intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán thanh toán nợ

Xem 1-20 trên 1361 kết quả Kế toán thanh toán nợ
 • Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán các khoản phải thu, các khoản phải trả trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, như: + Các khoản phải thu ở khách hàng, về thuế GTGT...

  pdf42p tinhphuong60 15-06-2010 1204 747   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại Công ty TNHH một thành viên Xuất Nhập Khẩu TBH trình bày các nội dung: lý luận chung về kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ trong các doanh nghiệp, thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường quản lý công nợ tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu TBH, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu TBH.

  pdf116p lexuanloi84 11-04-2013 151 21   Download

 • Đề tài khái quát hệ thống cơ sở lý luận về kế toán phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp; đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty, phân tích khả năng thanh toán của công ty trong giai đoạn nghiên cứu; đề xuất các giải pháp cải thiện công tác kế toán công nợ và khả năng thanh toán.

  pdf104p bautroibinhyen2 02-11-2016 115 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu Lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty cổ phần Phương Bắc. Mời các bạn tham khảo!

  pdf97p krixiiii 14-10-2019 18 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa lí luận chung về kế toán thanh toán với người mua người bán trong doanh nghiệp. Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua người bán nhằm quản lý tôt công nợ tại công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. Mời các bạn tham khảo!

  pdf104p valhein 08-10-2019 14 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các khoản vay, kế toán nợ dài hạn – Hình thức nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu công ty, kế toán dự phòng phải trả, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_10 12-01-2016 72 13   Download

 •  Công nghệ: o Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000/2005 o Ngôn ngữ lập trình: Visual Foxpro 8.0 o Kiến trúc: Client/ server Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ: o Kế toán tổng hợp o Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng o Kế toán bán hàng và nợ phải thu o Kế toán mua hàng và nợ phải trả o Kế toán hàng tồn kho o Kế toán tài sản cố định o Kế toán chi phí giá thành o Quản trị hệ thống Các đặc điểm tiêu biểu: o Chế độ kế toán,...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 53 10   Download

 • Với nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái khủng hoảng và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán thanh toán cũng rất quan trọng vì một doanh nghiệp ngoài việc phải thanh toán các khỏan nợ cho khách hàng nhằm để có được chữ tín với khách hàng ra còn phải thu hồi được các khỏan nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra việc thanh toán cũng giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước...

  doc44p huyentrang1269 11-05-2010 1666 478   Download

 • Giu1p cho người học nhận thức đối tượng kế toán là khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các doanh nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán trong doanh nghiệp.

  doc76p tambq39 20-10-2010 229 150   Download

 • KPI phòng Tài chính kế toán gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh trưởng phòng - kế toán trưởng, phó phòng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán chi nhánh..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls21p vrohtovitamin 18-06-2019 54 14   Download

 • Hình thức thanh toán của khách hàng Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt không phải mang tính ngẫu nhiên, nó được hình thành và phát triển từng bước trên cơ sở phát triển của nền sản xuất và lưu thông hàng hoá.

  pdf6p marc222 11-08-2011 67 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu để làm rõ những lý luận chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán Làm rõ thực trạng về công tác kế toán thanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường quản lý công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf82p valhein 08-10-2019 20 2   Download

 • Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (2019) trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nợ phải trả, kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả, giới thiệu về kế toán ngoại tệ.

  pdf26p vitexas2711 03-11-2020 4 0   Download

 • Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường....

  pdf73p thainhatquynh 03-07-2009 3529 1344   Download

 • "Luận văn: Công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc" có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc. Chương 2 trình bày thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty. Cùng tham khảo nhé.

  doc50p livelovelivelove 27-05-2011 3480 1266   Download

 • Trong cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt vốn có của nó, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đã thật sự phải vận động để có thể tồn tại và phát triển bằng chính khả năng của mình. Có thể nói các doanh nghiệp thương mại là huyết mạch của nền kinh tế thị trường với chức năng chính là lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng, làm...

  pdf124p thainhatquynh 04-07-2009 491 245   Download

 • Kế toán vốn chủ sở hữu: 1. Khái niệm: · Vốn CSH là vốn của CSH, các nhà đầu tư và doanh nghiệp không thanh toán, nó không phải là một khoản nợ · Vốn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có 3 nguồn chủ yếu sau: · · · Nguồn vốn đóng góp ban đầu và bổ sung cho các nhà đầu tư Nguồn vốn đóng góp bổ sung từ KQ hoạt động SX KD Nguồn vốn chủ sở hữu khác ·

  pdf12p nhucbodoan 11-05-2011 797 175   Download

 • Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn là xem xét lượng tài sản hiện có của doanh nghiệp có đủ khả năng để trả hết tất cả các khoản nợ đến hạn hay không ? Tài sản ngắn hạn là tài sản có thời hạn luân chuyển và có thể thu hồi trong vòng một năm . Nợ ngắn hạn là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trong vòng một niên độ kế toán. 1.1. Tỷ lệ thanh toán hiện hành. Tỷ lệ thanh toán hiện hành thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tài sản...

  pdf8p ttcao1 28-07-2011 428 153   Download

 • Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương. Tiền lương nghỉ phép được tính vào chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đều đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như khi tính tiền lương chính). Nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm, để đảm bảo cho giá thành không...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 603 42   Download

 • Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, mà biểu hiện cụ thể của nó là hoạt động trao đổi buôn bán giữa các nước với nhau hay còn gọi là hoạt động ngoại thương. Trong xu thế đó, Việt Nam đang từng bước hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, và hoạt động ngoại thương đang trở thành sống còn đối với sự phát triển của đất nước cũng như của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nói đến sự phát triển...

  pdf147p inspiron1212 01-11-2012 133 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán thanh toán nợ
p_strCode=ketoanthanhtoanno

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2