intTypePromotion=3

Kết cấu của tài khoản kế toán

Xem 1-20 trên 139 kết quả Kết cấu của tài khoản kế toán
 • Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán của bài giảng nguyên lý kế toán nhằm giúp các bạn nắm các kiến thức cơ bản sau: Khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, phương pháp ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán thống nhất, sổ kế toán.

  ppt84p depthat 24-03-2014 201 77   Download

 • Tiểu luận: Tài khoản kế toán, bảng cân đối kế toán và mối quan hệ giữa chúng trong quá trình tổng hợp thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau mỗi kỳ kinh doanh nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức về kế toán. Cùng tham khảo nhé.

  doc17p spring_0990 07-12-2010 1117 370   Download

 • Mục tiêu Nội dung • Hiểu được kết cấu của tài khoản kế toán chủ yếu. • Thực hiện được các định khoản theo cách ghi đơn và ghi kép. • Hiểu và chỉ ra được các quan hệ đối ứng.

  pdf18p thoabar3 10-05-2011 413 173   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" trình bày các nội dung: Tài khoản kế toán (khái niệm, phân loại tài khoản kế toán, kết cấu chung của tài khoản, hình thức tài khoản kế toán, kết cấu của tài khoản kế toán,...), ghi số kế toán (phương pháp ghi sổ kế toán, chuyển khoản, bẳng cân đối tài khoản,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p doinhugiobay_10 08-01-2016 135 15   Download

 • Nội dung bài giảng Tài khoản kế toán nêu khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, một số nghiệp vụ kinh tế điển hình trong doanh nghiệp.

  pdf51p top_12 18-04-2014 56 8   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và kết cấu của, tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán chủ yếu.

  ppt68p sangbanmai_0906 17-01-2018 24 2   Download

 • Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán,...

  pdf9p trentroicosao 14-03-2014 71 10   Download

 • Chương 3 Tài khoản và sổ sách kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, phương pháp ghi chép các nghiệp vụ tài khoản kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, sổ kế toán.

  pdf69p holoesinin 12-06-2014 51 6   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán, xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p doinhugiobay_01 09-11-2015 81 5   Download

 • Chuyên đề Tài khoản và ghi sổ kép nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng các nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản kế toán.

  pdf26p five_12 18-03-2014 72 4   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung sau: Khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết, sổ kế toán.

  ppt80p namthangtinhlang_01 31-10-2015 19 4   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 3 "Tài khoản và sổ kế toán" nhằm giúp người học hiểu được các khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, nắm bắt được phương pháp ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, hiểu được các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p namthangtinhlang_01 03-11-2015 33 3   Download

 • Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về tài khoản và ghi sổ kép. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán, lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản.

  pdf43p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 35 3   Download

 • Chương 3 trình bày về tài khoản và sổ sách kế toán. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, phương pháp ghi chép các nghiệp vụ tài khoản kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p youcanletgo_03 13-01-2016 41 3   Download

 • Chương 3 - Tài khoản và ghi sổ kép. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản, lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản. Mời các bạn tham khảo.

  pdf31p hihihaha2 03-12-2016 27 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguoibakhong05 05-03-2018 17 2   Download

 • Chương 6 Tài khoản và ghi sổ kép nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định ghi nhận ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  pdf14p five_12 18-03-2014 41 1   Download

 • Chương 3 đề cập đến vấn đề tài khoản và ghi sổ kép. Mục tiêu của chương này gồm có: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết; lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản.

  pdf15p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 47 1   Download

 • Quyết định mới nhất của chính phủ hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản kế toán và những bổ sung cần nắm rõ.Một số nguyên tắc hạch toán. kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán...

  pdf457p angola 20-04-2009 7951 3069   Download

 • Tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sẽ giới thiệu đến với các bạn kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Bên cạnh đó, giúp các bạn giải thích nội dung của các tài khoản kế toán. Cùng tham khảo nhé.

  doc523p thanhvanelovi 24-05-2011 474 225   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kết cấu của tài khoản kế toán
p_strCode=ketcaucuataikhoanketoan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản