intTypePromotion=1
ADSENSE

Hủy định dạng văn bản

Xem 1-20 trên 213 kết quả Hủy định dạng văn bản
 • Bạn có thể hủy toàn bộ định dạng của một đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word 2013 để trả nó về tình trạng mặc định. Nếu bạn copy một đoạn văn bản từ tài liệu khác nhưng nó không được định dạng theo cách bạn muốn, thì có thể dễ dàng loại bỏ toàn bộ định dạng văn bản để trả nó về tình trạng mặc định. Để làm điều này, chọn đoạn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng, nhấn “Clear All Formatting” ở mục “Font” trong tab “Home”. Đoạn văn bản sẽ trở về kiểu...

  pdf3p caphe_123 19-07-2013 103 4   Download

 • Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu - Tập 1: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện, phương trình trạng thái của mạch điện, giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn tác động vào mạch bằng không và có dạng hàm số mũ và một số nội dung khác.

  pdf122p mynhanvole91 18-07-2014 510 167   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo kết quả hủy biên lai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p dhoomagain 17-02-2012 130 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình huy động vốn (nếu có) và sử dụng vốn huy động năm….. của cục đăng kiểm việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p _duahau_ 13-02-2012 92 4   Download

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 5 II /. Phát huy nội lực văn hóa trong quá trình phát triển . Trong quá tình xây dựng đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng , văn minh” , vai trò của văn hóa ngày càng được Đảng , Nhà nước và nhân dân quan tâm . Văn hoá dân tộc được xác định trở thành nội lực bên trong của quá trình phát triển . Quan hệ giữa văn hoá và phát triển được bàn luận sôi nổi cả...

  pdf6p ctnhukieu10 13-05-2011 835 265   Download

 • Việc đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng yếu tố là rất quan trọng đối với các siêu thị để có thể xác định những vấn đề còn tồn đọng để tập trung giải quyết cũng như phát huy những mặt đang được đánh giá cao. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở thành phố Pleiku" dưới đây.

  pdf98p haohmaruru 14-03-2016 294 114   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải mối quan hệ giữa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với việc xây dựng bản lĩnh văn hoá Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trên cơ sở đó, tác giả đã khẳng định: Đảng ta hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt trong chủ trương gắn phát triển chất lượng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 219 90   Download

 • Ngày nay, thành phố Vĩnh Long đang trên đà phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những với quỹ đất đai nhỏ so với các đơn vị hành chính cấp huyệ trong tỉnh thì cùng với nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao kéo theo tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng diễn ra sôi động. Trước tình hình trên Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định về trình tự thủ tục......

  pdf37p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 191 57   Download

 • Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước , Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 994 18   Download

 • BIÊN BẢN GIAO NHẬN QUYẾT ĐỊNH HỦY QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC BẮT GIỮ TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ)

  pdf2p depart 27-02-2012 361 13   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 41, phần 2 trình bày các nội dung Thông báo y kiến của Ban Bí thư trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II; nghị quyết hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác huy động lương thực vụ hè - thu năm 1980 ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf167p tsmttc_010 19-08-2015 91 13   Download

 • Quyết định 145/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thủ tục đăng ký, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ, nhân thuốc, bao bì, đống gói, hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

  doc28p giangdien 18-08-2009 128 12   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), yêu cầu về xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, dân chủ phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Do vậy, để góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước,...

  pdf5p dem_thanh 20-12-2012 85 11   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/1999/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ CHẾ ĐỘ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT THUỘC DIỆN HUY ĐỘNG BỔ SUNG CHO LỰC LƯỢNG THƯỜNG TRỰC CỦA QUÂN ĐỘI

  pdf6p hoacuc_tim 17-07-2012 79 10   Download

 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII đã khẳng định: "Nền văn hóa mà Đảng ta lãnh đạo toàn dân xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" [7, tr.1]. Văn kiện lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ rõ: "Di sản văn hóa...

  pdf174p cancer23 07-08-2012 72 10   Download

 • Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 95 9   Download

 • Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế; bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về công ty...

  pdf42p abcdef_44 31-10-2011 77 9   Download

 • Quyết định 145/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định về thủ tục đăng ký, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ, nhân thuốc, bao bì, đống gói, hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  doc19p manhquynh 10-10-2009 111 8   Download

 • Bài viết Bản sắc dân tộc - Từ góc nhìn văn hóa nêu lên nhân thức về bản sắc dân tộc, quan điểm cơ bản và định hướng của Đảng về giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc trong thời đại ngày nay.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 51 8   Download

 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu. Có một trong các loại giấy tờ phản ánh các trường hợp sau: + Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; + Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; + Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú của cơ quan có thẩm quyền; + Ra nước ngoài để định cư; + Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan Công...

  doc2p trannhu 08-09-2009 165 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hủy định dạng văn bản
p_strCode=huydinhdangvanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2