intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch toán kinh doanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hoạch toán kinh doanh
 • Giáo trình Khởi tạo doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp; lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh; tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 4 4   Download

 • Giáo trình Quản trị bán hàng với mục tiêu giúp các bạn có thể nhận diện được tâm lý qua hành vi khách hàng; Thực hiện được nghiệp vụ bán hàng; Viết được kế hoạch và quản lý bán hàng cá nhân, bán hàng một sản phẩm cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p namkimcham25 19-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình mô đun "Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh" giúp người học có khả năng khái quát những công việc cần phải làm như tìm hiểu thị trường lâm sản; lên kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính cũng như dự toán số vốn cần có để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc79p yenkhi 20-07-2022 62 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hayatogokudera 18-07-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Toán kinh tế cung cấp cho sinh viên về một số dạng toán quy hoạch tuyến tính, cách xây dựng mô hình toán học cho một số bài toán thực tế - những hiện tượng kinh tế rất thường gặp sản xuất kinh doanh và các cách đưa bài toán QHTT tổng quát về dạng chính tắc. Trên cơ sở đó để tìm ra các phương pháp giải tối ưu nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf61p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị tiệc (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiệc, các công việc cần chuẩn bị để tổ chức một bữa tiệc đáp ứng mong đợi của khách hàng. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: tổng quan dịch vụ tiệc; kế hoạch tổ chức tiệc; quản lý doanh thu và chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p ryomaechizen 01-07-2022 12 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược toàn cầu; chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu; các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu; hoạch định chiến lược toàn cầu;...

  pdf187p ryomaechizen 01-07-2022 13 8   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; cấu trúc và các dạng chuỗi cung ứng phổ biến; chiến lược chuỗi cung ứng và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất;...

  pdf315p ryomaechizen 01-07-2022 13 6   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 17 4   Download

 • Năm 2019 là năm nước rút để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, do đó việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 11 2   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 16 2   Download

 • Cuốn giáo trình “Tổ chức và quản lý sản xuất” được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kiến thức cơ bản với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất; nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất; lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch; tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp; tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hạch toán phân tích hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf84p cucngoainhan0 08-04-2022 26 5   Download

 • Bài viết này giới thiệu trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và ứng dụng của trò chơi nay trong giảng dạy các môn học Tài chính, kế toán. Trò chơi mô phỏng tái tạo một môi trường kinh doanh thực tế cho phép người học đảm nhận các vai trò khác nhau khi họ phân tích tình huống và đưa ra quyết định.

  pdf14p vithales 20-04-2022 16 2   Download

 • Ngoài phần mở đầu của nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần: Các vấn đề chung về CP sản xuất tính giá thành sản phẩm; thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

  pdf78p badbuddy10 02-04-2022 13 3   Download

 • Nội dung chính của Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nghề Kế toán doanh nghiệp) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổng quan về tài chính doanh nghiệp; vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và kế hoạch hóa tài chính. Mời các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo.

  pdf80p cucngoainhan8 14-03-2022 19 3   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn gồm các nội dung: Thực trạng chiến lược và quy hoạch thị trường rau an toàn; Thực trạng quản lý chủ thể sản xuất, kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ rau an toàn; Thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng và hệ thống kênh phân phối. Từ những kết quả đánh giá thực trạng, tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

  pdf9p vilouispasteur 11-03-2022 7 0   Download

 • “Tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đến sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt Nam” nhằm phát triển thêm lý thuyết về GVC ngành nông sản và FTA thế hệ mới, cũng là một trong những điều kiện quan trọng, để tận dụng được hết các cơ hội để tham gia vào chuỗi giá trị nông sản khu vực và thế giới mà những hiệp định này mang lại. Thêm vào đó, tác giả cũng mong đóng góp ý kiến cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý tại Việt Nam để nắm bắt cơ hội giúp Việt Nam đạt được tham vọng tham gia vào GVC ngành nông sản.

  pdf28p vikissinger 03-03-2022 13 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về marketing điện tử; marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media); tổng quan về an toàn thông tin và an toàn thông tin trong thương mại điện tử; rủi ro từ các hành vi tấn công mạng trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử;...

  pdf87p chenlinong_0310 23-02-2022 18 4   Download

 • Quyết định số 71/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc40p hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch toán kinh doanh
p_strCode=hoachtoankinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2