Kề luận lý

Xem 1-20 trên 7251 kết quả Kề luận lý
 • Đồ án thiết kế luận lý với đề tài "Gửi và nhận tin nhắn trên module sim900 sử dụng MCU89 để điều khiển" trình bày nội dung sau: giới thiệu về module sim900, thiết kế chi tiết chương trình, hướng dẫn sử dụng chương trình.

  pdf16p vanmacro 17-12-2014 295 125   Download

 • Bài giảng thiết kế luận lý 1 tìm hiểu về bộ đếm và thanh ghi, giúp các bạn nắm các kiến thức cơ bản về bộ đếm và thanh ghi, vận dụng trong việc học thiết kế lý luận trong bộ môn kỹ thuật máy tính.

  pdf56p luongmylm 21-12-2013 107 25   Download

 • Bài giảng Thiết kế luận lý 1 - Chương 3: Các mạch luận lý tổ hợp thuộc bộ môn Kỹ thuật máy tính. Bài giảng nhằm giúp người học nắm được biểu thức logic dạng chuẩn SoP, PoS; đơn giản biểu thức dạng chuẩn SoP; sử dụng đại số boolean và bìa karnaugh để đơn giản biểu thức logic và thiết kế mạch tổ hợp, mạch tạo parity và mạch kiểm tra parity;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf48p vhungco 21-10-2014 44 8   Download

 • Bài giảng thiết kế lý luận 1 của bộ môn khoa học và kỹ thuật máy tính cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống chương trình học thiết kế lý luận về máy tính. Mời các bạn tham khảo

  pdf41p luongmylm 21-12-2013 64 13   Download

 • Mục tiêu: Biểu thức logic dạng chuẩn SoP, PoS. Đơn giản biểu thức dạng chuẩn SoP. Sử dụng đại số Boolean và bìa Karnaugh để đơn giản biểu thức logic và thiết kế mạch tổ hợp. Mạch tạo parity và mạch kiểm tra parity. Mạch enable/disable. Cácđặc tính cơ bản của IC số.

  pdf48p luongmylm 21-12-2013 59 9   Download

 • Hàm luận lý luôn trả về một trong 2 giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Kết quả của hàm luận lý dùng làm đối số trong các hàm có sử dụng điều kiện như IF, SUMIF, COUNTIF,. Danh sách minterm (minterm list) Liệt kê các giá trị mà hàm bằng 1 f(x, y, z) = ∑(1, 3, 4) Biểu thức canonical s-o-p từ danh sách minterm f(x, y, z) = m1 + m3 + m4 Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Bộ môn kỹ thuật máy tính 3 .Danh sách maxterm và p-o-s Danh sách maxterm (maxterm list) Liệt kê các...

  pdf57p lotus_123 15-12-2012 31 7   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6 trình bày những nội dung liên quan đến thiết kế dữ liệu. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu hai loại thiết kế cơ bản trong tkế dữ liệu, đó là thiết kế luận lý dữ liệu và thiết kế mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p youcanletgo_02 07-01-2016 30 2   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết kế toán: Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốc nhằm so sánh chuẩn mực chung(VAS1) với khuôn mẫu IASB, FASB, chỉ ra mối quan hệ giữa VAS và các VAS còn lại, nguyên tắc “Nội dung quan trọng hơn hình thức”.

  pdf29p thin_12 25-07-2014 298 101   Download

 • Giới thiệu về HDLs và verilog. Mô hình cấu trúc chomạch luận lý tổ hợp Mô phỏng luận lý, kiểm chứng thiết kế và phương pháp luận kiểm tra. Thời gian trễ truyền lan. Mô hình bảng sự thật chomạch luận lý tổ hợp và tuần tự với Verilog.HDLs (Hardware Description Languages) Không là một ngôn ngữ lập trình. Tựa C. Thêm những chức năng mô hình hóa, mô phỏng chức năng. Verilog vs. VHDL.

  pdf21p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 137 49   Download

 • Phép cộng (Addition) là phép toán quan trọng nhất trong các hệ thống số. Phép trừ (Subtraction), phép nhân (multiplication) và phép chia (division) đư ợc hiện thực bằng cách sử dụng phép cộng.

  pdf30p luongmylm 21-12-2013 55 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế luận lý . chương 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p ngochoa123 18-07-2010 70 11   Download

 • Bài tập cơ bản: Mô tả quá trình thu/phát và lưu trữ âm thanh sử dụng đĩa CD (Compact Disk). Xác định giá trị của số 100101011.011010002 trong hệ thập lục phân. Chuyển 309610 sang số BCD. Xác định parity lẻ cho số này.

  pdf6p luongmylm 21-12-2013 57 10   Download

 • Mạch tổ hợp không có bộ nhớ. Hầu hết các hệ thống được tạo thành từ mạch tổ hợp và các phần tử nhớ. Phần mạch tổ hợp nhận tín hiệu từ input ngoài và từ output của các phần tử nhớ (memory elements). Output của hệ thống là một hàm chức năng lấy tín hiệu input ngoài và thông tin từ các phần tử nhớ.

  pdf45p luongmylm 21-12-2013 39 9   Download

 • Đại số Boole được thế giới biết đến lần đầu tiên bởi George Boole qua tác phẩm " An Investigation of the Laws of Thought" vào năm 1854. Các hằng và biến Boole chỉ được mang 2 giá trị 0 hoặc 1

  pdf34p luongmylm 21-12-2013 36 8   Download

 •  Bài giảng Tổng hợp luân lý vi mạch có nội dung giới thiệu đến các bạn một số vấn đề như sau: giới thiệu về thiết kế vi mạch, biến đổi từ các đặc tả ngôn ngữ HDL, quy trình tổng hợp, kiểm tra, kiểm thử các mạch 2 lớp và nhiều lớp. Tài liệu rất hữu ích với các bạn chuyên về điện - điện tử, mời các bạn tham khảo để học tốt hơn.

   

  pdf10p tieppham2 15-05-2015 27 5   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 trình bày về "Bộ xử lý lộ trình dữ liệu – Điều khiển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các bước thực hiện lệnh, bộ Multiplexer, bộ phận điều khiển, nguyên lý thiết kế luận lý, phần tử tuần tự, xây dựng lộ trình dữ liệu,...

  pdf128p sangbanmai_0906 17-01-2018 10 1   Download

 • Cùng với lý thuyết ước lượng, lý thuyết kiểm định các giả thuyết thống kê là một bộ phận quan trọng của thống kê toán. Nó là phương tiện giúp ta giải quyết những bài toán nhìn từ góc độ khác liên quan đến dấu hiệu cần nghiên cứu trong tổng thể.

  doc16p dang_thi_nhung 15-11-2012 328 89   Download

 • Mạch số có các ngõ ra chỉ phụ thuộc vào giá trị/trạng thái của các ngõ vào ở thời điểm hiện hành được gọi là mạch luận lý tổ hợp (combinational logic circuits) hay gọi tắt là mạch tổ hợp Có thể có nhiều mạch tổ hợp được thiết kế để đáp ứng cùng 1 chức năng đề ra. Các mạch số này được đánh giá (nhằm lựa chọn mạch nào thích hợp hơn) dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

  pdf18p ngochoa123 18-07-2010 69 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận lý luận chung về thị trường', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p xuan2013 17-01-2013 27 6   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và thị giá chứng khoán trình bày khái niệm về kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán, quan hệ giữa kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và thị giá chứng khoán.

  pdf12p wide_12 28-07-2014 34 5   Download

Đồng bộ tài khoản