intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội thảo quốc tế

Xem 1-20 trên 854 kết quả Hội thảo quốc tế
 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết về chủ đề môi trường và kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p britaikridanik 25-06-2022 9 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết về chủ đề tổ chức xã hội, toàn cầu hóa và xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 9 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề lễ nghi và tôn giáo, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf141p britaikridanik 25-06-2022 10 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 9 0   Download

 • Bài viết "Dịch câu bị động trong phiên dịch hội thảo khoa học: Điển cứu từ trung tâm hội thảo quốc tế ICISE" trình bày kết quả nghiên cứu về cách thức dịch câu bị động từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho dịch thuật Anh-Việt, cụ thể là giúp các sinh viên ngành biên-phiên dịch thực hiện tốt hơn công việc của mình. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là các kĩ thuật định tính thông dụng.

  pdf10p thenthen19 07-06-2022 13 2   Download

 • Thể thao là một thành phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và ngành Quản lý thể dục thể thao có vai trò là công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động quản lý và phát triển nền công nghiệp thể thao.

  pdf5p vimarissamayer 02-06-2022 3 0   Download

 • Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao. Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có những đóng góp quan trọng trong nền tâm lý học Việt Nam là giáo sư viện sĩ, TSKH Phạm Minh Hạc. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của ông qua phần 1 cuốn sách Tuyển tập Tâm lý học.

  pdf471p bakerboys05 24-05-2022 8 0   Download

 • Hội thảo quốc tế pháp luật hợp đồng: So sánh pháp luật Việt Nam và Cộng hòa Pháp trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về hợp đồng theo mẫu nhìn từ góc độ luật học so sánh; Thực trạng pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể và giá trị tham khảo từ pháp luật của Cộng hòa Pháp; Một số sửa đổi cơ bản về hợp đồng theo BLDS năm 2015 tác động đến giao dịch dân sự và thuơng mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf312p viindranooyi 09-05-2022 14 2   Download

 • Bài viết phác thảo một số những phân tích và đánh giá về sự kiện “Brexit” – nước Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Trọng tâm chính của bài viết liên hệ những bài học kinh nghiệm rút ra từ “Brexit” đối với ASEAN nói chung và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 17 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015, cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế Việt Nam năm 2015 và triển vọng phát triển; Cơ hội và thách thức cho kinh tế - xã hội Việt Nam trước thềm hội nhập mới; Cơ hội và thách thức cho các ngành và doanh nghiệp Việt Nam trước thềm hội nhập mới.

  pdf764p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết khái quát một số vấn đề cơ bản về đảm bảo chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp như: khái niệm, mục đích, các thành tố và công cụ chính. Bài viết cũng trình bày những vấn đề đặt ra và đề xuất một số khuyến nghị đối với việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng tại các trường cao đẳng du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf17p vithales 20-04-2022 11 0   Download

 • Hội thảo là diễn đàn để các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý trao đổi, phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và chia sẻ, đề xuất các ý tưởng đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf638p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • Phần 2 của cuốn kỷ yếu bao gồm các bài viết với chủ đề “Tác động của bối cảnh mới đến hoạt động FDI và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf317p cucngoainhan9 07-04-2022 10 1   Download

 • Cuốn kỷ yếu này tổng hợp các bài viết của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu về những tác động của bối cảnh mới đối với FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Các bài viết được tổng hợp thành 3 chủ đề chính, trong phần 1 của cuốn kỷ yếu này sẽ gồm các bài viết thuộc 2 chủ đề, đó là: Bối cảnh quốc tế và ảnh hưởng đến dòng FDI toàn cầu và khu vực, bối cảnh mới và ảnh hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf715p cucngoainhan9 07-04-2022 12 0   Download

 • Bài viết phác thảo cải cách hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (R&I) quốc gia của Thái Lan trong những năm 2018-2019 và hướng tới các mục tiêu bền vững. Xem xét quản trị khu vực công, hệ thống ngân sách phản ánh cấu trúc quyền lực, lịch sử và nền tảng kinh tế-xã hội của một quốc gia.

  pdf18p viplato 05-04-2022 24 2   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 11 2   Download

 • Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Tổ chức UNWTO (2007). Bài viết trình bày việc đánh giá năng lực canh tranh điểm đến du lịch Đồng Nai, từ đó đưa ra một số gợi ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến tại đây.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 21 2   Download

 • Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết một số điều của nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc27p hoaquynh70 28-01-2022 7 0   Download

 • Việc liên kết chặt chẽ các nhân tố này là một vấn đề cần thiết đòi hỏi phải có các bài tập, phương pháp huấn luyện khoa học, đa dạng phù hợp với từng lứa tuổi, trình độ của người tập luyện nhằm nâng cao thành tích. Do đó, việc nghiên cứu “Thực trạng sức mạnh tốc độ của nữ sinh viên câu lạc bộ Taekwondo trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng”, là rất cấp thiết để có cơ sở thực tiễn để xây dựng hệ thống bài tập và sử dụng các phương pháp huấn luyện khoa học hơn, nhằm nâng cao thành tích tập luyện và thi đấu cho các võ sinh.

  pdf6p vicolinzheng 13-12-2021 8 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua dữ liệu 218 khách hàng thường xuyên tập luyện tại các Trung tâm của Elite Fitness phản hồi bằng bảng hỏi trực tiếp. Dữ liệu thu thập được xử lý thông qua các bước phân tích độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố, phân tích khẳng định nhân tố và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf20p vicolinzheng 14-12-2021 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội thảo quốc tế
p_strCode=hoithaoquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2