intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội chứng về hưu

Xem 1-20 trên 854 kết quả Hội chứng về hưu
 • Phần 3 của cuốn sách "Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới" tiếp tục tập trung làm rõ một số vấn đề về: những kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển của một số nước trên thế giới, rút ra gợi ý hữu ích đối với Việt Nam... Bên cạnh đó, đưa ra những giải pháp tiếp tục đổi mới, xây dựng thể chế tổng thể phát triển nhanh - bền vững đất nước nói chung và đối với các thể chế thành phần nói riêng.

  pdf342p langmongnhu 14-12-2022 19 3   Download

 • Văn hoá dân tộc là một trong những đề tài nghiên cứu đa dạng, luôn đòi hỏi yếu tố thời gian và sự tìm hiểu cẩn trọng từ người nghiên cứu. Văn hoá Geisha của Nhật Bản là một trong những đề tài văn hoá thú vị mà chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu. Bài viết Góc nhìn tổng quan về văn hoá Geisha Nhật Bản nghiên cứu hữu ích giúp người đọc hiểu rõ hơn về Geisha cũng như tích góp thêm kiến thức về văn hoá và con người Nhật Bản.

  pdf5p vizenvo 02-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết Tác động của quy mô hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu và đặc điểm của ban kiểm soát đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam tập trung xem xét và cung cấp thêm bằng chứng về ảnh hưởng của quy mô hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu và đặc điểm của ban kiểm soát đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf14p vimaybach 04-11-2022 6 1   Download

 • Lý luận sử học: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học; hệ thống giá trị của Lê Văn Hưu và bối cảnh văn hóa - xã hội; một vài suy nghĩ tản mạn về Ngô Sĩ Liên; về các phạm trù bản thể luận của Lê Quý Đôn (trích); về cái gọi là "Sự khủng hoảng của chủ nghĩa lịch sử" trong thế kỷ XX; triết học lịch sử chủ nghĩa Kant mới Đức; triết học lịch sử của chủ nghĩa thực chứng mới;… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 23 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư của ngân hàng thương mại; quản trị dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại; quản trị các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại;...

  pdf232p ryomaechizen 01-07-2022 25 7   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế;...

  pdf155p ryomaechizen 01-07-2022 40 5   Download

 • Bài học về cách quản lý chất thải toàn diện của Nhật Bản sẽ được giới thiệu trong bài viết này chú trọng vào tổng quan thể chế chính sách đã được phát triển và xây dựng từ trung ương đến địa phương cũng như các công nghệ ứng dụng hữu ích trong xử lý chất thải hướng tới một xã hội tuần hoàn vật chất rất đáng được học tập cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta.

  pdf13p viirenerosenfeld 18-05-2022 24 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 17 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Đất đai năm 2013" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá chuyển sử dụng đất; Chế độ sử dụng các loại đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf180p viginnirometty 04-05-2022 26 3   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về tiền sử dụng đất; Những đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất; Sở hữu quyền sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf130p viginnirometty 04-05-2022 17 2   Download

 • Bài viết cung cấp kết quả thực nghiệm về tác động của chương trình này trên các hộ gia đình trong vùng dự án. Chúng tôi thấy rằng chương trình đã có tác động tích cực, thể hiện ở một số kết quả quan trọng của các hộ gia đình dân tộc thiểu số về quyền sở hữu tài sản sản xuất, sở hữu lâu đời của hộ gia đình và năng suất lúa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết đề xuất khái niệm "khả nghịch mở rộng", chúng tôi sẽ giới thiệu một lớp đặc biệt của các vành đa thức bậc hữu hạn hệ số nhị phân trong đó tất cả các đa thức đều khả nghịch hoặc khả nghịch mở rộng. Bằng cách khai thác các phần tử này, bài viết đề xuất một sơ đồ mật mã mới có tên là E-RISKE và chứng minh về mặt lý thuyết rằng hệ mật này không những tính toán hiệu quả mà còn chống lại được tấn công phân biệt bằng bản bản rõ được chọn (hay còn gọi là IND-CPA).

  pdf8p wangziyi_1307 26-04-2022 35 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  pdf94p badbuddy08 25-03-2022 42 12   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý về thực thi quyền SHTT và hiệu quả thực thi quyền đối với KDCN tại Việt Nam hiện nay, một số các vụ việc thực thi điển hình trong thời gian vừa qua, những tồn tại, những bất cập cần khắc phục để hoạt động thực thi quyền được hiệu quả, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, chúng ta xem xét các quy định về thực thi quyền đối với KDCN ở một số quốc gia trên thế giới như Singapore, Pháp, Liên minh Châu Âu và kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động thực thi quyền đối với KDCN tại Việt nam hiện nay.

  pdf130p badbuddy08 16-03-2022 10 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm của BHXH và các chế độ BHXH, trong đó đi sâu phân tích khái niệm, đặc điểm của chế độ hưu trí, chỉ ra được mối quan hệ biện chứng giữa chế độ hưu trí cới các chế độ BHXH khác, đồng thời so sánh với một số loại hình của bảo hiểm thương mại có hình thức tương tự với chế độ hưu trí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 44 3   Download

 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là làm rõ nhận thức vai trò hệ thống chính sách về đất đai trong nông nghiệp và sự tác động của chúng; hiểu biết cơ bản về chính sách cải cách đất đai của Trung Quốc; chế độ sở hữu đất đai ở Trung Quốc; các quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất ở Trung Quốc; nghiên cứu tác động tích cực và hiệu quả các chính sách đất đai đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội Trung Quốc trong thời kỳ cải cách, mở cửa.

  pdf104p badbuddy07 26-02-2022 23 3   Download

 • "Mạng nhiệt và công nghệ lò hơi (In lần thứ 2): Phần 1" có nội dung trình bày về những khái niệm chung, nhiệm vụ của thiết bị sinh hơi, sơ qua về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị sinh hơi dùng nhiên liệu hữu cơ; sơ qua về quá trình sinh hơi và ngưng tụ trong hệ thống cấp nhiệt; quá trình cháy và thiết bị buồng lửa, cơ sở lý thuyết của quá trình cháy trong buồng lửa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p chenlinong_0310 23-02-2022 29 4   Download

 • Về cơ bản đặc trưng chung của các nước phương Đông là sự tồn tại phổ biến của chế độ sở hữu ruộng công. Cho đến nay, các quan điểm khá thống nhất với nhau khi cho rằng ruộng đất ở Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng trước đây hầu hết là sở hữu công. Bài viết tập trung làm rõ nguồn gốc, sự xuất hiện, phát triển của chế độ ruộng công trong xã hội người Thái ở Sơn La trước khi thực dân Pháp xâm chiếm năm 1887.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 14 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Tức Tranh; tìm hiểu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận; thực hiện cấp GCNQSDĐ cụ thể tại các xóm Quyết Tiến, Đồng Danh, Đồng Tiến thuộc xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; đánh giá tìm ra những thuận lợi, khó khăn trong khi thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ.

  pdf68p guitaracoustic08 04-01-2022 13 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013" trình bày các nội dung chính sau: Cải cách pháp luật Việt Nam về đất đai; Sở hữu công của cộng đồng làng xã đối với đất đai trong lịch sử và bài học của chúng ta; Tham nhũng qua cơ chế đất đai hiện hành; Mô hình quản lý đất đai ở Việt Nam hiện nay - ưu điểm và hạn chế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf310p vizhangyiming 14-12-2021 39 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội chứng về hưu
p_strCode=hoichungvehuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2