intTypePromotion=3

Khoản phải nộp nsnn

Xem 1-7 trên 7 kết quả Khoản phải nộp nsnn
 • Công văn 2980/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 44 2   Download

 • Công văn 10945/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

  doc2p phuongtruc 16-08-2009 74 2   Download

 • Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN và kết thúc tại thời điểm các khoản thuế và nghĩa vụ này được thanh toán.

  doc21p hangle_009 29-03-2010 420 282   Download

 • Công văn 4839/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

  pdf1p dohuong 14-08-2009 37 2   Download

 • Có rất nhiều khái niệm: từng góc độ khác nhau Người nghiên cứu pháp luật: Thuế là khoản đóng góp theo quy định của pháp luật mà Nhà nước bắt buộc mọi tổ chức và cá nhân phải nộp vào NSNN. Người thu thuế: là khoản đóng góp bắt buộc theo nghĩa vụ do pháp luật quy định. Thuế là khoản thu không hoàn trả ngang giá và trực tiếp. Người nộp thuế: thuế là một khoản đóng góp bắt buộc phải nộp cho Nhà nước theo quy định. ...

  ppt26p and_12 14-08-2013 54 11   Download

 • Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kế khai thuế nhưng đơn vị uỷ thác tự nộp thuế vào NSNN thì giá trị hàng nhập khẩu được phản ánh như trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế vào NSNN (tương tự như bút toán trên). Khi nộp các khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu)

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 58 8   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: • Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100% o Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT.

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 176 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khoản phải nộp nsnn
p_strCode=khoanphainopnsnn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản