intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát hệ thống

Xem 1-20 trên 4040 kết quả Khảo sát hệ thống
 • Bài viết Nâng cao chất lượng các khóa học ngoại ngữ trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập hiện đại khảo sát một số khóa học trực tuyến cho sinh viên tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và phân tích các nguyên tắc căn bản trong việc khai thác công nghệ dạy-học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ngoại ngữ.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam y trình bày kết quả khảo sát thành phần động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Thu Bồn nhằm đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu vực nghiên cứu thông qua chỉ số BMWPVIET và chỉ số ASPT.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Phân tích đặc điểm của hệ thống ROF ghép sóng mang phụ sử dụng máy thu Coherence xây dựng mô hình tính toán của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang (RoF) ghép kênh theo sóng mang phụ sử dụng máy thu Coherence; khảo sát các loại nhiễu trội, xác định công suất tín hiệu, tính toán tỉ số tín hiệu trên nhiễu, độ nhạy của máy thu có xét đến ảnh hưởng của các sóng mang phụ đến chất lượng của hệ thống.

  pdf6p vilexus 30-09-2022 7 0   Download

 • Cuốn sách Tìm hiểu về Văn hóa, văn minh và văn hóa truyền thống của Hàn Quốc: Phần 2 gồm có các chương sau: Cơ chế vận hành - động thái văn hóa; Quan hệ chuyển hóa văn hóa và văn minh; Địa bàn văn hóa với các nền văn hóa tiền sử; Dấu hiệu văn hóa tinh thần trong buổi đầu lập quốc; Đặc điểm tiếng Hàn và chữ viết Hangul; Một loại hình lễ hội truyền thống: Lễ và hội làng; Một lược khảo văn hóa phật giáo; Khái lược nho giáo Hàn từ góc nhìn văn hóa; Một khảo sát về lão giáo Hàn; Một số nhận xét đặc điểm người Hàn truyền thống;... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf226p runordie8 05-09-2022 0 0   Download

 • Bài viết Chuyển pha cấu trúc trong vật liệu ôxít trình bày kết quả nghiên cứu vi cấu trúc của Al2O3 và SiO2 bằng phương pháp động lực học phân tử với thế tương tác Born-Mayer, vi cấu trúc của hệ được khảo sát thông qua hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí và độ dài liên kết.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận hành tối ưu các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang trình bày việc áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán phân bố tối ưu công suất phát của các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang - với mục tiêu tối ưu là cực đại hóa giá trị của lượng nước chứa trong hồ vào cuối chu kỳ khảo sát - bằng cách tuyến tính hóa từng đoạn hàm mục tiêu cũng như các phương trình ràng buộc trong chu kỳ khảo sát.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Đồ án "Điều khiển và giám sát tốc độ động cơ điện 1 chiều sử dụng vi điều khiển" có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Thiết kế chọn động cơ. Chương 2: Phân tích và lựa chọn phương án truyền động điện. Chương 3: Phân tích và chọn mạch động lực. Chương 4: Phân tích và chọn mạch điều khiển. Chương 5: Mô phỏng hệ thống trên Matlab Simulink. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf43p phuongnguyen1704 20-09-2022 5 2   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cảng Qui Nhơn" nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ sở để thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện; đề xuất những định hướng và những biện pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm trong điều kiện đổi mới mô hình quản lý tại công ty.

  pdf130p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Xuất phát từ lý luận cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí dịch vụ trong ngành địa chất và khoáng sản và nghiên cứu thực trạng kiểm soát về chi phí dịch vụ, cụ thể là chi phí cho các hợp đồng kinh tế tìm kiếm, khảo sát, thăm dò địa chất tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Luận văn "Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ" đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại Liên đoàn.

  pdf103p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Giày Bình Định" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bản chất, vai trò và nội dung của KTQT chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; khảo sát, đánh giá công tác KTQT chi phí ở Công ty cổ phần Giày Bình Định, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí phù hợp với những điều kiện cụ thể của Công ty.

  pdf126p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định" nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tổ chức thông tin kế toán trong chu trình BHXH; tìm hiểu các mối quan hệ về thông tin kế toán giữa các bộ phận nghiệp vụ với bộ phận kế toán trong chu trình chi BHXH, xác định những bất cập còn tồn tại trong chu trình chi BHXH tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định; đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi BHXH tại đơn vị.

  pdf107p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán trách nhiệm tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai" là khảo sát hệ thống chỉ tiêu và báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý tại Tập đoàn HAGL; hoàn thiện các báo cáo trách nhiệm để có thể cung cấp thông tin hữu hiệu cho nhà quản lý trong việc thực hiện các chức năng quản trị như hoạch định, điều hành, kiểm soát.

  pdf127p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng" là hệ thống hóa lại bản chất, vai trò, đặc điểm nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các DNSX nói chung và trong ngành Dược nói riêng; khảo sát, tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác KTQT chi phí tại công ty, tạo ra một công cụ quản lý hoạt động có hiệu quả cho nhà quản lý giúp công ty phát triển vững mạnh.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHHMTV Dược Trung ương III" là khái quát các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại các doanh nghiệp; khảo sát và phân tích thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3; đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng phù hợp với nguồn lực sẵn có của công ty.

  pdf106p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện; khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf108p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải" là hệ thống hóa những lý luận, nghiên cứu về tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi trong các doanh nghiệp sản xuất; khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tổ chức thông tin kế toán trong các khâu cơ bản của chu trình chuyển đổi, từ đó xác định những hạn chế tồn tại trong việc tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai – Trường Hải... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy, hệ thống thông gió và sự lan truyền tiếng ồn trong nhà máy khảo sát các yếu tố trên bằng phương pháp mô phỏng thông qua việc giải các bài toán về dòng chảy bao quanh vật thể, hiện tượng lan truyền âm thanh và nhiệt độ. Từ các kết quả thu được chúng tôi có thể đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn, tăng hiệu suất của hệ thống thông gió.

  pdf6p vilexus 28-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các doanh nghiệp sử dụng hệ thống thuế điện tử tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thông qua cuộc khảo sát 148 doanh nghiệp.

  pdf8p vilexus 28-09-2022 5 2   Download

 • “Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng (Mã đề 485)” được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập, hệ thống kiến thức nhằm chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng sắp diễn ra, đồng thời giúp bạn nâng cao kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p phuongth1234 08-09-2022 6 0   Download

 • “Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh” được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập, hệ thống kiến thức Vật lí nhằm chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng sắp diễn ra, đồng thời giúp bạn nâng cao kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p phuongth1234 08-09-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Khảo sát hệ thống
p_strCode=khaosathethong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2