intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 207 kết quả Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
 • Bài viết phân tích thực trạng áp dụng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trên thế giới và tại các doanh nghiệp Việt Nam, cả những thành công, thách thức và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng thành công Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 49 6   Download

 •  Bài giảng "Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu báo doanh thu, dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, công thức xác định vốn cần thêm, chiến lược tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_07 16-12-2015 226 49   Download

 • Mục tiêu chính của tiểu luận Quản trị học: Chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhằm khảo sát thực trạng công tác hoạch định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, trên cơ sở phân tích thực trạng rút ra những tồn tại, nguyên nhân, từ đó đưa ra một số giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

  doc38p ngoisaopollux 14-03-2015 254 61   Download

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP trình bày tóm tắt lịch sử ERP, ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị doanh nghiệp, ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ, tích hợp thông tin cho bài toán kế toán.

  pdf157p wide_12 30-07-2014 259 51   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp do Nguyễn Tuyết Khanh biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung cấp các kiến thức về: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc vốn, dự báo và hoạch định tài chính, quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp, phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư, sát nhập và mua lại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc78p thaidungdb 28-12-2009 1876 1014   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang gồm 8 chương cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp cụ thể như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, Vốn cố định trong doanh nghiệp, Vốn lưu động trong doanh nghiệp, Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, Kế hoạch hóa tài chính, Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, Báo các các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

  pdf197p lg123456 07-03-2014 801 419   Download

 • Thuyết trình Phân tích tài chính  doanh nghiệp.Thành viên nhóm: 1)Nguyễn Đình Can 2)Võ Minh Dương 3)Nguyễn Vũ Ty Ty 4)Phan Thị Bảo Vân 5)Trương Việt Vũ ...Các nhân tố vĩ mô có tác động. Các nhân tố có tác động đến thị trướng Bất động sản Việt Nam

  ppt32p logomay 11-06-2013 108 23   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp do GV. Trần Nguyễn Minh Hải biên soạn với các nội dung chính như sau: Quản trị tài sản ngắn hạn, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu, các nguồn tài trợ của DN, kế hoạch tài chính và dự báo tài chính.

  pdf50p cobematxanh 05-12-2017 86 14   Download

 • Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp được thực hiện khi ngân hàng xem xét hồ sơ để quyết định cấp tín dụng. Nguồn dữ liệu thẩm định:

  pdf10p doremon_12 24-12-2013 84 13   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về đầu tư dài hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn, yếu tố lãi suất trong các quyết định đầu tư dài hạn và giá trí thời gian của tiền, chi phí và thu nhập của dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư và kế hoạch hóa việc huy động vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

  pdf54p slow_12 25-06-2014 74 11   Download

 • Dưới đây là bài giảng Tài chính doanh nghiệp chương 7: Đầu tư dài hạn có nội dung trình bày về các loại dự án đầu tư trong doanh nghiệp, quy trình phân tích và quyết định đầu tư, hoạch định dòng tiền, các tiêu chuẩn đánh giá dự án. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung bài giảng một cách cụ thể.

  pdf9p lamtran89 08-07-2014 61 9   Download

 • Nội dung trong chương 1 Hoạch định tài chính nằm trong bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về kiểm tra các tác động của chính sách, khai thác các lựa chọn. Phòng ngừa và chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đảm bảo tính khả thi và tính nhất quán của kế hoạch tài chính.

  pdf24p navy_12 22-05-2014 59 5   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p tieu_vu11 17-06-2018 46 4   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 Hệ thống đòn bẩy là: Hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  pdf17p cobematxanh 05-12-2017 101 3   Download

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản thu, phải trả. Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 21 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 2: Dự đoán dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dòng tiền, các nguyên tắc hoạch định dòng tiền, đầu tư thuần, dòng tiền hoạt động thuần, một số vấn đề cần lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p abcxyz123_08 11-04-2020 5 0   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò hoạch định tài chính, quyết định các khảo đầu tư và tài trợ, kiếm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, chính sách nhà nước,… mà có nhiều nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp khác nhau. Nhưng sau đây sẽ là một vài nguyên tắc quản trị tài chính cơ bản và có hiệu quả nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 11 0   Download

 • Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ hông tin trong các ngành kinh tế xã hội ngày càng được quan tâm và triển khai hiệu quả như trong giáo dục, y tế và đặc biệt là các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp. Việc xây dựng một chương trình phần mềm duy nhất đáp ứng các nhu cầu quản lý khác nhau trong một doanh nghiệp khó khả thi, mà các sản phẩm chủ yếu là ứng dụng riêng lẻ đáp ứng nhu cầu xử lý công việc của từng bộ...

  pdf67p chieu_mua 25-08-2012 260 96   Download

 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý tài chính doanh nghiệp và các kỹ thuật, công cụ phân tích để ra các quyết định quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, đánh giá, lập dự toán tài chính để sinh viên có thể vận dụng vào công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp và thực hiện các công việc liên quan ở các tổ chức tài chính....

  ppt14p ganglencung 21-10-2012 225 51   Download

 • Chính sách kế toán quy định việc ứng dụng các nguyên tắc kế toán như thế nào trong từng đơn vị. Ví dụ như tại các doanh nghiệp có các chính sách về: Hình thức kế toán áp dụng (Nhật ký chung, chứng từ ghi số, nhật ký -chứng từ…), Chế độ kế toán áp dụng, Niên độ kế toán, Lưu trữ tài liệu, Phần mềm kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh… Việc áp dụng các chính sách kế toán như thế nào phụ thuộc vào quy mô, đặc...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 84 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1158 lượt tải
180 tài liệu
1252 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
p_strCode=hoachdinhtainguyendoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2