intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm hệ chuyên gia

Xem 1-20 trên 253 kết quả Khái niệm hệ chuyên gia
 • Giáo trình Nhập môn công tác xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - Triết lý và giá trị của công tác xã hội; Vai trò, chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội; Hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

  pdf66p cucngoainhan9 08-04-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các khái niệm đã và đang hiện hữu về chuyển đổi số, tác giả trình bày quan điểm cá nhân về chuyển đổi số trong hoạt động thông tin - thư viện: “Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin-thư viện là quá trình số hóa các nguồn tư liệu hiện có trong các cơ quan thông tin-thư viện, ứng dụng công nghệ số thích hợp để xử lý nguồn tư liệu số hóa đó cho tạo lập các sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện có giá trị gia tăng,...

  pdf9p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Trung cấp) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - Triết lý và giá trị của công tác xã hội; Vai trò, chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội; Hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

  pdf68p cucngoainhan8 14-03-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 1 có nội dung trình bày các khái niệm về giám sát an toàn mạng và chu trình giám sát an toàn mạng, những thách thức đối với một hệ thống NSM, chuyên gia phân tích NSM; các phương pháp thu thập dữ liệu, thiết bị thu thập dữ liệu là các cảm biến và các loại dữ liệu NSM;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p chenlinong_0310 23-02-2022 11 3   Download

 • Bài viết giới thiệu kết quả của nội dung nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí xác định chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì.

  pdf6p thebadguys 15-01-2022 4 0   Download

 • (NB) Giáo trình Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn kiến thức về trí tuệ nhân tạo, giải quyết vấn đề, phương pháp tìm kiếm, chứng minh định lý và các khái niệm tri thức. Mời các bạn tham khảo!

  pdf103p paddington36 05-01-2022 16 3   Download

 • Trong bài báo này, hoạt động của một hệ thống trên chip ứng dụng khái niệm mạng trên chip được minh họa một cách hoàn chỉnh. Kiến trúc bộ định tuyến sử dụng cơ chế chuyển mạch gói, các giao diện giao tiếp mạng cũng như các thành phần lõi được thiết kế và thực thi sử dụng nền tảng phần cứng FPGA.

  pdf9p paddington36 04-01-2022 10 0   Download

 • Dữ liệu mở (open data) nói chung và dữ liệu không gian mở (open spatial data) mặc dù là những khái niệm không mới nhưng là dữ liệu được xem là quan trọng trong các đô thị thông minh. Đặc biệt với lĩnh vực giao thông, dữ liệu mở là kênh chuyển tải và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho người tham gia giao thông. Bài viết này đề cập đến khả năng ứng dụng dữ liệu mở, đặc biệt là dữ liệu không gian mở (GIS/spatial open data) trong giao thông.

  pdf7p vicolinzheng 13-12-2021 7 1   Download

 • Bài viết khám phá khái niệm giá trị nhằm làm rõ mối quan hệ giữa giá cả và giá trị trên thị trường. Mối quan hệ này là quan trọng trong việc xác định cân bằng thị trường và cân bằng tổng quát của nền kinh tế. Trên nền tảng lý thuyết này, bài viết tiếp cận phương pháp giá trị tăng thêm để đo lường tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mô hình cân bằng tổng quát trên cơ sở cân bằng thị trường và cân bằng vĩ mô.

  pdf13p visergeybrin 25-11-2021 8 0   Download

 • Giáo trình Đồ gá gia công cơ khí gồm có 12 chương với những nội dungc hính sau: Đồ gá gia công cơ, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, các cơ cấu sinh lực, các cơ cấu khác của đồ gá gia công, trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp, dụng cụ phụ, khái niệm và phân loại, hệ thống cấp phôi tự động.

