intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến thức đồ họa

Xem 1-20 trên 12921 kết quả Kiến thức đồ họa
 • Nghiên cứu đề xuất mô hình bảo vệ môi trường tại địa điểm tổ chức sự kiện TDTT sẽ có tính khoa học và thực tiễn. Các phương pháp được sử dụng: phân tích và tổng hợp tài liệu, chuyên gia, mô hình hóa cấu trúc và toán học thông kê.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha - Cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm chung; cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử; các giản đồ hệ 1 cấu tử: nước, lưu huỳnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt47p andromedashun 18-05-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hòa tan và kết tinh) cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất và nồng độ của dung dịch, tính chất các dung dịch loãng chất tan không bay hơi, sự kết tinh của dung dịch hai cấu tử, hệ hai cấu tử tạo thành dung dịch rắn tan lẫn vô hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt29p andromedashun 18-05-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 2: Các thuyết Acid - Base cung cấp cho học viên những kiến thức về các loại phản ứng không thay đổi số oxy hóa phân chia theo quan điểm acid - base; các thuyết acid – base và lĩnh vực áp dụng của nó; hiệu ứng san bằng; quy luật biến đổi cường độ của acid – oxy (Quy tắc Pauling);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt63p andromedashun 18-05-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 1: Nguyên lý một của nhiệt động học và nhiệt hóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm và định nghĩa, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt dung, ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt của phản ứng – Định luật Kirchhoff,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt48p andromedashun 18-05-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 2: Chiều hướng và giới hạn của quá trình cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch, nguyên lý 2 của nhiệt động lực học, định đề Planck và entropy tuyệt đối, các hàm nhiệt động đặc trưng và phương trình cơ bản, ảnh hưởng của nhiệt độ đến thế nhiệt động, ảnh hưởng của áp suất đến hàm G, thế hóa học và đại lượng mol riêng phần,...

  ppt66p andromedashun 18-05-2022 7 0   Download

 • Bài viết này tập trung tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo trình độ đại học ngành kinh doanh nông nghiệp của một số cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tổng quan về chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Hoa Kỳ, bài viết đưa ra một số thông tin tham khảo và các chú ý quan tâm, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp trình độ đại học cho các cơ sở đào tạo tại Việt Nam như là: xác định các học phần kiến thức cốt lõi và kỹ năng cần thiết;...

  pdf12p viellenkullman 17-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số qui định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án như phạm vi, trình tự thủ tục hòa giải, đối thoại; đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 11 0   Download

 • Đề tài này nghiên cứu về an ninh (bảo mật) trong mạng WiMAX, trong đó nội dung trình bày về các đặc điểm , kiến trúc mạng và đặc biệt là vấn đề bảo mật trong mạng WiMAX. An ninh trong WiMAX là một vấn đề rộng lớn, trong đồ án này em tập trung nghiên cứu về một số phương thức chứng thực, quản lý khoá và mã hoá được nêu ra trong hai chuẩn 802.16-2004 (dành cho mạng WiMAX cố định) và 802.16e-2005 (dành cho mạng WiMAX di động).

  pdf60p bakerboys02 10-05-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa các kiến thức lý luận và thực tiễn về hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp thương mại; tìm hiểu được thực trạng công tác bán hàng đối với sản phẩm xe ô tô Hyundai tại Công ty TNHH Phước Lộc, thu thập ý kiến của khách hàng từ đó khắc phục những điểm hạn chế và cải thiện hoạt động bán hàng Đề xuất định hướng giải pháp cho hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phước Lộc.

  pdf137p bakerboys02 10-05-2022 5 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung khái quát các vấn đề lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định cũng như thực thi áp dụng pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và từ đó đưa ra một số đề xuất kiện nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề cập đến việc triển khai thực hiện hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời làm rõ một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần thực hiện có hiệu quả vấn đề này.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu chính sách giảm nghèo và các chính sách phát triển nông thôn cho đồng bào vùng cao ở vùng trung tâm Andes, Nam Mỹ. Thiết lập một mô hình chính quyền phúc lợi tập trung, sự mở rộng các liên kết tương hỗ và các liên minh gia đình trị, sự gắn bó của hầu hết các nhóm thiểu số nơi đây đã tạo điều kiện đẩy mạnh đa dạng hóa thực phẩm, quần áo, đồ dùng và các mặt hàng xa xỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ" bàn về việc hoạch định bối cảnh và đưa ra các chính sách cho cộng đồng thiểu số vùng cao hoặc sự phát triển quốc gia cho tới nay chủ yếu dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của phương tây trong khi đó nhu cầu và yêu cầu của những người vùng cao có thể có nghĩa hơn nếu toàn bộ quá trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 19 1   Download

 • Bài viết phân tích một số quy định của pháp luật về hòa giải thương mại trên cơ sở so sánh Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại với Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa giải thương mại.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả tập trung làm rõ các thách thức của an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự. Việc làm rõ sự ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống tới pháp luật hình sự quốc tế, khu vực và quốc gia tại Mục 1 khẳng định sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm, quy định truyền thống của pháp luật hình sự. Sự thay đổi này cần phù hợp và hài hoà với khung pháp lý quốc tế được trình bày tại Mục 2. Những nội dung trên là tiền đề để các tác giả đưa ra các kết luận và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam tại Mục 3.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Thách đố của thế kỷ 21 - Liên kết tri thức trình bày nội dung còn lại như sau: ngôn ngữ văn minh - văn học - nghệ thuật - điện ảnh, từ sử học tiến hóa luận đến sử học phức hợp, thời quá khứ đã có một tương lai, lịch sử khí hậu - lịch sử miêu tả sự kiện biến cứ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf379p gaogao2708 22-04-2022 5 0   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa các loại hình kiến trúc đã từng tồn tại trong Hoàng Thành Huế và sự phân cấp công trình dựa trên thông tin sử liệu, kết quả khai quật khảo cổ học, nghiên cứu phân tích đặc điểm các hình thức kiến trúc và kết quả khảo sát hiện trạng. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn đưa ra cách nhận dạng loại hình kiến trúc dựa trên đặc trưng tổ chức không gian mặt bằng và cấu trúc mặt cắt, từ đó làm rõ các quy định (Điển chế kiến trúc) của triều Nguyễn trong hoạt động xây dựng kiến trúc cung điện Huế.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Di sản mới và sự cần thiết phải thay đổi các quan điểm về di sản kiến trúc đô thị tại Việt Nam" nghiên cứu đô thị Việt Nam đang muốn xóa bỏ những công trình kiến trúc cũ có tuổi đời trong khoảng hơn trăm năm trở lại, tạm gọi là “di sản” bởi chúng tuy có những giá trị nhất định về lịch sử, văn hóa, xã hội hay kiến trúc, nghệ thuật và thẩm mỹ nhưng lại chưa được công nhận chính thức bởi các khung pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết này sử dụng GIS và công cụ máy học được áp dụng với các dữ liệu viễn thám, quan trắc tại khu vực Đắk Nông để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ bệnh sốt rét. Nơron nhân tạo ANN (Artificial Neuron Network) được ứng dụng để mô hình hóa các điều kiện tối ưu cho bệnh sốt rét với 15 tiêu chí đầu vào và các dữ liệu lấy mẫu thực địa. Kết quả cho thấy bản đồ nguy cơ bệnh sốt rét có mức độ tương đồng cao với dữ liệu lấy mẫu thực tế.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiến thức đồ họa
p_strCode=kienthucdohoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2