intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiếm hiệp nhiều tập

Xem 1-20 trên 228 kết quả Kiếm hiệp nhiều tập
 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Nhất Tần Thủy Hoàng ngự giá thân chinh Triệu Liêm Kiệt sai tướng cự giặc Nói về nhà Tần từ lúc Thương Ưởng dự việc triều chánh, thì nước giàu binh mạnh, đã có ý muốn dẹp an sáu nước, song chưa gặp thời thế, nên chẳng thâu đặng, đến sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi (tên tộc là Chính). Sanh ra có tướng lạ khác thường, thông minh mẫn đạt, các nước chư hầu không ai sánh kịp, vả lại quan văn có Cam La, quan võ thì bọn Chương Hàng có...

  pdf9p 2332007 11-04-2011 121 15   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Hai Phá Giái Bài Liêm Kiệt bỏ mạng Đánh Yên thành Vương Tiển ra oai Nói về Vương Bôn té nhào xuống ngựa, Vương Tiển hươi mâu tới đâm, vùng nhớ trực lại Vương Bôn là người trẻ tuổi anh hùng bèn dừng mâu nói rằng: "Ta tha ngươi về thay ngựa khác, rồi sẽ ra mà đánh cùng ta". Làm cho Vương Bôn hổ thẹn, mặt mũi sượng trân lồm cồm đứng dậy quỳ xuống đất nói rằng: "Tôi là Vương Bôn bị té vấp ngựa, chắc phải chết rồi,...

  pdf15p 2332007 11-04-2011 80 11   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Ba Lão Đô uý chết trung vì nước, Tiểu anh hùng thí võ trước sân Lúc ấy có đại tướng bên Yên là Tô Ngươn, thấy Hàng Vinh đánh không hơn Vương Tiển, liền giục ngựa chạy ra tiếp đánh. Một mình Vương Tiển đánh với hai người, chưa đặng vài hiệp, Vương Tiển đâm Tô Ngươn một mâu té nhào xuống ngựa, Hàng Vinh vừa muốn bỏ chạy, rồi cũng bị Vương Tiển đâm một mâu sau lưng thấu tới trước bụng mà chết tươi. Tôn Tháo cả giận vỗ...

  pdf15p 2332007 11-04-2011 91 9   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Bốc Hồi Thứ Tám Chỉ đường mê, Mao Toại phá mây, Phạm sát giới, Tôn Tẩn xuống núi. Nói về Tôn Tẩn làm một trận tuyết lớn vừa xong, xảy thấy luồng gió thổi qua, thì nói đại họa đến rồi, mau mau trở vào động, liền dạy tiểu đồng khóa cửa động lại, rồi hóa phép niêm phong cửa động. Lý Tòng thấy thầy lật đật trở vào, mặt mày thất sắc, bèn nói rằng: "Chẳng hay có việc chi mà thầy kinh sợ, phải đóng cửa động như vậy?". Tôn Tẩn nghe hỏi,...

  pdf17p 2332007 11-04-2011 89 9   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Tư Vương Tiển ỷ tài gặp giặc dữ Tôn Yên phá kiếm giải trùng vây Nói về Yên Đơn công chúa dặn dò gia tướng xong rồi, bèn tuyển lựa người mạnh mẽ, lẹ làng đi theo Tôn Yên vào triều, còn người già cả yếu đuối thì ở lại phủ, để dùng sai khiến, lúc ấy Tôn Yên xin cho Ban Báo đi theo mình. Công chúa ừ chịu, rồi đó công chúa lên xe cùng Tô Yên đến thẳng ngọ môn, vừa lúc ấy Chiêu Vương chưa lui triều, có huỳnh...

