intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn chuyển xếp lương

Xem 1-20 trên 53 kết quả Hướng dẫn chuyển xếp lương
 • Thông tư 152/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan; công nhân viên chức quốc phòng; hạ sĩ quan, binh sĩ chuyển phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp

  doc6p hoangchau 19-08-2009 495 43   Download

 • Công văn 1617/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 285 31   Download

 • Công văn 2113/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyên xếp lương đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 348 6   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 79/2005/TT-BNV về Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức , viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lượng lực vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  doc14p luanhic 04-11-2010 228 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nâng lương, chuyển xếp lương cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc quận quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 28-10-2010 125 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt danh sách chuyển xếp lương, nâng lương và điều chỉnh lương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chuthotaidai 29-09-2010 97 5   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 01/2005/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ , công chức, viên chức

  doc14p luanhic 04-11-2010 242 24   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả...

  pdf4p suunyy 23-11-2010 168 11   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  doc16p lawcao 28-09-2009 247 10   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 80/2005/TT-BNV về Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm

  doc5p luanhic 04-11-2010 114 7   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 02/2007/TT-BNV về Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

  doc6p luanhic 04-11-2010 454 55   Download

 • Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  doc16p diemuyen 19-08-2009 205 45   Download

 • Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  doc13p luuduchoa 10-10-2009 238 37   Download

 • Thông tư 09/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương và thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

  pdf3p hoangchau 19-08-2009 274 27   Download

 • Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

  doc18p diemuyen 19-08-2009 337 12   Download

 • Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

  doc8p diemuyen 19-08-2009 134 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf6p luuduchoa 10-10-2009 120 7   Download

 • Thông tư số 09/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chuyển xếp lương và thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf4p lawdn1 31-10-2009 88 2   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y khoa - Các triệu chứng bệnh thường gặp, cách chuẫn đoán và điều trị.Răng là phần phụ cứng nằm trong khoang miệng có chức năng nghiền và xé thức ăn. Số lượng, cách sắp xếp và sinh lý của răng tạo thành các kiểu răng đặc trưng cho từng loài động vật.

  pdf48p truongthiuyen11 08-07-2011 678 98   Download

 • Thi hành khoản 3, Điều 7, Nghị định số 205/2004/NĐCP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng công ty và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng như sau...

  doc88p lawcao 30-09-2009 161 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn chuyển xếp lương
p_strCode=huongdanchuyenxepluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản