intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội khoa học việt nam

Xem 1-20 trên 7659 kết quả Hội khoa học việt nam
 • Phật giáo sớm truyền vào Đà Nẵng, trong suốt chiều dài của lịch sử luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội vùng đất này. Việc nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người dân thành phố Đà Nẵng góp phần bổ sung tư liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở những mảng đề tài có liên quan.

  pdf6p vilexus 29-09-2022 8 1   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới" tập hợp những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, thảo luận của các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về hệ giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại Việt Nam, các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ giá trị đó trong đổi mới, hội nhập, góp phần phục vụ công tác hoạch định đường lối phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo các bài viết trong phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf94p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu một số vấn đề Dân tộc học Việt Nam" sưu tầm và giới thiệu các bài viết, các bài nghiên cứu của GS Phan Hữu Dật về các vấn đề Dân tộc học Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có một số bài viết như: Nhà giáo - nhà khoa học, giáo sư Phan Hữu Dật; Lịch sử phát triển của Dân tộc học; Bàn thêm về nhiệm vụ và chức năng Dân tộc học ở nước ta; Dân tộc học và vấn đề Hùng Vương; Những thành tựu bước đầu của ngành Dân tộc học Việt Nam (tiếng Pháp);... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf347p runordie8 05-09-2022 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nhận thức và hành vi sử dụng ngôn ngữ mạng của sinh viên Việt Nam hiện nay" là tìm hiểu nhận thức và thực trạng sử dụng ngôn ngữ mạng của sinh viên hiện nay. Đề tài tập trung vào phân tích nhận thức, mức độ, hình thức, mục đích, nguyên nhân của việc sử dụng ngôn ngữ mạng. Thông qua kết quả nghiên cứu, lấy đó làm cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số khuyến nghị cụ thể góp phần định hướng việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay.

  pdf131p phuongnguyen1704 20-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng truyền thông xã hội đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất, với các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội được chỉ ra, nghiên cứu đánh giá tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội đối với quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến tại Việt Nam.

  pdf15p vilexus 28-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các trường đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế" được nghiên cứu với mục tiêu làm rõ những luận điểm khoa học về vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các trường đại học đối với việc phát triển ngành Giáo dục – Đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Xây dựng được một khung lí thuyết về chất lượng nguồn nhân lực giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  pdf260p ngphuong321 28-09-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và kháng kháng sinh ở người bệnh viêm phổi thở máy tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2022 nhằm mục tiêu xác định căn nguyên vi khuẩn và kháng kháng sinh.

  pdf6p vihennessey 26-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Thực trạng phát triển năng lực thực nghiệm của sinh viên sư phạm cho học phần thí nghiệm Vật lí đại cương tiến hành khảo sát năng lực thực nghiệm đối với sinh viên năm thứ hai Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được học học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương (cơ – nhiệt) tổ chức theo phương pháp dạy học khám phá, bằng phương pháp điều tra (bảng hỏi).

  pdf15p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tình trạng dinh dưỡng của thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2020-2021 nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước khi mang thai và một số đặc điểm về tiền sử sản khoa, yếu tố nguy cơ ở 173 thai phụ mắc Đái tháo đường thai kỳ khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương năm 2020- 2021.

  pdf10p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: tổng quan tiến trình nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX; tưởng niệm Cụ Đồ Chiểu từ góc nhìn gia phả; quê hương và tông tộc của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf216p tieuvulinhhoa 22-09-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 2)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: quan điểm thiện - ác trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu - nhìn từ thuyết lựa chọn duy lý; Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ phổ truyền đạo lý; nhân cách sống Nguyễn Đình Chiểu với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf424p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 2)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu trong sách giáo khoa Quốc văn trung học ở miền Nam giai đoạn 1954 -1975; bảo tồn, phát huy và kết nối hệ thống di sản liên quan đến Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu từ Cố đô Huế đến Bến Tre;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf318p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Quang Thiều" đi sâu nghiên cứu từng phương diện của đặc điểm nghệ thuật thơ Nguyễn Quang Thiều như: Hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật, các khuynh hướng thơ, các hình ảnh mang tính biểu tượng, ngôn ngữ, giọng điệu và các biện pháp nghệ thuật đặc sắc… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p unforgottennight04 14-09-2022 9 1   Download

 • Cuốn sách này tập hợp những bài nghiên cứu về truyền thông của khoa Xã hội học với chủ đề "Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa".

  pdf161p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập bài nghiên cứu chủ đề Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" sẽ bao gồm các bài viết liên quan đến các vấn đề về tiếp cận truyền thông đại chúng và nghiên cứu về công chúng, nhu cầu tiếp cận và hiệu quả truyền thông đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf174p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các thành tựu, bối cảnh phát triển nghề cá thế giới và các thách thức/rào cản liên quan đến phát triển bền vững ngành trong thời gian tới, bản chiến lược "Cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản" sẽ xác định các mục tiêu, đề ra các nguyên tắc chỉ đạo PTBV ngành và các giải pháp chủ yếu để lồng ghép phát triển bền vững vào các kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành.

  pdf14p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hành trình từ điện tử đến vi mạch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một chút hoạt động văn hóa; Hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf91p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Luận án "Vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ" nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

  pdf253p bakerboys10 07-09-2022 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý xây dựng "Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam" được nghiên cứu với mục đích đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học và khả thi để thúc đẩy sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam nhằm tạo ra vòng kinh tế tuần hoàn của ngành xây dựng nước ta, góp phần phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

  pdf195p vibentley 08-09-2022 8 1   Download

 • Khóa luận "Tìm hiểu di tích và lễ hội Đinh Đẩu Sơn quận Kiến An, Hải Phòng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương" nhằm tổng hợp và phân tích về tín ngưỡng thờ thành hoàng của người Việt, khai thác tín ngưỡng thờ 5 vị Thành Hoàng – Ngũ Tướng huân danh sử sách; đánh giá khách quan nhất về Đình Đẩu Sơn; tìm hiểu được thực trạng Đình Đẩu Sơn trong đời sống văn hóa của người dân địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p vuhuyennhi 06-09-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội khoa học việt nam
p_strCode=hoikhoahocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2