intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm về mặt tròn xoay

Xem 1-20 trên 38 kết quả Khái niệm về mặt tròn xoay
 • "Bài giảng Hình học 12 - Tiết 14: Khái niệm về mặt tròn xoay" cung cấp những kiến thức về định nghĩa mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay.

  ppt8p dayhoctainha 22-09-2020 15 1   Download

 • "Bài giảng Hình học 12 - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay" thông tin đến các bạn những kiến thức về sự tạo thành mặt tròn xoay; mặt nón tròn xoay; hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay; diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay.

  ppt17p dayhoctainha 22-09-2020 14 0   Download

 • HS nắm được khái niệm chung về mặt tròn xoay. Hiểu được khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.

  doc12p hoami1981 03-11-2013 357 49   Download

 • Qua bài giảng trên ,giáo viên có thể giúp cho học sinh nắm được sự tạo thành mặt tròn xoay ,các yếu tố của mặt tròn xoay: Đường sinh,trục. Hiểu được mặt nón tròn xoay ,góc ở đỉnh ,trục,đường sinh của mặt nón ,nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh ,thể tích của mặt trụ ,phân biệt mặt trụ,hình trụ,khối trụ .

  ppt38p muadong1981 03-11-2013 231 79   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là Từ lý do chọn đề tài, từ cơ sở thực tiễn giảng dạy khối lớp 12, cùng với kinh nghiệm trong thời gian giảng dạy môn Toán ở trường THPT Quan Hóa. Tôi đã tổng hợp, khai thác và hệ thống hoá lại các kiến thức-hình ảnh về sự tạo thành mặt tròn xoay giúp các bạn đông nghiệp dạy học bài khái niệm mặt tròn xoay một cách tốt nhất đông thời giúp học sinh tiếp cận bài học một cách nhẹ nhàng, hứng thú và hiệu quả.

  doc13p thuyanlac888 20-05-2020 21 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm tổng hợp, khai thác và hệ thống hoá lại các kiến thức hình ảnh về sự tạo thành mặt tròn xoay giúp các bạn đông nghiệp dạy học bài KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY một cách tốt nhất đông thời giúp học sinh tiếp cận bài học một cách nhẹ nhàng, hứng thú và hiệu quả.

  doc13p nanhankhuoctai0 05-05-2020 11 0   Download

 • Giáo án với mục tiêu giúp học sinh tìm hiểu sự tạo thành mặt tròn xoay ,các yếu tố của mặt tròn xoay; sự tạo thành mặt trụ tròn xoay; nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh, thể tích của mặt trụ, phân biệt mặt trụ, hình trụ, khối trụ, tính diện tích xung quanh và thể tích.

  pdf37p xilank_of 27-07-2020 37 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập khái niệm về mặt tròn xoay – tiết 2', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p chenxanh_1 19-09-2011 204 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái niệm về mặt tròn xoay - tiết 2', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p chenxanh_1 19-09-2011 128 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái niệm về mặt tròn xoay - tiết 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p chenxanh_1 19-09-2011 89 7   Download

 • Kiến thức:  Nắm được khái niệm chung về mặt tròn xoay.  Hiểu được khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.  Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay. ...

  pdf6p chenxanh_1 19-09-2011 126 10   Download

 • Về kiến thức: Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: - Sự tạo thành của mặt tròn xoay, các yếu tố liên quan: đường sinh, trục. - Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt trụ, hình trụ, khối trụ; công thức tính diện tích xung quanh và toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ. 2. Về kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho học sinh các kĩ năng về: - Vẽ hình: Đúng,...

  pdf5p huyenmy2204 09-12-2009 381 52   Download

 • Về kiến thức: - Nắm được sự tạo thành mặt tròn xoay ,các yếu tố của mặt tròn xoay: Đường sinh,trục - Hiểu được mặt nón tròn xoay ,góc ở đỉnh ,trục,đường sinh của mặt nón -Phản biện các khái niệm : Mặt nón,hình nón khối nón tròn xoay,nắm vững công thức tính toán diện tích xu

  pdf18p abcdef_35 21-09-2011 71 10   Download

 • MỤC TIÊU:  Về kiến thức: Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: - Sự tạo thành của mặt tròn xoay, các yếu tố liên quan: đường sinh, trục. - Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt trụ, hình trụ, khối trụ; công thức tính diện

  pdf12p abcdef_35 21-09-2011 78 7   Download

 • Về kiến thức: Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: trục. Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, Sự tạo thành của mặt tròn xoay, các yếu tố liên quan: đường sinh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón.

  pdf10p abcdef_41 06-11-2011 98 3   Download

 • Nắm được sự tạo thành mặt tròn xoay ,các yếu tố của mặt tròn xoay: Đường sinh,trục - Hiểu được mặt nón tròn xoay ,góc ở đỉnh ,trục,đường sinh của mặt nón -Phản biện các khái niệm : Mặt nón,hình nón khối nón tròn xoay,nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh ,thể tích của mặt trụ ,phân biệt mặt trụ,hình trụ,khối trụ . Biết tính diện tích xung quanh và thể tích . -Hiểu được mặt trụ tròn xoay và các yếu tố liên quan như:Trục ,đường sinh và các tính chất c...

  pdf15p abcdef_47 10-11-2011 59 3   Download

 • Giáo án với các bài học khái niệm về mặt tròn xoay; bài tập khái niệm về mặt tròn xoay; mặt cầu; bài tập mặt cầu; ôn tập chương 2; ôn tập học kỳ 1. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p nguyenanhtuan_qb 18-06-2020 24 1   Download

 • Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm hình nón, khối nón, hình trụ, khối trụ.  Công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.  Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay. Kĩ năng:  Vẽ thành thạo các mặt trụ và mặt nón.  Tính được diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón.  Phân chia mặt trụ và mặt nón bằng mặt phẳng. ...

  pdf6p chenxanh_1 19-09-2011 164 17   Download

 • Về kiến thức: Hiểu được định nghĩa trục của một đường tròn. Hiểu được định nghĩa măth tròn xoay. Hiểu được các hình đang hpcj trong chương này đều là các hình tròn xoay. 2. Về kỹ năng: Có hình dung trực quan về các mặt tròn xoay và hình tròn xoay, qua đó nhận ra được những đồ vật trong thực tế có dạng tròn xoay như: các đồ gốm chế tạo bằng bàn xoay, các sản phẩm chế tạo bằng máy tiện. 3. Về tư duy,thái độ: Thái độ nghiêm túc và chăm chỉ. Rèn luyện tính...

  pdf2p huyenmy2204 09-12-2009 135 14   Download

 • khái niệm mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay và thể tích khối trụ tròn xoay. 2. Kỹ năng: - Xác định được trục, đường sinh và bán kính của mặtủtụ tròn xoay. - Tính được diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay và thẻ tích của khối trụ tròn xoay.

  pdf8p abcdef_47 10-11-2011 52 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm về mặt tròn xoay
p_strCode=khainiemvemattronxoay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2