Khử nitrat

Xem 1-20 trên 81 kết quả Khử nitrat
 • QUÁ TRÌNH NITRÁT HOÁ - KHỬ NITRÁT HOÁ Trong nước thải có chứa 2 loại chất dinh dưỡng cần sự quan tâm hàng đầu đó là nitrogen và phosphorus. Các sinh vật đều cần hai dưỡng chất này để phát triển. Tuy nhiên nếu chúng hiện diện ở số lượng lớn sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng trong thủy vực đưa đến một số loài sẽ phát triển nhanh trong khi một số loài có thể giảm số lượng cá thể hoặc tiêu diệt hoàn toàn. ...

  pdf6p heoxinhkute11 13-01-2011 470 114   Download

 • QUÁ TRÌNH NITRÁT HOÁ - KHỬ NITRÁT HOÁ Trong nước thải có chứa 2 loại chất dinh dưỡng cần sự quan tâm hàng đầu đó là nitrogen và phosphorus. Các sinh vật đều cần hai dưỡng chất này để phát triển. Tuy nhiên nếu chúng hiện diện ở số lượng lớn sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng trong thủy vực đưa đến một số loài sẽ phát triển nhanh trong khi một số loài có thể giảm số lượng cá thể hoặc tiêu diệt hoàn toàn. ...

  pdf5p heoxinhkute11 12-03-2011 415 48   Download

 • Khử nitrat bằng phương pháp lọc qua màng có hiệu quả cao với thẩm thấu ngược (RO) và siêu lọc UF. Tuy nhiên hiệu quả chỉ khoảng 60 - 65% hàm lượng nitrat được loại trừ. Để khử nitrat triệt để, phương pháp RO thường được đưa vào dây chuyền công nghệ vận hành trước cột trao đổi ion. Hàm lượng cho phép của nitrat trong nước ăn uống theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN5501-91) là 45mg/l.

  pdf6p aquafresh 28-12-2010 94 34   Download

 • Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải.

  pdf9p tuanlocmuido 13-12-2012 99 21   Download

 • Vấn đề xử lý amoni trong nước cấp ở mức nồng độ cao cỡ 10 - 25mg/lit là một trong những vấn đề cấp thiết ở nước ta và trên thế giới. Việc xử lý phải đòi hỏi phải tiến hành đồng thời hai quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa. Cả hai quá trình này đều tạo thành nitrit rất độc ở các bước chuyển hóa trung gian. Tỉ lệ giữa cơ chất hữu cơ và nito - nitrat là một thông số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình này.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 36 10   Download

 • Phản ứng điện khử nitrat trên điện cực đồng (Cu) và điện cực đồng biến tính bằng polypyrole (Cu/Ppy) trong dung dịch KCl và NaCl được nghiên cứu bằng kỹ thuật quét thế vòng tuần hoàn (CV). Phản ứng khử nitrat trên điện cực Cu và Cu/Ppy bắt đầu xảy ra tại khoảng thế -0,80 V (SCE). Mật độ dòng khử đạt cực đại trong khoảng thế -1,5 V (SCE) trên Cu và -1,7 V trên Cu/Ppy. Trong khoảng

  pdf6p can_loc 27-07-2012 48 7   Download

 • Công trình này nghiên cứu phản ứng điện khử ion nitrat trong dung dịch trung tính kali clorua hoặc natri clorua trên điện cực catốt đồng hoặc đồng biến tính bởi polyme dẫn điện polypyrole bằng phương pháp quét thế vòng (CV). Kết quả cho thấy nitrat bị khử trong các điều kiện này ở khoảng thế từ -0,80 đến -1,70 V (SCE) trên Cu và từ -0,8 đến -1,90 V (SCE) trên Cu/Ppy.

  pdf5p loki1234 24-05-2018 2 0   Download

 • Nguyên lý trao đổi ion cột tháp: Đây là một hình thức trao đổi trạng thái động. Phương thức vận hành thông thường là làm cho nước từ trên chảy xuống dưới liên tục xuyên qua lớp trao đổi. Do đó nước và lớp chất trao đổi ion phần trên và dưới tiếp xúc theo thứ tự trước, sau khác nhau. Thông thường trong nước có chứa các ion trao đổi (sulfat, nitrat…); để đơn giản, ta nghiên cứu nước chỉ có anion nitrat cần trao đổi. ...

  pdf5p aquafresh 28-12-2010 74 15   Download

 • Trong nước thải có chứa 2 loại chất dinh dưỡng cần sự quan tâm hàng đầu đó là nitrogen và phosphorus. Các sinh vật đều cần hai dưỡng chất này để phát triển. Tuy nhiên nếu chúng hiện diện ở số lượng lớn sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng trong thủy vực đưa đến một số loài sẽ phát triển nhanh trong khi một số loài có thể giảm số lượng cá thể hoặc tiêu diệt hoàn toàn.

  pdf3p alibabava40tencuop 02-10-2009 552 151   Download

 • Quá trình khử nitrate và cố định ni tơ phân tử cuối cùng dẫn đến hình thành NH4+. NH4+ cũng được cây hấp thụ trực tiếp từ đất. Khác với NO3-, NH4+ tích lũy nhiều sẽ gây độc cho cây. Do đó cây phải đồng hóa ngay bằng các con đường chuyển nó vào các hợp chất hữu cơ như các acid amine, amid và protein. Quá trình đồng hóa amon có thể được thực hiện bằng các con đường sau: * Tạo acid amine: Trước hết NH3 được đồng hóa bằng con đường amine hóa khử trực tiếp...

  pdf15p heoxinhkute3 11-09-2010 473 81   Download

 • tóm tắt. Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa

  pdf9p heoxinhkute9 09-11-2010 149 45   Download

 • Quá trình đồng hóa amon (ammonium) Quá trình khử nitrate và cố định ni tơ phân tử cuối cùng dẫn đến hình thành NH4+. NH4+ cũng được cây hấp thụ trực tiếp từ đất. Khác với NO3-, NH4+ tích lũy nhiều sẽ gây độc cho cây. Do đó cây phải đồng hóa ngay bằng các con đường chuyển nó vào các hợp chất hữu cơ như các acid amine, amid và protein.

  pdf8p heoxinhkute12 26-03-2011 201 31   Download

 • N dạng NO3- có nhiều trong đất, là dạng thực vật hấp thu dễ dàng và có thể tích tụ một lượng khá lớn mà không gây độc cho cây. Tuy nhiên trong thực vật N tồn tại chủ yếu trong các đơn vị cơ bản là các acid amine dưới dạng khử (NH2). Vì vậy, sau khi hút NO3- trong cây xảy ra sự chuyển hóa mạnh để biến đổi từ dạng ni tơ oxi hóa sang dạng ni tơ khử.

  pdf5p heoxinhkute3 11-09-2010 121 28   Download

 • Từ 13 mẫu chất thải từ trại nuôi bò sữa, chất trạm thu mua sữa bò, nhà máy sữa, phân lập được 47 dòng vi khuẩn đa số có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat và 02/47 dòng vi khuẩn (LV1 và TR3) có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat tốt nhất ở nồng độ 700 mM.

  pdf7p sunshine_9 23-07-2013 86 23   Download

 • Quá trình chuyển hoá nitơ là rất quan trọng trong xử lý nước thải, được xem là một cách loại thải amôn và nitrate thừa trong môi trường. Trong xử lý nước thải, sự loại thải hợp chất đạm có thể được thực hiện bởi sự kết hợp của quá trình nitrate hoá và quá trình khử nitrate.

  pdf72p namhoang39 24-10-2015 51 16   Download

 • Phản ứng điện khử nitrat trên điện cực đồng (Cu) và điện cực đồng biến tính bằng polypyrole (Cu/Ppy) trong dung dịch KCl và NaCl được nghiên cứu bằng kỹ thuật quét thế vòng tuần hoàn (CV). Phản ứng khử nitrat trên điện cực Cu và Cu/Ppy bắt đầu xảy ra tại khoảng thế -0,80 V (SCE).

  pdf6p phalinh20 22-08-2011 39 2   Download

 • Ảnh hưởng nồng độ cơ chất và trạm vị thu mẫu đến tiềm năng nitrate hoá và khử nitrate hoá được đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu tại 6 trạm với đặc điểm nền đáy khác nhau thuộc khu vực nuôi thuỷ sản ven biển Hải Phòng trong 2 đợt thu mẫu tháng 4 và tháng 8 năm 2013. Tốc độ nitrat hoá và khử nitrat hoá được phân tích thông qua các thí nghiệm mô phỏng với việc bổ sung và không bổ sung cơ chất bằng phương pháp ức chế acetylene.

  pdf7p miulovesmile 09-10-2018 6 0   Download

 • Cùng với sự tăng trưởng kinh tế của cả nước, nền nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây đã có được những thành tựu đáng kể, nhìn chung năng suất sản lượng của các loại cây trồng đều tăng, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện.

  pdf147p carol123 20-07-2012 330 129   Download

 • Viện Công nghệ Sinh học thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, đã nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị lọc khử Nitơ liên kết trong nước, góp phần bảo vệ sức khỏe và làm giảm các bệnh ung thư do nước bị nhiễm ni-tơ gây ra. Thiết bị này gồm bốn khoang: khoang nitrat hóa, khoang phản nitrat hóa và hai khoang xả cặn.

  pdf41p huyenngovitcon 05-10-2010 179 80   Download

 • HCNN - Phân đạm chủ yếu ở 2 dạng: Nitrat (NO3-) và Amôn (NH4+). Cây trồng hấp thu, sử dụng 2 dạng đạm này như thế nào, sự thất thoát khi bón vào ruộng lúa ra sao? Các ứng dụng trong sản xuất phân bón? Đó là những nội dung mà TS Katja Bogdan thuộc Trung tâm nghiên cứu Hanninghof của Tập đoàn phân bón Yara đã trình bày tại cuộc hội thảo mới đây tại Cần Thơ. DẠNG AMÔN THẤT THOÁT NHIỀU HƠN DẠNG NITRAT ...

  pdf6p heoxinhkute12 24-03-2011 187 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản