinh viên ngành sợi – dệt, nội dung của giáo trình được biên soạn tập trung vào giới thiệu cơ bản về tính chất hóa lý của các vật liệu polyme. Ngoài phần “Sơ lược về polyme” trình bày tóm tắt về các kiến thức cơ bản của polyme, các nội dung còn lại của Giáo trình bao gồm 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p runordie10 09-10-2022 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hòa mình nơi công sở
p_strCode=hoaminhnoicongso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2