Kiểm tra trước khi hoàn thuế

Xem 1-8 trên 8 kết quả Kiểm tra trước khi hoàn thuế
 • Công văn 1830/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc kiểm tra trước khi hoàn thuế

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 97 4   Download

 • Công văn 2091/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra trước khi hoàn thuế

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 44 3   Download

 • Công văn 1280/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra trước khi hoàn thuế

  pdf1p myngoc 13-08-2009 44 3   Download

 • Công văn 900/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra trước khi hoàn thuế

  pdf1p myngoc 13-08-2009 29 2   Download

 • Số những công việc cần hoàn thành và thông tin cần kiểm tra trước khi khởi sự một doanh nghiệp có thể khiến bạn choáng váng. Để giúp bạn vượt qua chướng ngại này, chúng tôi đã biên soạn những thông tin cơ bản cần thiết trước khi khởi sự doanh nghiệp. Bạn sẽ được tiếp cận với những thông tin tốt nhất mà chúng tôi có, từ tiếp thị tới thuê nhân viên, tới các mối quan tâm về mặt pháp lý và tài chính.

  pdf4p gacondilonton 28-04-2010 233 118   Download

 • Trình tự thực hiện: + Đối với Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tờ khai thuế tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. + Chi cục thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế; Kiểm tra tính đầy...

  doc2p kieuoanh 12-09-2009 240 21   Download

 • JEFFERSON COUNTY Lịch Kết quả của năm kết thúc 30 tháng Chín, năm 1997 Quận quản trị. 97-8. Tìm Theo báo cáo trong hai năm trước khi báo cáo kiểm toán, Sở Thuế Vụ (IRS) sai lầm gửi các quận kiểm tra hoàn trả hai trong số tiền $ 57.000 và $ 55.222. Quận gửi kiểm tra và sau đó sử dụng tiền để thanh toán nghĩa vụ hiện tại, mặc dù tiền không thuộc về quận.

  pdf7p meobu4 13-01-2012 25 3   Download

 • TiÕt 38:.. ÔN TẬP TRUYỆN KÍ.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần truyện kí Việt Nam từ đầu HKI trên.các mặt: đặc sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Từ đó bước.đầu thấy được quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào.nửa đầu thế kỉ XX.. b. Kĩ năng:. - Rèn kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, so sánh, khái quát và trình bày nhận xét.

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 209 10   Download

Đồng bộ tài khoản