intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động thu thập dữ liệu

Xem 1-20 trên 266 kết quả Hoạt động thu thập dữ liệu
 • Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường từ khâu khảo sát thử, tuyển chọn, huấn luyện nhân viên phỏng vấn đến kiểm tra và giám sát các hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường.

  pdf9p hanh_tv29 24-04-2019 28 3   Download

 • Dữ liệu điện tử là một nguồn chứng cứ trong tố tụng hình sự, do đó việc thu thập dữ liệu điện tử là một biện pháp điều tra quan trọng, cần đáp ứng được các yêu cầu cụ thể như: Thông tin, tài liệu thu được từ dữ liệu điện tử phải có đầy đủ các thuộc tính luật định của chứng cứ; hoạt động thu thập dữ liệu điện tử phục vụ yêu cầu điều tra chứng minh làm rõ vụ án phải được tiến hành nhanh chóng,...

  pdf7p vishani2711 16-04-2020 4 2   Download

 • Bài báo này trình bày một số vấn đề liên quan khi ứng dụng vi điều khiển CC1010 của hãng Chipcon làm nút mạng để xây dựng thành WSN. Những vấn đề chủ yếu được nghiên cứu, thảo luận bao gồm: kiến trúc WSN cho mục đích thu thập dữ liệu môi trường, khả năng và hạn chế của vi điều khiển CC1010, việc xây dựng các phần mềm nhúng áp dụng cho vi điều khiển này để thử nghiệm các hoạt động của nút mạng và thảo luận về những kết quả nghiên cứu, thử nghiệm.

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 33 2   Download

 • 2.1.Khái niệm Phương pháp khuyến nông là cách đạt mục tiêu khuyến nông thông qua sự tác động trực tiếp giữa chủ thể khuyến nông và đối tượng khuyến nông bằng những hoạt động giáo dục,huấn luyện trực tiếp.

  ppt153p nuber_12 24-08-2013 41 7   Download

 • Bài giảng Cơ chế hoạt động của phần mềm được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giao diện của phần mềm; mô hình thu thập dữ liệu; tổ chức thông tin của một dự án; thu thập thông tin trong một dự án và một số nội dung khác.

  ppt11p cocacola_10 07-12-2015 43 0   Download

 • Mục tiêu: Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập, So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính, Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ, Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu, Các phương thức nhập dữ liệu, Các cấu trúc tổ chức dữ liệu....

  ppt24p khacduan 08-12-2010 591 129   Download

 • Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu Các phương thức nhập dữ liệu Các cấu...

  ppt27p dragonet_lucky 31-12-2010 296 74   Download

 • QTCN là hệ vật lý được mô tả bởi các biến trạng thái .Các biến trạng thái được đặc trưng cho định tính ( quality ) và định lượng (Quantity ) Của QTCN bởi PT toán lý hoặc số đo thực nghiệm.QTCN được điều khiển bởi các HT đo lường và ĐKTĐ hoạt động theo chương trình trên cơ sở dữ liệu thu được từ các PT cảm biến đo lường ( Tranducer) và các tính năng của các PT chấp hành (actuator ) ...

  ppt46p muathu_102 29-01-2013 100 30   Download

 • THu thập dữ liệu về vị trí phân bố không gian trên bề mặt đất từ lâu đã là các hoạt động quan trọng trong xã hội loài người. Từ xa các nhà hàng hải sản, cá nhà địa lý thu thập dữ liệu này, sau đó cá họa viên can vẽ lại, tô màu để trở thành bản đồ. Ban đầu bản đồ chỉ được sử dụng để diễn tả những vị trí cụ thể trợ giúp người ta định hướng không gian dựa trên những hiểu biết của người xây dựng bản đồ....

  pdf128p baobinh1311 17-10-2012 91 24   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy trình thu thập giá hàng hóa xuất nhập khẩu từ các nguồn từ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, từ cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan; tính toán thử nghiệm chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của một số nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu; phân tích những chiết suất từ các kết quả tính toán này.

  pdf154p uocvongxua07 26-08-2015 76 12   Download

 • Phần mềm quản lý bán hàng là thành phần quan trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành, quy trình hoạt động của toàn bộ cửa hàng, giúp cho cửa hàng hoạt động nhanh chóng, ổn định và liên tục, giúp thu thập dữ liệu bán hàng và cho ra các báo cáo hoạt động kinh doanh nhằm giúp chủ cửa hàng có thông tin chính xác để đưa ra các quyết định kinh doanh tiếp theo.

  doc6p lanzhan 20-01-2020 71 3   Download

 • Nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, báo cáo e-Conomy SEA, báo cáo thương mại điện tử của Iprice.

  pdf9p vimaryland2711 02-04-2021 1 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu các vấn đề lí luận về lãnh đạo dạy học liên quan đến xây dựng tầm nhìn cho hoạt động dạy học; trên cơ sở đó dùng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập dữ liệu, dữ liệu được xử lí trên phần mềm SPSS 18.0.

  pdf10p vihasaki2711 13-11-2019 13 0   Download

 • Bài viết giới thiệu khả năng giám sát tình trạng hoạt động thực của hệ thống điện động lực, điều khiển cùng với hoạt động thực của dây chuyền sản xuất công nghiệp. Tạo nên “hình ảnh động” hoàn chỉnh của SCADA, giúp quá trình giám sát, đánh giá kỹ thuật, xác định lỗi trong sự cố của dây chuyền công nghiệp được nhanh chóng-chính xác hơn. Việc điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu của một dây chuyền sản xuất nhờ hệ thống SCADA trong công nghiệp hiện nay đã trở nên quen thuộc với một số...

  pdf8p sea123123 23-06-2013 187 63   Download

 • Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu là khó khăn, nhưng nếu dữ liệu không được phân tích đúng, sự diễn dịch về sau sẽ bị ảnh hưởng, phân tích và diễn giải dữ liệu bị sai thì cả công trình nghiên cứu sẽ không còn ý nghĩa nữa. Và đó chính là công việc mà chương V cần phải làm rõ. Chương V trình bày việc chuẩn bị dữ liệu để xử lý; trình bày chi tiết kết quả, phân tích và đánh giá của nghiên cứu này. Đã đến lúc thu hoạch sau một mùa...

  pdf43p lgg330 12-10-2010 112 46   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá các tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch biển tại quần đảo Nam Du, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch biển Nam Du đem lại hiệu quả kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sát thực tế tại quần đảo Nam Du, phỏng vấn người dân địa phương và thu thập dữ liệu thứ cấp từ Ủy ban nhân dân xã Nam Du.

  pdf13p vinasa2711 06-09-2019 123 27   Download

 • Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp (cây màu ngắn ngày) và nuôi trồng thủy sản tại vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Các số liệu được thu thập dựa trên phương pháp phỏng vấn cấu trúc các bên có liên quan (nông hộ và cán bộ địa phương) nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại địa phương.

  pdf12p latdat117 07-12-2018 55 5   Download

 • Bài nghiên cứu phân tích vai trò của khả năng tiếp cận vốn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc thu thập dữ liệu của 218 doanh nghiệp khởi nghiệp ngành bất động sản, kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận vốn có vai trò rất quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf5p hanh_tv22 22-03-2019 29 4   Download

 • Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Phân biệt được phương pháp nghiên cứu marketing, giải thích sự cần thiết cũng như vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp, thực hành lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu,...

  ppt13p dolalatien 30-11-2017 32 3   Download

 • Hoạt động khai thác ilmenite ven biển Bình Thuận đã và đang tàn phá và gây ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng. Qua công tác thu thập tài liệu, khảo sát hiện trạng khai thác ilmenite và hiện trạng tài nguyên nước, đất khu vực Hòn Rơm–Bàu Trắng, Bình Thuận, nhóm tác giả đánh giá các tác động của các dự án ilmenite đến sự thay đổi địa hình –địa mạo, làm rõ sự suy thoái tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất), cũng như các tiến trình thúc đẩy xâm nhập mặn, những nguy cơ tiềm tàng từ các chất phóng xạ và sự cố môi trường như: cát bay, vỡ bờ mong hồ chứa nước.

  pdf12p gildur 30-11-2019 31 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động thu thập dữ liệu
p_strCode=hoatdongthuthapdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2