Hội thảo quốc tế

Xem 1-20 trên 641 kết quả Hội thảo quốc tế
 • Đơn vị chủ trì tổ chức soạn thảo công văn gửi Bộ (Vụ Hợp tác quốc tế) xin phép được tổ chức Hội nghị, Hội thảo. Tính hợp lệ của công văn phải tuân thủ theo Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế (Hội nghị, Hội thảo mang tính chất chuyên ngành của Bộ).

  pdf3p meomaythongminh 02-08-2010 179 16   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kỷ yếu hội thảo quốc tế vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam" giới thiệu tới người đọc bài phát biểu khai mạc và phần tóm tắt các báo cáo trong hội thảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf155p thangnamvoiva8 01-08-2016 14 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc phần phụ lục các báo cáo và trình bày và chương trình hội thảo vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p thangnamvoiva8 01-08-2016 12 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2015: Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình bày các nội dung chính sau: những vấn đề chung về phát triển kinh tế xã hội việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển ngành ngân hàng việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế,...

  pdf1215p lethidong 15-08-2017 18 6   Download

 • Hội thảo quốc tế về pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá Trước đây, để thực hiện hành vi kí kết hợp đồng, các chủ thể phải trực tiếp gặp gỡ nhau bàn bạc, thoả thuận, đi đến thống nhất và kí kết, ngày nay nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật, hành vi “thương mại điện tử” dần trở thành quen thuộc với mọi người. Ba là hành vi pháp luật và hành vi đạo đức đều chịu sự chi phối của những nhân tố sau đây:...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 23 3   Download

 • Tài liệu gồm 4 chủ đề chính: Chủ đề 1 - Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang: Giá trị, bảo tồn và phát huy phát triển bền vững; Chủ đề 2 - Bảo tồn và sử dụng bền vững các tài nguyên của Phú Quốc; Chủ đề 3 - Bảo tồn, phát huy và sử dụng giá trị dự trữ cho phát triển du lịch – mô hình phát triển bền vững; Chủ đề 4 - Kinh nghiệm quản lý, sinh kế bền vững và nâng cao nhận thức dự trữ sinh quyển – mô hình sinh quyển phát triển bền vững.

  pdf299p hpnguyen1 02-03-2018 2 1   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến đi công tác cho ban lãnh đạo đi tham gia hội thảo quốc tế tại New York giúp người đọc biết được các bước trong lập một kế hoạch với các đề mục chính: sự kiện, mục đích chuyến công tác, thành phần chuyến đi, địa điểm và thời gian, công tác chuẩn bị, kinh phí.

  doc2p namjojohn 21-04-2014 691 114   Download

 • Thông thường kết cấu của một buổi hội nghị, hội thảo thường đơn giản, bao gồm phần phát biểu của một số nhân vật, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới (nếu có), trao đổi, thảo luận, cùng các tiết mục phụ như văn nghệ giải trí, trò chơi, rút thăm trúng thưởng. Lên chủ đề cho chương trình Nội dung chính hay chủ đề (topic) là linh hồn của chương trình, nó quyết định mục đích tổ chức của người tổ chức và mục đích tham dự của người tham dự.

  pdf6p bibocumi8 08-10-2012 271 67   Download

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2013/TT-BYT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) TÊN CƠ QUAN --------Số…../……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày…… tháng….

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 116 18   Download

 • Thông tư 57/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

  doc13p quangminh 14-08-2009 146 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoacuc_tim 21-07-2012 82 11   Download

 • Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam - Lê Khả Phiêu phát biểu tại hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế kỷ 20 đã từng nói: "Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là m dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức ột thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước...

  pdf33p xuan2013 17-01-2013 52 11   Download

 • Thông tư 100/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách ngước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  doc7p tuuyen 17-08-2009 112 7   Download

 • MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2013/TT-BYT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) TẾN CƠ QUAN -------Số .…./…… Vv: báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hôi nghị, hội thảo quốc tế năm ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày……. tháng…….. năm…. Kính gửi : Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) A. Thông tin tổng hợp Các hội nghị, hội thảo quốc tế đã...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 50 6   Download

 • Quốc tế hóa giáo dục đại học (GDĐH) là một quá trình cho tất cả các quốc gia với những cơ hội và thách thức của nền GDĐH thời kỳ toàn cầu hóa. Với những quốc gia mạnh, quốc tế hóa giáo dục là “mỏ vàng cho nền kinh tế”. Còn với các quốc gia đang phát triển, quốc tế hóa GDĐH là cơ hội thoát nghèo, là nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững.

  pdf282p hpnguyen2 05-03-2018 6 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG PHỤC VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ "MỖI LÀNG MỘT SẢN PHẨM" LẦN THỨ 7 (OVOP) TẠI HÀ NỘI DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH.

  pdf8p kt1987 28-01-2011 78 3   Download

 • Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 3 và điều 5 quyết định số 39/2010/qđ-ubnd ngày 05 tháng 10 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh thừa thiên Huế.

  pdf8p conduongmauxanh1234 24-03-2014 19 0   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;...

  pdf8p cuonghuyen0628 13-11-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;...

  pdf14p songcochat 01-06-2016 16 0   Download

 • "Kế hoạch Tổ chức Hội thảo quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017" nhằm mục đích: Thảo luận các quan điểm, định hướng; Lựa chọn các giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị đô thị di sản; Ra Tuyên bố Hội An nhằm thúc đẩy sự hợp tác về bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf5p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản