intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm quản lý dự án

Xem 1-20 trên 543 kết quả Khái niệm quản lý dự án
 • Luận án Tiến sĩ Du lịch "Tài sản thương hiệu điểm đến và ý định quay trở lại Việt Nam của khách du lịch quốc tế" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu các hướng nghiên cứu của tài sản thương hiệu điểm đến; Cơ sở lý luận của nghiên cứu, thao tác hoá khái niệm các thuật ngữ liên quan, đánh giá sự hình thành lý thuyết và phát triển các giả thuyết nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf303p gaupanda019 21-03-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3 Tổ chức dự án xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm về tổ chức và cấu trúc tổ chức; các loại cấu trúc tổ chức; sự làm việc theo nhóm có hiệu quả; các thất bại của làm việc theo nhóm; xây dựng nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p boghoado026 11-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Luật xây dựng - Chương 3 Dự án đầu tư xây dựng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm, yêu cầu đối với dự án đối tượng xây dựng; Quyền và nghĩa vụ các chủ thể trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án; Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p boghoado026 06-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về dự án; khái niệm và đặc điểm quản lý dự án; các chức năng và vai trò của người chủ nhiệm dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p boghoado026 06-03-2024 3 2   Download

 • Giáo trình Văn hóa ẩm thực (Ngành: Quản lý và kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm về văn hóa ẩm thực; Giải thích được các quam niệm về ẩm thực của người Việt Nam; Trình bày được truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam; Phân biệt được đặc trưng trong ăn uống của các vùng văn hóa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p boghoado08 05-02-2024 3 3   Download

 • Giáo trình Môi trường an ninh an toàn trong du lịch được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm môi trường, môi trường du lịch; Nắm được các nguyên tắc về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc41p boghoado02 19-12-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Lập kế hoạch ngân sách và quản lý tài chính: Nguyên tắc ra quyết định đầu tư" trình bày các nội dung sau đây: các khái niệm về phân loại dự án và các loại chi phí; các tiêu chí ra quyết định đầu tư; phân tích và đánh giá dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p kimphuong1144 04-12-2023 4 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 7 - Khung quản lý đầu tư công và kinh tế học về các siêu dự án" trình bày các nội dung chính sau đây: khái niệm đầu tư, vai trò và ý nghĩa của đầu tư công, đặc thù của đầu tư công cần hệ thống pháp luật riêng, nguyên tắc đầu tư công hiệu quả của OECD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf27p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư)" gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về dự án đầu tư; vai trò của dự án đầu tư trong phát triển ở Việt Nam; phân tích hiệu quả tài chính theo phương pháp không chiết khấu; phân tích hiệu quả tài chính theo phương pháp chiết khấu; phân tích độ an toàn tài chính; các thông số kinh tế quốc dân trong phân tích kinh tế dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf229p vankhinh0210 15-10-2023 16 13   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản về rủi ro; quản lý rủi ro dự án; quy trình quản lý rủi ro; các bước chính trong quá trình quản lý rủi ro; lập kế hoạch quản lý rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf25p cotieutieu 07-10-2023 10 8   Download

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp (Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ: Cao đẳng) bao gồm những khái niệm cơ bản và cơ sở lý luận về kinh doanh nhà hàng, các thành phần cấu thành của hoạt động kinh doanh ăn uống, các chức năng quản trị kinh doanh của nhà hàng. Nội dung của công tác tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống của nhà hàng được đề cập khá rõ nét, giúp các nhà quản lý hiểu rõ và vận hành cơ sở kinh doanh ăn uống một cách hiệu quả.

  pdf115p diepkhinhchau 18-09-2023 11 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 Tài liệu giảng dạy môn Kiến trúc máy tính tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức về: khái niệm đường dẫn dữ liệu, cách tổ chức bộ tính toán và luận lý, hoạt động của bộ điều khiển chính; nguyên lý hoạt động của kỹ thuật ống dẫn; tổng quan về nguyên lý hoạt động của bộ nhớ cache: truy cập bộ nhớ, xử lý thất bại, xử lý ghi; cách thức đo lường và phương pháp cải tiến hiệu suất bộ nhớ cache;...

  pdf60p kimphuong1128 20-09-2023 10 7   Download

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 gồm có 3 chương sau: Chương 1 một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 phân tích hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p haojiubujain06 28-08-2023 9 7   Download

 • Giáo trình "Quản lí dự án công nghệ thông tin (Nghề: Ứng dụng phần mềm - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên phát biểu được khái niệm quản lí Dự án, và biết phân tích, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực Quản lí Dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p kimphuong0712 09-08-2023 12 9   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khả thi “Xây dựng nền tảng chia sẻ phòng thí nghiệm (PTN) tại Việt Nam” là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia - NIC (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC). Báo cáo cho thấy, tại Việt Nam khái niệm nền tảng chia sẻ PTN còn khá mới mẻ, đa số các PTN tại Việt Nam đều không biết đến khái niệm này và nó đang được quản lý, vận hành theo cơ chế doanh nghiệp tư nhân.

  pdf3p kimphuong17 01-08-2023 5 3   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu nâng cao" cung cấp tới người học những nội dung kiến thức về: hệ quản trị cơ sở dữ liệu và lịch sử phát triển; mô hình mạng, mô hình phân cấp; thiết kế cơ sở dữ liệu khái niệm; điều khiển khai thác tương tranh; an toàn dữ liệu và xử lý sai sót;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf45p phuong5901 06-07-2023 8 4   Download

 • Luận văn "Quản lý chi phí dự án Hồng Thịnh Residence project bằng hệ thống PMS - ERP" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tổng quan thực trạng việc quản lý chi phí của cá dự án xây dựng; Tìm hiểu khái niệm, quy trình của hệ thống PMS. Đồng thời nghiên cứu, đánh giá, quản lý dự án Hồng Thịnh Residence Project.

  pdf154p chankora09 29-06-2023 10 10   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm liên quan đến đầu tư xây dựng; Vai trò quản lý nhà nước đối với xây dựng; Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với xây dựng; Công cụ quản lý nhà nước về xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf23p phuogchi205 07-03-2023 6 4   Download

 • Tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức ứng dụng BIM - Phần 1: Tổng quan về mô hình thông tin công trình gồm các nội dung chính như sau Khái niệm và sự phát triển của BIM; lợi ích của BIM; thực trạng áp dụng BIM; thách thức của BIM; Lộ trình triển khai BIM trong ngành xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam.

  pdf99p bapnuong06 02-03-2023 17 9   Download

 • Giáo trình Cơ sở công nghệ phần mềm: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Phần mềm và các vấn đề liên quan; Chương 2: Công nghệ phần mềm: Khái niệm - Quy trình - Mô hình phát triển; Chương 3: Quản lý dự án phần mềm: Khái niệm và quy trình; Chương 4: Các kỹ năng thực tiễn; Chương 5: Tổng quan về công nghệ hệ thống; Chương 6: Đặc tả yêu cầu người dùng; Chương 7: Thiết kế hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p runthenight07 14-02-2023 12 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2