  pdf14p 2332007 11-04-2011 68 8   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Năm Đến Lâm Tri, Tôn Yên cầu binh cứu; Nơi điện tiền, Trầm Tưởng cử tướng tài. Nói đến Yên Đơn công chúa tay cầm phong thơ, hai hàng lụy nhỏ tuôn sa, nói rằng: "Cháu nay đi qua Đông Tề mượn binh cầu cứu rồi phải lên núi Thiên Thai ra mắt chú mày mà thỉnh nó xuống cho mau, thì mới báo cừu đặng nước nhà, mà dẹp lui binh Tần, song từ cháu lớn khôn chưa từng biết mặt chú mày, vẫn tướng mạo có năm chòm râu xanh, mặt...

  pdf12p 2332007 11-04-2011 81 8   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Bảy Trúng bửu kiếm, Viên Đạt thác oan Bị loạn tiễn, Lý Mục tự vận Nói về Viên Đạt chặt Mông Đằng luôn ba búa, té nhào xuống ngựa, binh Tần không dám ra giựt lấy thây, ùn ùn nhắm bổn dinh chạy tuốt. Viên Đạt chẳng rượt theo, dừng ngựa lại kêu lớn rằng: "Tần binh chớ sợ, ông chẳng rượt đâu, bây hãy về báo với Nguyên soái bây, phải sai tướng giỏi ra trận, chớ sai đồ vô dụng ra làm cho nhọc công ông chém". Lúc ấy...

  pdf14p 2332007 11-04-2011 58 7   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Chín Nam quận vương dấy binh đánh giặc, Tôn Thoại Ba bị kiếm bỏ mình Nói về Tề Tương Vương dẫn bá quan đưa ra triều môn, Tôn Tẩn tâu rằng: "Xin bệ hạ trở lại, sách có chữ rằng:Tống quán thiên lý chúng tu nhứt biệt". (Nghĩa là đưa người ngàn dặm, thì phải biệt nhau). Tương vương nói: "Á phụ có đi hãy về cho chóng, kẻo trẫm đợi trông". Nói rồi dạy quân quày xe trở lại. Tôn Tẩn thót lên thanh ngưu, dẫn mười hai tên học trò, kéo...

  pdf13p 2332007 11-04-2011 70 7   Download

 • Đây là một bộ truyện kiếm hiệp rất hay của tác giả Võ Lăng Tiểu Từ.Bộ truyện này kể về một trang chàng trai đi kiềm kẻ thù năm xưa đã giết cha mình và đồng thời trong quá trình tìm kiếm kẻ thù chàng đã ra gập nhiều hồng nhan tri kỉ và cũng hành hiệp trượng nghĩa rất nhiều.

  pdf23p thanh_pci 20-12-2011 62 6   Download

 • Đây là một bộ truyện kiếm hiệp rất hay của tác giả Võ Lăng Tiểu Từ.Bộ truyện này kể về một trang chàng trai đi kiềm kẻ thù năm xưa đã giết cha mình và đồng thời trong quá trình tìm kiếm kẻ thù chàng đã ra gập nhiều hồng nhan tri kỉ và cũng hành hiệp trượng nghĩa rất nhiều.

  pdf24p thanh_pci 20-12-2011 50 3   Download

 • Hồi 1: THIÊN NHAI TƯ QUÂN BẤT KHẢ VONG Chữ tình buộc lấy chữ sầu, Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết. Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết. Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

  pdf49p duypha 14-07-2009 259 114   Download

 • Kim Dung là một cái tên quá quen thuộc với người Việt Nam từ những thập niên 1960, 1970. Hồi đó, mỗi khi giở tờ báo ra, nhiều người thường coi ngay trang trong để đọc phần kiếm hiệp đăng tải hàng ngày theo bản dịch từ báo Tàu. Hôm nào đọc thấy hàng chữ "Vì báo Hông kông không sang kịp, chúng tôi phải tạm gác truyện ... lại một kỳ. Xin chân thành cáo lỗi cùng độc giả", không ít người đã thở dài thất vọng. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào....

  pdf19p blue_dreams567 11-07-2009 250 85   Download

 • Lục mạch thần kiếm là tên một loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Theo đó, đây là 1 trong 2 tuyệt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm. Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này)....

