Khu vực công

Xem 1-20 trên 5279 kết quả Khu vực công
 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công do Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên) biên soạn gồm 12 chương trình bày những nội dung cơ bản của phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Quyển sách này thích hợp cho sinh viên đại học và cao học kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Nhà nước và ngành Kinh tế phát triển.

  pdf507p namde01 14-03-2013 486 205   Download

 • Khu vực công là một bộ phận rất lớn trong toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc; Ổn định xã hội, thu nhập cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ nền kinh tế chung…Từ những năm 1986 trở về trước khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí.

  doc7p buianhnghi 05-01-2011 846 166   Download

 • VAI TRÒ CỦA KHU VỰC CÔNG: Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công. Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường. Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường. Các ví dụ về thất bại thị trường.

  pdf9p vuzlong 14-07-2010 495 108   Download

 • Cuốn sách Quản lý khu vực công được thiết kế thành 10 chương, trình bày một số nội dung như: Lý luận chung về khu vực công và hoạt động quản lý khu vực, nhà nước quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững,... cùng các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf249p mobile_12 27-12-2013 232 72   Download

 • Đất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào? Cập nhật 11:18, 24/7/2009, bởi VLoSer Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ. Các chất thải rắn, lỏng và khí.

  pdf5p heoxinhkute8 27-12-2010 199 69   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 2 - Quản trị chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, đặc điểm quản trị chiến lược khu vực công; mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc của quản trị chiến lược khu vực công; nhà quản trị chiến lược khu vực công.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 164 50   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 5 - Thi hành chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò của thi hành chiến lược khu vực công; phân công, phối hợp thực hiện chiến lược; phân bổ nguồn lực; theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện chiến lược; các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện chiến lược khu vực công.

  ppt8p hoahue91 22-07-2014 147 30   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - Quản trị chiến lược trình bày một số khái niệm cơ bản, quản trị chiến lược, các loại chiến lược, các trường phái lý thuyết về quản trị chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 120 21   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 3 - Phân tích các yếu tố đầu vào của chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, các yếu tố đầu vào, phân loại các yếu tố đầu vào, kỹ thuật phân tích bên trong và môi trường bên ngoài và một số nội dung khác.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 77 19   Download

 • Tiểu luận Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ở một số quốc gia trên thế giới giới thiệu tới người đọc những đặc điểm và chính sách quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở một số quốc gia như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc69p vietduca9k63 12-04-2017 46 19   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 4 - Hoạch định chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò hoạch định chiến lược khu vực công; quy trình hoạch định chiến lược khu vực công; lựa chọn biện pháp thực hiện chiến lược; hoàn thiện dự thảo chiến lược; phê duyệt chiến lược; công bố chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 70 17   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 6 - Đánh giá chiến lược khu vực công trình bày tổng quan về đánh giá chiến lược, các loại đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược khu vực công, nội dung đánh giá chiến lược.

  ppt11p hoahue91 22-07-2014 60 17   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Thẩm định dự án đầu tư khu vực công" trình bày các nội dung: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf235p thangnamvoiva1 09-06-2016 49 16   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những thách thức trong quản lý nhân lực khu vực công, thực tiễn quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ở nước ta trong thời kỳ hội nhập và chỉ ra những nguyên nhân gây bất cập trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công.

  pdf4p roongkloi10 11-08-2017 28 15   Download

 • Mục tiêu của luận án: Hoàn thiện báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công đảm bảo BCTC khu vực công cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

  pdf247p change06 14-06-2016 20 14   Download

 • Chuyên đề này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật nâng cao về tư duy chiến lược và quản lý theo chiến lược trong khu vực công giúp tăng cường năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo, quản lý ở tầm trung hạn.

  pdf23p nomoney3 10-02-2017 24 12   Download

 • Việc thay đổi với tốc độ ngày càng tăng của nền kinh tế, công nghệ, xã hội, và môi trường thách thức những người lãnh đạo và các thành viên tổ chức đòi hỏi húng ta phải học tập về cách thức để thiết kế và quản lý các hệ thống phức tạp với vô số những ảnh hưởng phản hồi, những sự chậm trễ dài, và những phản ứng phi tuyến.

  pdf13p codon_10 05-04-2016 31 11   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Hợp tác công - tư trong cải cách khu vực công ở Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về tái cấu trúc khu vực công trong tiến trình đổi mới; hợp tác công - tư trong XHH; thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai mô hình PPP ở VN.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 51 10   Download

 • (NB) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Về tư nhân hóa, tác động của tư nhân hóa, tương lai của công luật cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf160p doinhugiobay_04 25-11-2015 29 9   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam nhằm giúp cho sinh viên nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo; xác định những thách thức của việc lãnh đạo;...

  pdf10p codon_10 05-04-2016 32 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản