Hợp đồng hủy bỏ

Xem 1-20 trên 309 kết quả Hợp đồng hủy bỏ
 • Biểu mẫu HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc7p pretty2 02-07-2010 398 161   Download

 • "Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 28-CC/UQ" là văn bản bao gồm các điều khoản cam kết và thỏa thuận giữa các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng đúng quy chuẩn, tránh những rủi ro về sau.

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 690 124   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc7p angola 06-07-2009 461 71   Download

 • Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc7p angola 06-07-2009 375 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p huyenmy2204 11-12-2009 335 46   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 146 32   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 152 31   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ thuê tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 142 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p huyenmy2204 11-12-2009 172 25   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng hủy bỏ HĐ ủy quyền"

  doc2p duysuong1204 17-12-2009 141 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tăng cho', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 146 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 149 10   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 133 24   Download

 • Hợp đồng về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

  doc2p giangltg 11-10-2009 195 52   Download

 • Mẫu biểu tham khảo theo quy định của nhà nước

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 198 36   Download

 • Lượng bồi thường thiệt hại định trước có thể là một khoản bất kì nào đó không có quy định, nó được thỏa thuận giữa các bên để đưa ra và tất nhiên phải được pháp luật xem là một hình phạt thỏa đáng. Khoản bồi thường này không vượt quá những thua lỗ thực sự mà nhà tổ chức sự kiện dự kiến sẽ phải chịu.

  pdf3p bibocumi8 08-10-2012 45 13   Download

 • Mẫu số 20-CC/TTS hợp đồng hủy bỏ hợp thuê tài sản
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác ……

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 132 9   Download

 • Mẫu số 17-CC/MTĐTS hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác: .……

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 82 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bản "Hợp đồng dịch vụ gia đình của AT&T", hợp đồng này cung cấp thông tin đến khách hàng về các điều khoản của hợp đồng dịch vụ gia đình như việc sử dụng dịch vụ; các điều khoản lệ phí và chi trả; đình chỉ và hủy bỏ các dịch vụ; miễn trách nhiệm; tuyên bố không nhận trách nhiệm bảo hành; giới hạn trách nhiệm; điều kiện bất khả kháng...

  pdf18p thuylinh 10-06-2009 212 39   Download

 • Bài giảng "Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại" trình bày nôi dung về: Khái niệm hợp đồng dân sự; các loại hợp đồng; các điều kiện để hợp đồng có giá trị pháp lý; hợp đồng vô hiệu; phương thức giao kết hợp đồng; thực hiện, đình chỉ, thanh lý và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf36p top_12 21-04-2014 85 18   Download

Đồng bộ tài khoản