intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động thuê mua tài chính

Xem 1-20 trên 96 kết quả Hoạt động thuê mua tài chính
 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: những vấn đề chung về cho thuê tài chính; các hình thức tài trợ thuê mua; khái quát chung về bảo lãnh ngân hàng; một số loại bảo lãnh thông dụng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 7 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về định giá, hoạt động mua lại và sáp nhập công ty; thực trạng xác định giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty tại Việt Nam; các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý để thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty.

  pdf97p closefriend07 05-11-2021 16 3   Download

 • Luận văn đề xuất được các phương hướng và giải pháp cải thiện hoạt động kiểm soát HĐMS tài sản, ngoài ra còn làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ công chức trong công tác mua sắm tài sản tại đơn vị, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của đơn vị trong lĩnh vực mua sắm, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới.

  pdf83p closefriend07 05-11-2021 20 2   Download

 • Xác định thuê ngoài là khâu không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp, có ảnh hưởng rất nhiều đến doanh số của công ty vào mùa cao điểm, vì chính sách của công ty là không từ chối đơn hàng từ khách hàng, tuy nhiên nguồn lực của công ty là có giới hạn. Với mục tiêu của nghiên cứu đề tài là xác định những yếu tố ảnh hưởng dựa vào phân tích tình hình hiện tại của công ty và đề xuất giải pháp, đưa ra kiến nghị để cải tiến những vấn đề gặp phải trong outsourcing vào mùa cao điểm.

  pdf126p thiennhaikhach01 05-07-2021 14 5   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 3 được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung giáo trình gồm 7 chương được trình bày như sau: Kế toán mua hàng; Kế toán bán hàng; Kế toán chi phí hoạt động và kết quả kinh doanh; Kế toán kinh doanh dịch vụ; Kế toán thuế, phí và lệ phí; Kế toán đầu tư tài chính; Báo cáo kế toán.

  pdf279p solua999 05-05-2021 96 11   Download

 • Hệ thống kế toán xuất nhập khẩu chịu chi phối bởi yếu tố môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Trước xu thế hội nhập, thương mại quốc tế phát sinh và chứa đựng nhiều giao dịch mua bán hàng hóa mới và phức tạp, đòi hỏi hệ thống kế toán quốc gia cần từng bước hoàn thiện theo các nước phát triển trên thế giới. Bài viết khái quát các vấn đề kế toán liên quan tới hoạt động xuất, nhập khẩu tại Mỹ và Pháp, từ đó có những đề xuất định hướng đối với kế toán xuất nhập khẩu Việt Nam.

  pdf3p vianthony2711 16-04-2021 35 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, kế toán hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán chi phí thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh.

  pdf31p vitexas2711 03-11-2020 35 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, kế toán hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p koxih_kothogmih2 23-08-2020 51 3   Download

 • Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đã làm cho kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí đầu vào tăng cao, hàng hóa tiêu thụ chậm do sức mua thị trường giảm...

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 54 4   Download

 • Thị trường doanh nghiệp sản xuất bao gồm những người mua hàng hóa và dịch vụ nhằm sản xuất ra những sản phẩm và dịch vụ khác để bán, cho thuê hoặc cung cấp cho những người khác. Họ là các doanh nghiệp sản xuất từ nhiều loại hình như sản xuất - chế biến, xây dựng, giao thông vận tải, truyền thông, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp, khai khoáng và các ngành phục vụ công cộng. Thị trường doanh nghiệp sản xuất là thị trường tổ chức lớn nhất và đa dạng nhất.

  doc19p weiying 26-12-2019 52 5   Download

 • Khi người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. TaiLieu.VN xin chia sẻ Mẫu biểu để phục vụ cho loại hình khai thuế này theo thông tư 156.

  xls1p nguyenyenyn117 20-06-2019 57 0   Download

 • Bài viết trình bày một số nhận định về thư viện số, tài nguyên số và liên thông, liên kết giữa các thư viện. Nêu và đánh giá thực trạng hoạt động, nguồn lực thông tin và xu hướng liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên số của một số Thư viện, Trung tâm thông tin – thư viện các trường đại học. Đưa ra các giải pháp cụ thể về phương thức liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin cũng như những chính sách tích cực cho hoạt động chia sẻ thông tin giữa các Thư viện đại học.

  pdf13p visatori2711 17-04-2019 53 2   Download

 • Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Đây là lĩnh vực bao gồm nhiều hoạt động; đối tượng điều chỉnh rộng; hàng hóa vừa là hữu hình vừa là vô hình; các yếu tố đầu ra, đầu vào không rõ ràng dẫn đến khó xác định thu nhập tính thuế. Những năm qua Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này mặc dù đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 84 4   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 9: Quyết định thuê hay mua cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết được các thuật ngữ của thuê, biết được cần thiết của thuê, phân tích được thuê tài chính và thuê hoạt động, biết được các loại dòng tiền tăng thêm của thuê, có thể tính được hiện giá thuần của thuê.

  pdf10p thangnamvoiva19 13-09-2016 79 1   Download

 • Thông tư số: 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo quyết định số 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 78 1   Download

 • Chương 9 cung cấp cho người học những hiểu biết về quyết định thuê hay mua. Chương này trình bày những nội dung chính như: Thuê hoạt động, thuê tài chính, những lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 97 11   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp cho người học các nội dung từ chương 8 đến chương 12 như: Đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn, Quyết định thuê hay mua, quản trị tài sản ngắn hạn, phân tích báo cáo tài chính, dự toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p namthangtinhlang_02 08-11-2015 96 8   Download

 • Nội dung của bài giảng Tài chính công ty: Chương 12 Thuê mua nhằm trình bày về thuê hoạt động, thuê mua tài chính, quyết định thuê hay mua, đánh giá so sánh thuê và mua và ưu nhược điểm của thuê mua tài chính.

  pdf16p yellow_12 30-05-2014 60 5   Download

 • Giúp sinh viên hình dung được quá trình mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá; các nghiệp vụ kế toán cần thiết để ghi chép lại quá trình đó. Giới thiệu một số vấn đề nổi bật có liên quan đến hoạt động thương mại trong nước cũng như xuất khẩu như việc kế toán ngoại tệ, thuế giá trị gia tăng.

  ppt62p 123tien0o0 28-10-2013 125 12   Download

 • Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi Trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu kèm đổi chứng quyền Tín dụng thuê mua (leasing) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ vốn của công ty Tổng nhu cầu tài trợ của công ty. Mức độ và khả năng tăng trưởng của nguồn vốn nội bộ bộ. Tình hình kinh tế. Sự sẵn có của tín dụng Lãi suất

  pdf17p insert_12 17-08-2013 108 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động thuê mua tài chính
p_strCode=hoatdongthuemuataichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2