  pdf0p ke_nho 22-09-2010 352 61   Download

 • Hồi 26: TUẤN MẠO NGỌC DIỆN CAM HỦY THƯƠNG Dương Tiêu hỏi: - Thế Triệu cô nương đó là ai? Phạm Dao hỏi lại: - Đại ca thử đoán xem nào? Dương Tiêu đáp: - Chẳng lẽ cô ta là con gái của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu...

  pdf56p duypha 14-07-2009 390 60   Download

 • Hồi 30: ĐÔNG TÂY VĨNH CÁCH NHƯ SÂM THƯƠNG Dẫu cho xa cách muôn trùng, Thân tuy hai ngả nhưng lòng không chia. Ân Ly hát khúc hát đó rồi, sau đó lại thêm một bài khác, lần này tiếng ca hết sức ngụy bí, không giống điệu hát Trung Thổ chút nào, nghe cho kỹ thấy từ ý cũng giống như khúc hát của Tiểu Siêu:.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc,...

  pdf51p duypha 14-07-2009 341 58   Download

 • Hồi 19: HỌA KHỞI TIÊU TƯỜNG PHÁ KIM THANG Bọ ngựa định bắt ve sầu, Ngờ đâu chim sẻ ở sau đang rình. Trương Vô Kỵ lại bị người nọ xách lên nhảy lên cao một lần nữa, bỗng nghe từ xa có người gọi: - Thuyết Bất Đắc, sao giờ này ngươi mới đến? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính...

  pdf54p duypha 14-07-2009 441 57   Download

 • Hồi 22: QUẦN HÙNG QUI TÂM ƯỚC TAM CHƯƠNG Oán thù càng kết càng chồng, Lửa mê muốn dập từ lòng đi ra. Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn của phái Nga Mi nói với các đệ tử: - Thanh niên này võ công cực kỳ quái dị nhưng hai phái Hoa Sơn, Côn Lôn đã kiềm chế được y, khiến y bị bó chân bó tay. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc,...

  pdf44p duypha 14-07-2009 305 57   Download

 • Hồi 5: HẠO TÍ TỰ NGỌC MAI HOA TRANG Nghĩa chàng như non Thái, Tình thiếp tựa biển Đông. Dẫu trăm đường ngăn trở, Đã quyết cũng nên công. Từ sông Tiền Đường đến tháp Lục Hòa chuyển qua một khúc quanh lớn, sau đó mới chảy thẳng về hướng đông. Chỗ đó với phủ thành cũng chẳng gần nên dù đi nhanh, lúc Trương Thúy Sơn đến Lục Hòa tháp trời cũng đã tối. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp...

  pdf53p duypha 14-07-2009 290 55   Download

 • Hồi 36:YÊU KIỀU TAM TÙNG UẤT THANH THƯƠNG Bao giờ ma chướng lặng, Tâm thanh tĩnh vô duyên. Một niệm oan nghiệt trổi, Vòng Kim Cương triền miên. Dưới cơn mưa như trút, số người canh gác trên mái nhà và các nơi đều giảm đi nhiều. Trương Vô Kỵ men theo các góc tường, nhờ có các gốc cây che khuất thẳng đường đuổi theo. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương,...

  pdf43p duypha 14-07-2009 315 54   Download

 • Hồi 23: LINH PHÙ TÚY KHÁCH LỤC LIỄU TRANG Hương thắm thơm nồng nơi thủy các, Sóng tình Mông-Hán đã xiêu xiêu. Dẫu cho hai ngả khôn đường gặp, Một lần rung động cũng nên yêu. Đoàn người đi được độ hơn một trăm dặm, giữa sa mạc liền dừng lại nghỉ ngơi. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì...

  pdf52p duypha 14-07-2009 339 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
939 lượt tải
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiếm hiệp nhiều tập
p_strCode=kiemhiepnhieutap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2