intTypePromotion=3
ADSENSE

Khái quát chung về kiểm toán

Xem 1-20 trên 54 kết quả Khái quát chung về kiểm toán
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo “sự cần thiết và vai trò của kiểm toán”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc29p hanamy 11-10-2010 593 201   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p tsmttc_004 18-06-2015 189 82   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 22 2   Download

 • Bài giảng Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính - Chương 7 nhằm giúp bạn nắm bắt khái quát chung về BCTC, nội dung cùa BCKT về báo cáo tài chính, ý kiến của KTV trình bày trên BCKT.

  pdf18p tomboy0201 28-02-2011 849 295   Download

 • Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán trong kiểm toán BCTC Khái quát chung về chu trình mua vào và thanh toán Kiểm toán tài chính Khái niệm kiểm toán BCTC: Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV ...

  doc100p 105103061137 09-03-2013 344 142   Download

 • Thuyết trình: Kiểm toán giá vốn & hàng tồn kho nhằm khái quát chung về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, trình bày mục tiêu kiểm toán đối với chu trình hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.

  ppt61p tuongvy_tom2010 17-12-2014 173 40   Download

 • Chương 3 Phân loại kiểm toán, nội dung trong chương học này trình bày: Khái quát chung về các cách phân loại kiểm toán, phân loại kiểm toán theo đối tượng kiểm toán, phân loại kiểm toán theo tổ chức bộ máy kiểm toán.

  pdf21p canhdangxuan 10-04-2014 156 30   Download

 • Chương 7 Chọn mẫu kiểm toán, nội dung chương học này gồm: Khái quát chung về chọn mẫu kiểm toán, chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu phi xác xuất, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, chọn mẫu thống kê trong kiểm toán.

  pdf10p canhdangxuan 10-04-2014 80 11   Download

 • Chương 10 Chuẩn mực kiểm toán, trong chương học này trình bày nội dung sau: Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán, những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến, đặc điểm của hệ thống chuẩn mực cụ thể trong các bộ máy kiểm toán, xây dựng chuẩn mực kiểm toán.

  pdf9p canhdangxuan 10-04-2014 62 10   Download

 • Cùng tìm hiểu khái quát chung về quá trình thực hiện kiểm toán; thực hiện thử nghiệm kiểm soát; thực hiện thử nghiệm cơ bản; hồ sơ kiểm toán được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 3: Thực hiện kế hoạch kiểm toán". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt47p ngochuyen1234567 30-10-2015 96 9   Download

 • Chương 4 Đối tượng kiểm toán, chương học này trình bày nội dung kiến thức gồm: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán, các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán.

  pdf13p canhdangxuan 10-04-2014 72 7   Download

 • Tập bài giảng Kiểm toán được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu môn học. Tập bài giảng Kiểm toán trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về hoạt động kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương. Sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung kiến thức 2 chương đầu: chương 1 một số vấn đề chung về kiểm toán, chương 2 quy trình kiểm toán.

  pdf54p khongxinhkhngodep 01-07-2014 65 7   Download

 • Chương 6 Các phương pháp kiểm toán, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Khái quát chung về hệ thống phương pháp kiểm toán, các phương pháp kiểm toán chứng từ, các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.

  pdf9p canhdangxuan 10-04-2014 61 4   Download

 • Chương 4 Đối tượng kiểm toán, nội dung chương học này trình bày về: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán; Các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán.

  ppt11p canhdangxuan 10-04-2014 52 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 Đối tượng kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán, các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán

  pdf15p dolalatien 22-11-2017 21 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 Tổ chức bộ máy kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán, kiểm toán viên và các tổ chức hiệp hội kiểm toán viên, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ,...

  pdf19p dolalatien 22-11-2017 38 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 10 Chuẩn mực kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến, đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán,..

  pdf13p dolalatien 22-11-2017 32 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là khái quát hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán nội bộ các Ngân hàng thương mại. Cụ thể phân tích nội hàm của kiểm toán nội bộ nói chung thông qua sự thay đổi theo thời gian về quan điểm kiểm toán nội bộ từ khi ra đời đến nay.

  pdf247p change05 14-06-2016 83 30   Download

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Khái quát chung về đối tượng của kế toán - Tài sản và nguồn hình thành tài sản - Sự vận động tài sản (quá trình sản xuất kinh doanh) - Quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản của đơn vị Nội dung cụ thể của đối tượng kế toán trong DN 2.1.2.1 Tài sản * Khái niệm: (Theo VAS 01) Tài sản là nguồn lực do đơn vị kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai....

  ppt24p boymarketing92 22-08-2012 115 23   Download

 • Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu ở nước ta trong mấy năm gần đây Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh nhập khẩu Các phương thức và hình thức nhập khẩu Các điều kiện giao dịch cơ bản trong buôn bán quốc tế

  pdf93p loaken_1 28-11-2012 65 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái quát chung về kiểm toán
p_strCode=khaiquatchungvekiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản