intTypePromotion=3
ANTS

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối

Xem 1-20 trên 154 kết quả Hướng dẫn về quản lý ngoại hối
 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  doc17p sontinh 18-08-2009 257 33   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

  pdf22p thongtucp 03-11-2017 23 0   Download

 • Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf22p manhquynh 10-10-2009 153 24   Download

 • Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

  doc1p sontinh 18-08-2009 142 16   Download

 • Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ban hành hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino. Được căn cứ về Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  pdf26p thongtucp 03-11-2017 19 0   Download

 • Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  doc16p kieuvinha321 11-09-2018 7 0   Download

 • Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

  doc84p vantien 19-08-2009 191 34   Download

 • THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 04/2001/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI THAM GIA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.

  doc15p chuongvd 26-11-2010 195 11   Download

 • Thông tư số 19/2009/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh2 11-11-2009 287 104   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf16p lawdn6 31-10-2009 117 5   Download

 • Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

  pdf2p thongtucp 03-11-2017 21 0   Download

 • Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p sontinh 18-08-2009 84 6   Download

 • Thông tư số 04/2005/TT-NHNN về việc quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục iii thông tư số 01/2001/tt-nhnn ngày 19/1/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp việt nam

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 87 13   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

  pdf15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 54 10   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC VAY TRUNG, DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

  pdf15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 71 9   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf15p lawdt5 02-12-2009 62 7   Download

 • Thông tư số 01/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 76 6   Download

 • Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

  doc9p vantien 19-08-2009 116 5   Download

 • Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

  doc22p vantien 19-08-2009 151 4   Download

 • Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf20p lawdt9 02-12-2009 56 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Hướng dẫn về quản lý ngoại hối
p_strCode=huongdanvequanlyngoaihoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản