intTypePromotion=1
ADSENSE

Học thuyết về hình thái

Xem 1-20 trên 445 kết quả Học thuyết về hình thái
 • Phần 1 của giáo trình "Sức bền vật liệu (Tập 1)" trình bày những nội dung về: những khái niệm cơ bản; lý thuyết về nội lực; kéo, nén đúng tâm; trạng thái ứng suất; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang phẳng; uốn ngang phẳng những thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p langmongnhu 14-12-2022 6 2   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Sức bền vật liệu (Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng)" trình bày những nội dung về: những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; đặc trưng hình học của tiết diện; thanh chịu kéo - nén đúng tâm; trạng thái ứng suất và thuyết bền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Sức bền vật liệu" trình bày những nội dung về: các khái niệm cơ bản; lý thuyết nội lực; kéo - nén đúng tâm; trạng thái ứng suất; lý thuyết bền; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; uốn phẳng thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf176p langmongnhu 14-12-2022 7 1   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Sức bền vật liệu 1" trình bày những nội dung về: những khái niệm cơ bản; lý thuyết nội lực; thanh chịu kéo (nén) đúng tâm; trạng thái ứng suất; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p langmongnhu 14-12-2022 3 2   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p duonghoanglacnhi 07-11-2022 65 6   Download

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu chương 4+5: Trạng thái ứng suất và thuyết bền" được biên soạn dành cho các em sinh viên, giúp các em nêu được những khái niêm về trạng thái ứng suất, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng - phương pháp giải tích, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng - phương pháp đồ thị, biểu diễn hình học trạng thái ứng suất khối,... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

  pdf19p vukhoi22 03-11-2022 20 1   Download

 • Bài viết Công tác quản trị trong quy hoạch xây dựng đô thị sinh thái hướng đến phát triển bền vững phân tích các khái niệm, lý thuyết, mô hình đô thị sinh thái hướng đến bền vững, các bài học về quản trị trong xây dựng đô thị sinh thái của thế giới.

  pdf14p vipagani 24-10-2022 5 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu công trình lọc ODM-2F để loại bỏ cặn lơ lửng trong xử lý nâng cao nước thải đô thị nhằm mục đích tái sử dụng" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về xử lý nâng cao, giải pháp tái sử dụng nước thải tái sử dụng và tình hình nghiên cứu liên quan; Cơ sở khoa học lựa chọn công nghệ xử lý và lý thuyết xử lý nâng cao nước thải để tái sử dụng trong đô thị; Lựa chọn công nghệ xử lý nâng cao nước thải và nghiên cứu thực nghiệm lọc ODM-2F; Xây dựng phương pháp tính toán công trình lọc ODM-2F và ứng dụng.

  pdf218p vibentley 08-09-2022 15 1   Download

 • Cuốn sách "Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan" đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Nội dung sách được tổ chức thành 15 bài.

  pdf61p runordie6 06-08-2022 10 1   Download

 • Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2 gồm có các chương: Chương XIV Học thuyết của A.Xmít về địa tô; chương XV Học thuyết của Ri-Các-Đô về giá trị thặng dư; chương XVI học thuyết của Ri-Các-Đô về lợi nhuận; chương XVII học thuyết của Ri-Các-Đô về tích lũy: phê phán học thuyết này, giải thích các cuộc khủng hoảng từ hình thái cơ bản của tư bản; chương XVIII những vấn đề khác ở Ri-Các-Đô: Giôn Bác-Tơn.

  pdf424p runordie4 05-07-2022 15 1   Download

 • Đề tài "Điều khiển thích nghi cho robot NDOF trên cơ sở bộ quan sát" tiến hành nhằm nắm bắt đƣợc lý thuyết về các phương pháp điều khiển Robot, lý thuyết điều khiển thích nghi và xây dựng thuật toán; ứng dụng thuật toán thích nghi và bộ quan sát trạng thái để áp chế tính bất định mô hình động lực học Robot trong điều khiển bám quỹ đạo chuyển động; sử dụng được phần mềm MATLB SIMULINK làm công cụ xây dựng mô hình mô phỏng kết quả.

  pdf65p bakerboys08 15-07-2022 51 3   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 38 11   Download

 • Trong bài báo "Ảnh hưởng của phonon lên tính chất hàm cảm ứng Exciton trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng", tác giả nghiên cứu lý thuyết về sự hình thành trạng thái ngưng tụ exciton trong mô hình EFKM có kể đến tương tác điện tử - phonon bằng lý thuyết trường trung bình tĩnh. Trong đó, tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của phonon lên sự hình thành trạng thái ngưng tụ exciton trong hệ thông qua phân tích tính chất của hàm cảm ứng exciton tĩnh.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 13 0   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hidetoshidekisugi 16-06-2022 106 17   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2 cung cấp những kiến thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p runordie3 24-06-2022 25 4   Download

 • Bài viết phân tích cấu trúc và các thành tố tạo nên hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, từ đó đề xuất mô hình lí thuyết về hệ sinh thái giáo dục trực tuyến và các điều kiện đảm bảo hệ sinh thái giáo dục trực tuyến phát triển bền vững, trở thành nền tảng tin cậy, song hành cùng các hệ thống giáo dục quốc dân tại Việt Nam.

  pdf8p hoacomay097 14-01-2022 14 1   Download

 • Từ khoảng giữa thế kỷ XX, triết học được tranh cãi liệu nó có phải là một khoa học hay không. Trước đó, vấn đề này gần như không được đặt ra. Bởi lẽ, từ trong lịch sử đến tận ngày nay, triết học luôn được thừa nhận là một hình thái ý thức xã hội và giá trị không thể thay thế của triết học là ở đó. Người ta không coi triết học là một khoa học ngang hàng (cùng loại) với các khoa học khác, điều đó không có nghĩa rằng triết học không luận giải một cách khoa học về thế giới.

  pdf9p viericschmid 12-01-2022 22 2   Download

 • Đề tài đưa hình ảnh, tư liệu minh họa vào bài dạy có khả năng áp dụng cho các giáo viên bộ môn GDQP-AN vào giảng dạy các bài lý thuyết trong chương trình GDQP-AN cấp THPT, khắc phục những hạn chế và tồn tại dẫn đến hiệu quả chưa cao trong công tác giảng dạy môn học GDQP-AN bài Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. Đưa ra những phương pháp bổ trợ cho bài giảng. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chuyển tải về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh.

  pdf15p tomjerry009 04-01-2022 25 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chất rắn ở trạng thái vô định hình và thủy tinh - Cao Xuân Việt cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tinh thể lỏng, khái niệm độ nhớt, cấu trúc chất lỏng, biến đổi tính chất theo nhiệt độ của các chất tinh thể và thủy tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf40p thienlangso 15-12-2021 21 2   Download

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 3) cung cấp cho học viên những kiến thức về co ngót trong quá trình đông đặc của vật đúc, ứng suất trong vật đúc, biện pháp giảm ứng suất dư,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf118p thienlangso 15-12-2021 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Học thuyết về hình thái
p_strCode=hocthuyetvehinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2