  pdf194p cucngoainhan3 11-11-2021 12 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu sau: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và một số khái niệm liên quan đến vấn đề vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; đánh giá thực trạng về tình hình quản lý sử dụng vốn và cấu trúc vốn của Tổng công ty cao su Việt Nam; đề xuất một số giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty cao su Việt Nam thành Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

  pdf96p closefriend05 24-10-2021 11 2   Download

 • Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương là Chương 1: Trình bày các khái niệm chung về GIS và dữ liệu địa lý, vấn đề chuyển đổi dữ liệu địa lý. Chương 2: Tìm hiểu hiện trạng thực tế dữ liệu CAD, những vấn đề cần giải quyết khi chuyển đổi dữ liệu CAD sang GIS. Từ đó, phân tích thiết kế và cách thức xây dựng công cụ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu địa lý. Chương 3. Thử nghiệm chạy chương trình, đánh giá, phân tích kết quả.

  pdf60p tomjerry001 19-10-2021 20 1   Download

 • Luận án trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu các khái niệm cơ bản được sử dụng trong các nghiên cứu của luận án. Phương pháp sinh giả định nhỏ nhất và mạnh nhất cục bộ; Đề xuất một phương pháp sinh giả định yếu nhất cục bộ và sử dụng giả định đó một cách hiệu quả trong việc kiểm chứng các phần mềm trong ngữ cảnh tiến hóa;...

  pdf28p viyeri2711 14-09-2021 1 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số vấn đề về mặt lí luận như một số khái niệm liên quan đến dự báo giáo dục, kinh nghiệm quốc tế trong dự báo nhu cầu giáo viên của Úc và Mĩ, các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực giáo dục cấp tỉnh và một số kinh nghiệm thực tiễn khi thực hiện các dự án quy hoạch nhân lực và đào tạo các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Giang nhằm góp phần giúp các chuyên viên, các nhà quản lí ở địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch và giáo dục cấp tỉnh, nhất là cho giai đoạn 2021-2030 sắp tới, đóng góp vào công cuộc đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện của đất nư...

  pdf6p vikarina2711 20-08-2021 21 1   Download

 • Luận văn hệ thống hoá các lý luận liên quan đến kế toán trách nhiệm, bao gồm các khái niệm và vai trò của kế toán trách nhiệm, các nội dung cơ bản của hệ thống này trong một doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Tập Đoàn Vi Na thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ thống kế toán trách nhiệm đang được vận hành tại Công ty, để từ đó, nêu lên những ưu điểm và vạch ra nhược điểm của hệ thống cần được giải quyết.

  pdf121p heavysweetness 04-08-2021 11 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa nhằm đề cập và lựa chọn các khái niệm và nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở lý luận đó sẽ liên hệ, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến VHDN (thông qua số liệu khảo sát từ cán hộ nhân viên và kiến chuyên gia) của VPBANK. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển VHDN của hệ thống VPBANK trên toàn quốc.

  pdf101p conmeothayxao 24-07-2021 11 6   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (Dành cho sinh viên không chuyên ngành Luật, khối ngành Khoa học Tự nhiên) cung cấp cho người học những khái niệm, thuật ngữ pháp lý cơ bản liên quan đến hệ thống pháp luật và bộ máy nhà nước của quốc gia; vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết một số bài tập tình huống đơn giản; giúp sinh viên hình thành, phát triển một số kỹ năng như tra cứu văn bản pháp luật, phân tích quy định pháp luật, nâng cao ý thức sống, học tập, làm việc theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p lovebychance07 12-07-2021 24 4   Download

 • Chuyên đề Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam gồm các nội dung chính như sau: Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (good agricutural practice-GAP); Khái niệm cơ bản và các tiêu chuẩn để sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ theo hệ thống đảm bảo cùng tham gia (participatory guarantee system-PGS)

  pdf36p buctranhdo 02-07-2021 20 7   Download

 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - Triết lý và giá trị của công tác xã hội; Vai trò, chức năng và nguyên tắc nghề nghiệp trong công tác xã hội; Hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

  doc100p calliope09 20-05-2021 29 4   Download

 • Logic học đại cương là học phần tự chọn của chương trình đào tạo đại học ngành tài chính ngân hàng. Học phần được bố trí giảng dạy trước các học phần chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Mệnh đề, các phép toán logic; hàm mệnh đề; khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm; các công thức, quy tắc suy luận; các phép suy luận, suy diễn; phương pháp chứng minh, bác bỏ và giả thuyết.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm hệ chuyên gia
p_strCode=khainiemhechuyengia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2