Kiểm dịch y tế biên giới

Xem 1-20 trên 30 kết quả Kiểm dịch y tế biên giới
 • Quyết định 63/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

  doc15p quangminh 14-08-2009 171 21   Download

 • Quyết định của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

  pdf0p ngoctuyen 17-06-2009 100 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 2331/2004/qđ-byt về việc ban hành quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam do bộ y tế ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lawqds2 09-12-2009 79 4   Download

 • Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế, đẩy lùi và thanh toán; số các trường hợp mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm giảm rõ rệt, đặc biệt các bệnh dịch mới lạ như SARS, Cúm A (H5N1), Ngày 28/4/2003 Tổ chức y tế thế giới đã chính thức công nhận Việt Nam là quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS.

  pdf23p drcactus 11-05-2011 264 48   Download

 • Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người

  doc22p havang 10-05-2009 471 57   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí kiểm dịch y ...

  pdf3p yoonaa 30-09-2010 66 7   Download

 • QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI

  pdf26p antromtraicay 29-04-2010 449 47   Download

 • Nghị định số 41/1998/NĐ-CP về Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf15p lawttyt10 30-11-2009 67 6   Download

 • Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  pdf1p lawttyt6 30-11-2009 38 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BNN-BYT về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành điều 4, điều 51 điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành kèm theo nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11-6-1998 của chính phủ

  pdf3p lawttyt10 30-11-2009 37 4   Download

 • Nghị định thư số 100/2004/LPQT về việc sửa đổi bổ sung “Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 50 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sa...

  pdf17p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 107 2   Download

 • Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT về việc quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf22p lawttyt7 30-11-2009 58 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BYT-BNG về việc kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều 9, Khoản 1 Điều 48 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/06/1998 của Chính phủ

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 47 1   Download

 • Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf17p lawktkt1 25-10-2009 95 5   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 2.

  pdf17p truongbao 10-07-2009 510 84   Download

 • QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI

  pdf28p haihoabatbuom 23-04-2010 368 66   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

  pdf23p abcdef_42 01-11-2011 71 10   Download

 • Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  pdf10p lawgtvt5 26-11-2009 54 1   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đồn biên phòng cửa khẩu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cơ quan phối hợp (nếu có): Hải quan, Kiểm dịch (y tế, động, thực vật) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi có đầy đủ giấy tờ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết qu...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 52 4   Download

Đồng bộ tài khoản